Coronavirus HDC, Update 14
 
Beste ouders
Beste leerlingen
 
1. Chapeau!
Voor nogal wat leerlingen maar ook voor leerkrachten was het deze week niet makkelijk. Het normale les krijgen en les geven, leek plots zo ver af. En er is zo weinig duidelijkheid wat betreft het einde van het schooljaar. De motivatie en de focus geraakten in een dipje. Het lijkt maar niet te stoppen!
 
We willen jullie, leerlingen, aanmoedigen om de kop boven water te houden. We willen jullie laten weten dat jullie het goed doen. We horen van heel veel leerkrachten dat jullie serieus je best doen, en dat de kwaliteit van het werk dat wordt geüpload echt sterk is. Chapeau! We zijn heel fier op jullie.
 
Wat jullie nu doen en leren is bijzonder sterk. In ijltempo volgen jullie 4 opleidingen tegelijkertijd: een opleiding in zelfstandigheid, een leerschool in aanpassingsvermogen, een praktijkcursus inzake het belang van sociale en fysieke interactie, en last but not least … algemeen secundair onderwijs. Echt sterk.
 
2. Hulp
We weten dat het bij sommigen niet of zeer moeilijk lukt om dit allemaal thuis te combineren. Weet dat we er zijn voor jullie en dat we jullie steunen en willen helpen. Laat dat ook toe. Durf het aangeven als het niet lukt of als je vastzit! Sommige leerlingen kiezen ervoor om een paar dagen per week een paar uur op school te komen werken om wat structuur te hebben, met wat sociaal contact als bonus. Dat gebeurt binnen de vereiste veiligheidsmaatregelen.
 
Interesse? Informeer bij Els Pitschon, de directeur leerlingenzorg.
 
Blijf moed putten uit alle positieve momenten die jullie dagelijks te beurt vallen. Benoem ze desnoods! Dat helpt.
 
3. Hoe moet het verder?
Tot het einde van het schooljaar zal de standaard voor alle leerlingen helaas afstandsonderwijs blijven. Voor de leerlingen die één dag per week les op school zullen krijgen, zullen die fysieke lessen slechts een bonus zijn op dat afstandsonderwijs. Dat is spijtig. Maar we kunnen de realiteit maar beter onder ogen zien.
  • Vanaf 15 of 18 mei organiseren we terug fysieke lessen op school. De overheid besliste dat we dan starten met de zesdejaars. De leerlingen van het zesde jaar hebben al vernomen dat we momenteel uitzoeken hoe we dat veilig en zinvol kunnen realiseren. We willen jullie vragen nog even geduld uit te oefeningen over de concrete planning (van wanneer tot wanneer jullie op welke dag op school verwacht worden, en welke richtlijnen dan concreet gelden).
  • Als de corona-epidemie onder controle blijft, kunnen daar vanaf 29 mei tweede- en/of vierdejaars bijkomen.
  • Het is heel goed mogelijk dat de eerstejaars, de derdejaars en de vijfdejaars niet meer naar school komen voor fysieke lessen. Het is verstandig daar rekening mee te houden bij de ernst waarmee jullie het afstandsonderwijs  blijven aanpakken. Denk niet: ik trek het later wel recht! Nu werken is de boodschap.
 
4. Examens.
Op dit moment is niet duidelijk of we in verband met het einde van het schooljaar nog precieze richtlijnen van de overheid krijgen. En zo ja, welke. Om zo snel als mogelijk perspectief te kunnen bieden aan leerkrachten en aan leerlingen, hebben we nu al een voorstel uitgewerkt dat we momenteel verder intern bespreken.
 
Dit kunnen we al zeggen: we willen ervoor zorgen dat leerlingen die bij de kerstexamens slecht scoorden, en leerlingen die tijdens het afstandsonderwijs hebben ‘gelost’, via examens eind juni de kans krijgen om dit schooljaar in schoonheid af te ronden. Geef dus niet op! Werk!
 
5. Opvang
Ouders die vanaf maandag 04/05 gaan werken, en geen opvang hebben voor hun  kinderen, kunnen hun kinderen inschrijven in de opvang in HDC. Een snelle inschrijving is absoluut noodzakelijk. We moeten ons nog kunnen voorbereiden. Want ook in de opvang moeten we de social distance en de bubbels handhaven. Gebruik deze link.
 
6. En verder?
Uiteraard houden we jullie zo goed en zo snel mogelijk op de hoogte!
 
Houd de moed erin en zorg goed voor elkaar
Frank Baeyens, namens het directieteam
 
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be