Kangoeroewedstrijd, 1e Jaar

Beste leerling, beste ouder,
 
Ook dit jaar nemen alle leerlingen uit het eerste middelbaar voor het vak wiskunde deel aan de Kangoeroewedstrijd, editie Wallabie. Dit is een internationale wedstrijd waarbij onze leerlingen zo goed mogelijk leuke reken-, denk- en puzzelvraagjes oplossen.
 
Door de Coronacrisis konden we niet op de geplande dag, donderdag 19 maart, deelnemen. Gelukkig kon er een alternatief gevonden worden. Samen met meer dan 105 000 leerlingen uit 1278 scholen, nemen we dit jaar van thuis deel. HDC neemt deel op donderdag 23 april. We plannen het op het derde en vierde lesuur.
 
Concreet?
Via je berichten op Smartschool ontvang je donderdag 23 april om 10.20 u van jouw leerkracht wiskunde de opgaven en jouw persoonlijk deelnemersnummer. Je start met het oplossen van de raadsels. Jouw antwoorden en je deelnemersnummer moet je indienen via volgende Kangoeroe-link:
 
 
Om 12.00 uur moeten je antwoorden ingediend zijn.
 
Verwittig je op voorhand je leerkracht wiskunde als je do 23 april tussen 10.20 u en 12.00 u niet op de computer/het internet kan?

We wensen jullie alvast heel veel succes!
 
Vriendelijke groet,
Leerkrachten wiskunde eerste jaar
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be