ntvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief NGK  maart 2019
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
Van de voorzitter
Het is duidelijk maart, zo is het prachtig weer en zo stormt het, maar door die paar zonnige dagen krijg te toch weer erg veel zin in het voorjaar. Dan realiseer je je ook dat de smeedmanifestatie weer in zicht komt, met alle voorbereidingen van dien. Dit jaar zijn we in Nieuwkoop en laten we hopen dat het weer net zo'n succes wordt als verleden jaar in Landgraaf. Het zou fijn zijn als er weer veel deelnemers zijn en dat ook onze buitenlandse collega's weer van de partij zijn.
We hopen de titel Meestersmid, georganiseerd door het NGK, weer naar Nederland te krijgen. Hier is veel energie in gestorken en door Miko op papier gezet en wie weet kunnen we in mei onze eerste Meestersmid/smeden, via dit initiatief, feliciteren.
Verder zijn er dit jaar uiteraard weer diverse smeedmanifestaties zoals in de Oekraïne, Stia Italië en Engeland. Mocht iemand daar heen gaan, dan zou het leuk zijn om hier een verslag van te maken en in te sturen voor onze nieusbrief. Heeft iemand iets anders te melden wat het vermelden waar is, schroom dan niet, maar schrijf een artikel over een verhuizen, mooi project, bijzondere reis, etc.
 
De nieuwsbrief begint met het trieste bericht over het overlijden van Jan Willem Kaaijk, een enorm waardevolle en vriendelijke collega die we enorm zullen gaan missen.
 
Het leven heeft soms rare wendingen, daarom geniet van het leven en van elkaar.
 
Tot ziens in Nieuwkoop!
Hartelijke groet,
Rein Tupker - voorzitter NGK
Botterwerf gaat door in 2019
Annelied van Dijk en het NGK zijn erg blij met de beslissing van de Gemeente Huizen om de huur van de Botterwerf drastisch te verlagen voor 2019. Dit jaar blijven we dus op deze mooie plek onze cursussen geven. Sterker nog: het gaat op dit moment erg goed met de cursussen: de cursus Basisvaardigheden van maart is al vol, net als de cursussen die in mei en augustus beginnen. 
We hopen natuurlijk en doen er alles aan om de Botterwerf ook in 2020 te kunnen blijven gebruiken.
NATIONALE SMEDENDAGEN NIEUWKOOP
REGHTHUYSPLEIN 
 
vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 
EMDA - European Metal Design Academy
  
Opleidingsmogelijkheden voor jongeren op het gebied van smeden en metaalvorming
 

MOBIELE SMEDERIJ

Aanvraag door NGK en Stichting IJzerhart  bij OOM ingediend voor financiering. 
 
MEESTERTITEL - PILOT
 
Hoe denken wij dat je uiteindelijk meestersmid moet kunnen worden
 
Je kent vast mensen die Smidsvuur willen lezen, maar (nog) geen lid zijn van het NGK.
 
In memoriam - Jan Willem Kaaijk
Recent hebben we heel triest nieuws ontvangen. Jan Willem Kaaijk (51) is overleden in een hospice in Krommenie. Hij zei tot op het laatst dat hij de zon in zijn zak had. Dat klopt, maar hij droeg ook een tijdbom in zijn hoofd.
 
Jan WilleJan Willem Kaaijkm zette zich voor veel verschillende zaken in en hij was een man die zichzelf niet op de voorgrond drong. Veel als vrijwilliger, zoals de Vogelopvang in Krommenie en regionaal in de Metaalkring. Als ondernemer heeft hij projecten als het mooie toegangshek tot het Volkspark, het staal rond het sluiswachtershuisje midden in Zaandam opgeleverd en hij was altijd bezig met jongeren opleiden en ze verder helpen met hun carrière.
Binnen het NGK heeft Jan Willem zich ingezet voor de Kascommissie, de Commissie Onderwijs en sinds 2015 maakte hij onderdeel uit van het bestuur. Jan Willem was betrouwbaar, betrokken en er moest wel een hele goede reden zijn om afwezig te zijn.
Dat gebeurde helaas. Eind 2016 bleek er namelijk iets helemaal mis te zijn. Jan Willem had een tumor in zijn hoofd van het soort dat niet schoon weg te krijgen is. Hij onderging een operatie, in de wetenschap dat de tumor al uitschieters had in zijn hoofd. Hoewel hij kortstondig hoop koesterde, bleek afgelopen zomer dat de tumor alleen nog maar agressiever groeide.
 
Een afvaardiging van het NGK-bestuur is bij het afscheid geweest.
 
Jan Willem heeft ervoor gezorgd dat hij de wereld mooier achterliet dan hoe hij haar aantrof. Maar wat hadden we graag veel langer van hem willen genieten. We wensen zijn gezin en andere nabestaanden veel sterkte toe.
 
Zijn bedrijf wordt voortgezet door een van zijn werknemers, Luuk Jonker.
Nationale Smedendagen Nieuwkoop - 31 mei en 1 juni 2019
 
Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni a.s. vinden in Nieuwkoop de Nationale Smedendagen plaats, midden in het dorp, op het Reghthuysplein.
De editie van de smedendagen vorig jaar bij Slot Schaesberg was groots en mooi. Maar wie herinnert zich de beide grote edities nog die in 2006 en 2008 plaatsvonden in Nieuwkoop? Dat waren ook grote en geslaagde evenementen.

Nieuwkoop 2008 drukte in de tent
 
Lokale ondernemers en enthousiastelingen hebben veel tijd en energie in gestoken om de editie van dit jaar minimaal even groot te maken.
 
Werkstuk
Nieuwkoop ligt in het Groene Hart, in het midden van het Groene Hart zelfs. Het ontwerp (door Rein Tupker) is een plattegrond van het Groene Hart, met daarin geplaatst een passer, waarvan een been het middelpunt aangeeft: Nieuwkoop.
 
De NGK Evenementencommissie gaat het werkstuk voorbereiden zodat het op zaterdag 1 juni overhandigd kan worden aan het lokale organisatiecomité.
Catering: als je je aanmeldt dan voorzien we in lunches op vrijdag en zaterdag en het diner op vrijdag!
 

We hopen op een grote opkomst !
 
Meestertitel - pilot
Het NGK is bezig met het opstellen van de eisen die gesteld worden aan de titel Meestersmid (in Nederland). Dat doen we samen met IFGS, Hephaistos Bruderschaft en onze zuiderburen. Op dit moment zijn we bezig met een pilot.
 
Hoe denken wij dat je uiteindelijk meestersmid moet kunnen worden:
  1. Je bedenkt een werkstuk en maakt een deugdelijk ontwerp en een goede tekening.
  2. Deze stuur je naar de Ballotagecommissie. Die bestaat uit drie alom gerespecteerde smeden. De commissie voor 2019 bestaat uit: Jef Decraene en Paul Dekker uit België en Thomas-Maria Schmidt uit Duitsland. De commissie beoordeelt de tekening op bijvoorbeeld complexiteit en esthetiek. Na eventuele aanpassingen aan het ontwerp wordt het ontwerp goedgekeurd.
  3. De smid maakt het werkstuk in de eigen werkplaats en maakt tijdens het proces foto’s, maakt een verslag en filmt kritische bewerkingen.
  4. De smid overhandigt het werkstuk aan de Ballotagecommissie (plan is om dat voor de eerste keer te laten plaatsvinden tijdens de Smedendagen in Nieuwkoop op 1 juni)
  5. De commissie kan aanvullende eisen stellen, zoals een bezoek aan een werkplaats bij twijfel
  6. Indien de commissie tevreden is wordt aan de smid de titel Meestersmid verstrekt.
Het NGK bestuur en de commissie Meestertitel proberen tijdens de pilot antwoorden te vinden op de laatste vragen die nog openstaan.

Wil je hier meer over weten of wil je ook in aanmerking komen voor de pilot, neem dan contact op met het NGK-secretariaat.
Mobiele smederij voor het NGK en Stichting IJzerhart
Het NGK en Stichting IJzerhart (waar o.a. Paulûs van der Jagt zich actief voor inzet) vinden het belangrijk jongeren te laten kennismaken met smeden. Stichting IJzerhart organiseert veel workshops in de Museumhaven in Rotterdam en het NGK wil het smeden op mbo-scholen aanbieden in de vorm van het Keuzedeel.
Zowel Stichting IJzerhart als het NGK moeten vaak op locatie smeden en dat betekent veel heen en weer sjouwen met vuren en aambeelden. Op dat gemakkelijker te maken, hebben beide organisaties samen bij het OOM (Opleidings- en Ontwikkelfonds in de Metaalbewerking) een aanvraag ingediend voor de financiering van een mobiele smederij.
Het OOM ondersteunt het initiatief van harte door het Ontwikkelbudget (OWB) daarvoor te gebruiken. Normaal gesproken kun je hierop als bedrijf een beroep doen ten behoeve van eigen projecten gericht op de (verdere) ontwikkeling van de leercultuur binnen je onderneming. Voor de ontwikkeling van het keuzedeel maakt OOM een uitzondering door het budget ook van toepassing te verklaren op de ontwikkeling van de  leercultuur binnen een branche. 
De bedrijven die afdragen aan het OOM zijn hiervoor onlangs benaderd. Heb je zelf ook die mail ontvangen en nog niet gereageerd, doe dit dan zo spoedig mogelijk!
Meer informatie te verkrijgen bij het NGK-secretariaat - info@smeden.nl
EMDA - European Metal Design Academy
European Metal Design Academy, dat is de nieuwe naam voor de European Iron Academy. Samen met zo'n 9 partners willen we (vooral) jongeren in Europa meer opleidingsmogelijkheden bieden op het gebied van smeden en metaalvorming.
De partners zijn: Verlag Hephaistos (van het tijdschrift), IFGS, Ring van Europese IJzersteden, Assoziacione Biennale d’Arte Fabbrile Stia Italië, Tannhauser Schmiede Oostenrijk, Hjerleid skole-og handkssenter Dovre Norge uit Noorwegen, Hereford College of Arts uit Engeland en Raseko Finland
 
Afgelopen december hebben we een weekend lang vergaderd over de doelstelling van het project en de organisatie daarvan. We zijn al ver gekomen, maar nog niet ver genoeg om de aanvraag deze rond (21 maart) in te dienen. Het plan is om op 2 mei in Ybbsitz (Oostenrijk) een volgende bijeenkomst te plannen.

Geplande startdatum project: in de loop van 2020.
Onderzoek NGK-lidmaatschap
Geen smeedwerk is gelijk, ongeacht de aanwezigheid van een werktekening. Het handwerk, de smid, zorgt voor minuscule detail verschillen, die kunnen opstapelen tot grote onderlinge verschillen in werkstukken tussen smeden. Deze eigenheid en individualiteit is wat voor veel smeden het vak ook waarschijnlijk zo interessant maakt. 
    
Mij is gevraagd een vakinhoudelijk stukje te schrijven, wat ik ga doen over vader-zoon koppels binnen het gilde. Want zelfs binnen deze hechte band is er verschil in resultaat en werkwijze. Daarnaast vindt ik het thema interessant, omdat het voor mij symbool staat voor het gilde. Het gilde is een verbindende factor tussen mensen die het vak delen, en de band tussen vader en zoon is een heel krachtige, al helemaal als ze een vak delen. Ter inspiratie en ondersteuning voor het schrijven heb ik contact gehad met Wout van der Horst en Pascal Tupker, 6e en 2e generatie smeden en hen ook gevraagd wat foto’s van werkstukken aan te leveren. 
Het mooiste van de gesprekken zijn de liefde die zij beiden hebben voor hun vader en niet minder ook het vak. Het feit dat hun vader in het vak zit is niet leidend voor de keuze geweest om smid te worden, maar wel ondersteunend. ‘Hoewel al gefascineerd was de techniek en metaal, had ik anders waarschijnlijk niet geweten dat het vak bestond.’, geven beide mannen aan. En hoewel ze (samen met vader) verder bouwen op wat er al staat, ontwikkelen zo ook duidelijk een eigen stijl en werkwijze.
 
 
En ondanks de aanwezigheid van een ervaren smid, geven beiden aan dat het zelf bezig zijn met het ijzer, nog steeds de allergrootste leerschool is geweest. Niet anders dan de vele mannen die ik ken, die op latere leeftijd het vak uit het niets hebben opgepakt. Ook hebben allebei vele andere smeden die hen hebben geïnspireerd en geschoold. Enerzijds uit het netwerk van vader, maar ook opgezocht uit eigen beweging, veelal smeden gekoppeld aan het NGK.
 
 
Volgens mij, en het wordt beaamd door beide mannen, zou het mooi zijn als het Gilde dezelfde verbindende factor kan bieden als de vaders voor de zonen hebben gedaan; het delen van passie, kennis, ervaring en steun. Centrale basis hierin is het natuurlijke vertrouwen tussen vader en zoon, wat misschien lastiger na te bootsen is tussen collega’s. Wat hierin misschien de sleutel is, geven beiden uit ervaring aan, is het samenwerken aan projecten. Ieder doet dit op regelmatige basis en bemerkt het positieve effect hierin. In het gilde zie ik dit ook terug tussen de mensen die deelnemen aan de smedendagen en gezamenlijke projecten!
 
Taru Anne van den Born - Smederij Zwolle
Internationale Jungschmiedetreffen  - 13-18 augustus Hagen (D)
     
Voor het derde jaar wordt het ‘Internationales Jungschmiedetreffen’  georganiseerd. Een mooi spektakel, dit jaar van 13 tot 18 augustus in het openluchtmuseum in Hagen (D).
Lees hier voor meer informatie of kijk hier voor een impressie van vorig jaar in Stolberg.
 
   
Smederij Van der Horst - Utrecht    
In Metaal en Techniek - het huisblad van Koninklijke Metaalunie – staat een mooi interview met Axel en Wout van der Horst van de gelijknamige smederij in Utrecht. Lees verder    
     
Vacature: Gastheer/vrouw Ambacht Smederij (m/v)    
Op basis van 0-uren 
Het Nederlands Openluchtmuseum brengt mensen dichterbij de geschiedenis dan ooit. We zijn het best bezochte museum buiten de Randstad met ruim 500.000 bezoekers die hier jaarlijks komen om kennis te maken met de Nederlandse geschiedenis. We nemen je mee op reis door de tijd, in authentieke gebouwen, voorwerpen en ware verhalen. De mensen van het museum lijken zo uit het verleden te zijn weggelopen.
 
De nieuwe presentatie ‘Canon van Nederland’ toont hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis aan de hand van historische personen, gebeurtenissen en onderwerpen. 
 
AFDELING PROGRAMMERING
Het museum is georganiseerd in drie sectoren: Collecties & Beheer, Presentatie & Educatie en Commerciële Zaken. De bezoeker ervaart in ons museum een ‘dagje uit’. De kernactiviteiten van de sector Presentatie & Educatie liggen bij de ontwikkeling en uitvoering van publiekgerichte presentaties op basis van de gebouwen en collecties van het museum. Daarnaast ontwikkelt de sector een hoogwaardig educatief aanbod voor het onderwijs en voor overige bezoekers van het museum.
De afdeling Programmering heeft als belangrijkste taak de “verlevendiging” van de presentaties in de gebouwen en op het terrein. De afdeling verzorgt ook de culturele evenementen. 
 
WIE BEN JIJ?
Wij zoeken een kandidaat met aantoonbare ervaring  met het ambachtelijke smeedwerk (referenties vereist). Je hebt ervaring in en kennis van presentatietechnieken. Ook heb je interesse in de achtergrond van de locatie en kan deze in een kort verhaal overbrengen op de bezoeker of klas schoolkinderen.
De juiste kandidaat is in staat om in een team te werken van betaalde en vrijwillige collega’s.
Uiteraard heb je affiniteit met het Nederlands Openluchtmuseum en ben je bereid tot presenteren in sfeerkleding. Je bent representatief  en ook communicatief vaardig naar zowel de bezoeker als je collega’s. De Nederlandse taal beheers je goed, bij voorkeur ben je ook vaardig in de Engelse en Duitse taal.
Je bent bereid om, volgens een vast rooster, om het weekend te werken en tijdens de vakantieperiode extra beschikbaar te zijn om collega’s te vervangen. 
 
WERZAAMHEDEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
Ontvangen van bezoekers in de locatie;
Presenteren van een historisch onderlegd verhaal;
Geven van demonstraties en uitleg over de verschillende smeedwerkzaamheden;
Uitoefenen van het ambacht smeden;
Onder leiding van de eerste medewerker mede zorgen voor gebruik en veiligheid van de objecten.
 
WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden een jaarcontract aan voor 0- uur per week met ingang van 1 april 2019. Inschaling is volgens schaal 4 van de Museum-cao en bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring  minimaal € 2.069,00 en maximaal € 2.480,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Doorgroei naar functieschaal 5 is aan de orde nadat de proeve van bekwaamheid succesvol is afgelegd. 
 
INTERESSE?
Herken je jezelf in het functieprofiel dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV vóór 18 maart 2019 naar ikwilsolliciteren@openluchtmuseum.nl
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Marianne Weijenborg, per mail m.weijenborg@openluchtmuseum.nl of per telefoon, 06-1626 9955. 
 
Wanneer je vragen hebt over de procedure dan kun je contact opnemen met de afdeling Medewerkerszaken & Organisatieontwikkeling, telefoonnummer 026-3576274.
Interne kandidaten hebben de voorkeur bij gelijke geschiktheid. 
   
     
     
Te koop aangeboden:    
Fundatieblok voor o.a. Beche 50 kg
Het binnenblok staat op rubbers i.v.m. doorgeven van trillingen aan de vloer en wanden.
Afmeltingen buitenbak: 1400 x 95 x 600 cm (d x b x h).
€ 250
 
Spiraal buizen, bochten, koppelstukken etc.
Liefst in één aankoop
Diameter rond 160, 400 of 500 mm
Totaal € 200
 
Meer informatie: Kunst- Siersmederij Rein Tupker & Zn. - t. 035-6021552 - info@tupker.nl
   
     
     
Idee van Pascal Tupker    
We hebben in de opslag diverse onderdelen liggen van de Hoorn des Overvloeds. Hiermee zijn we destijds begonnen tijdens een smeedmanifestatie in Apeldoorn en is diverse keren verplaatst.
 
De hoorn en de waterbak zijn weg, maar de onderdelen die zijn gesmeed, zijn er nog. Het is misschien een leuk idee om een keer op een zaterdag in Soest daar iets mee te gaan doen met elkaar. Gewoon ongedwongen en gezellig en kijken of we er iets leuks van kunnen maken.
Datum is nog niet bekend. Heeft iemand een idee wat we hiermee kunnen gaan doen, dan is dat meer dan welkom.
 
Aanmelden bij het NGK-secretariaat - info@smeden.nl
   
 
   
Agenda
2019
 maart
 
 8 maart 2019
 30 maart 2019
   
 april  
 13 april 2019  Dutch Knife Exhibition in Tiel
 18-21 april 2019  Rennfeuertreffen - Ulft, ter hoogte van de Dru Cultuurfabriek aan de   andere kant van de Oude IJssel.
   Tijdens dit evenement wordt van het ter plekke gevonden oer ijzer   gemaakt. 7 rennofen worden gebouwd door 4 Nederlandse, 1 Duitse en 2   Franse groepen. Meer info: Paul Klaasen www.kleinprojekt.nl
   
 mei  
 10 mei 2019
 11 mei 2019  NGK workshop 'Kennismaken met smeden'- Batavialand, Lelystad
 31 mei 2019
 NGK Smedendagen - Nieuwkoop
   
 juni
 
 1 juni 2019  NGK Smedendagen - Nieuwkoop
   
 augustus  
 13-18 augustus 2019   Internationales Jungschmiedetreffen | LWL-Freilichtmuseum Hagen (D)
 30 augustus 2019   NGK cursus basisvaardigheden smeden - Botterwerf, Huizen *volgeboekt*
   
 november  
 1 november 2019  NGK cursus basisvaardigheden smeden - Botterwerf, Huizen
   NGK cursus gevorderd smeden - Botterwerf, Huizen
 
 
 
Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Leden:
- Mauritz Techniek BV, Huizen
 
Donateurs/particuliere leden:
- Hoefsmederij J.G. Wijnen, Maarn
- F.N.B. Cohen, Kerkenveld
- M.G. Zweers, Hardenberg
 
Afmeldingen
Donateurs/particuliere leden:
- R.E. van Maurik, Baarn
- Las- & Constructiebedrijf De Goede, Purmerend
- J.W. Blom, Genemuiden
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Nederlands Gilde van Kunstsmeden (NGK). Het NGK is een branchegroep
van de Metaalunie. Voor informatie, advertenties en redactionele bijdragen kunt u contact opnemen Miko Wijnands,
branchemanager van het NGK. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Secretariaat NGK p/a Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein
Bezoekadres Einsteinbaan 1, 3439 NJ  Nieuwegein
Telefoon 030-6053344    Fax 030-6053208
E-mail info@smeden.nl     Webadres www.smeden.nl