Menzis zorgkantoor nodigt cliëntenraden uit
 
 
 
 
 
Menzis zorgkantoor organiseert in 3 regio's een bijeenkomst over hoe het zorgkantoor de Wet langdurige zorg uitvoert. 
Zij willen het inkoopbeleid en de afspraken met de zorgaanbieders zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen
van mensen die zijn aangewezen op deze zorg. Ervaringen van cliëntenraden zijn daarbij van belang
en door gezamenlijk het gesprek aan te gaan heeft de cliëntenraad inbreng op het inkoopbeleid en de afspraken
die gemaakt worden met zorgaanbieders. U bent dan ook van harte uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst in uw regio aan te sluiten.

De bijeenkomsten worden gehouden op:
Klik op de datum/regio van uw keuze om u direct aan te melden voor deze bijeenkomst.
NCZ zal tijdens deze bijeenkomsten een bijdrage leveren door dieper in te gaan op de Wet langdurige zorg, de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief en de rol van de cliëntenraad bij zorginkoop. 
 
        
 
Marika Biacsics, Netwerkvoorzitter NCZ, is spreker op maandag 16 en dinsdag 17 april.
Pieter Adriaan Bruin, adviseur cliënten medezeggenschap, is dat op 18 april.