Nieuwsbrief, Oktober 2014

Snel naar:
21 oktober: Algemene Ledenvergadering STS-KGM, Clubhuis STS-KGM, Kagerweide, Sassenheim
13 december: Clubkampioenschappen, Leidse Schaatshal
17/18 januari: Clubkampioenschappen, IJsbaan Haarlem
7 februari: Kaag & Braassem schaatsavond, IJsbaan Haarlem
 

 
Sponsors van de STS-KGM

Van de Voorzitter
Beste schaatsvrienden,
 
De eerste weken op het ijs zitten er weer op. De eerste wedstrijden zijn geweest en de eerste PR’s staan genoteerd! Een mooi begin van het seizoen 2014-2015.
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik wat geschreven over de nieuwe ontwikkelingen in schaatsland, het ontstaan van steeds meer Privé-teams en schaatsscholen etc. Naar ik heb vernomen is mijn betoog hierover bij sommige mensen als “negatief” ontvangen en dat is jammer, want zo was het zeker niet bedoeld. Het ontstaan van het team van Stijger Sport, want daar gaat het hoofdzakelijk over, heeft ertoe geleid dat een aantal van onze rijders zich hierbij hebben aangesloten en dus niet meer trainen bij de STS-KGM. Voor ons een nieuwe situatie waar we allemaal aan moeten wennen. Zowel de rijders, het bestuur als de trainers die nu hun pupillen zien rijden bij een andere trainer en met een ander jasje aan. Aangezien Joyce sinds vorig seizoen tot grote tevredenheid als trainster van de recreanten op vrijdagavond actief is bij de STS-KGM hebben we het volste vertrouwen in haar capaciteiten. We wensen Joyce en haar rijders dan ook alle succes toe.
 
Op dit moment regelt het wedstrijdsecretariaat de wedstrijden voor Haarlem, een baan met hele mooie wedstrijden waar de meesten meer dan genoeg aan hebben. Mocht je nou meer willen en bijvoorbeeld eens op het heilige ijs van Thialf willen rijden is dit gewoon mogelijk via de club. Er worden speciale wedstrijden georganiseerd door Schaatscircuit.nl, een club die als doel heeft het rijden in Thialf voor iedereen toegankelijk te maken. Er zijn wel extra kosten (!) verbonden aan deze wedstrijden. Het een en ander is te lezen op hun site en verderop in deze nieuwsbrief. Via onze secretaris Pascal van Schie kun je aangeven of je hier interesse in hebt. Hij helpt je dan bij het inschrijven.
 
Back to business. Wat ik ook aangaf in de vorige nieuwsbrief is de oproep aan iedereen om toe te treden tot het bestuur. Ik kan niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk het is om nieuwe mensen met nieuwe ideeën binnen het bestuur te krijgen. We staan voor een geweldige uitdaging met onze zustervereniging Lisserbroek om dit jaar te komen tot één vereniging. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk, maar dat we samen verder gaan lijkt onomkeerbaar. Beide verenigingen hebben dezelfde doelen en doelgroepen en kunnen elkaar perfect aanvullen, we “snuffelen” nu al een paar jaar aan elkaar en nu is het dus tijd om de kaders te bepalen, bepalen hoe gaat de nieuwe vorm eruit gaat zien. Voel je er wel wat voor om je hiermee bezig te houden, op de voorgrond of op de achtergrond: we hebben je hard nodig!
 
Nou, dit wat het dan wel weer voor vandaag, ik wil iedereen weer heel veel plezier wensen op het ijs en tot snel, in Leiden of Haarlem!  
 
Met sportieve groet,
Jeff
 
Algemene Ledenvergadering STS-KGM, 21 oktober

Op dinsdag 21 oktober vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de STS-KGM plaats. De vergadering wordt gehouden in het clubgebouw aan de Kagerweide in Sassenheim en start om 20.00 uur. De agenda van de avond ziet er als volgt uit:

 

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 29 oktober 2013
4. Mutaties bestuur
Aftredend is Coen van der Leeden en is niet herkiesbaar. Op dit moment nog geen kandidaat voor deze positie.
5. Jaarverslag 2013 – 2014
Overzicht hoogte- en dieptepunten STS-KGM.
6. Financieel jaarverslag 2013 – 2014
Toelichting door de penningmeester op de inkomsten en uitgaven.
7. Verslag van de Kascontrolecommissie
De kascontrole 2013 – 2014 is verricht door Henk Boekhoven en Theo Edens.
8. Verkiezing nieuw  lid Kascontrolecommissie
9. Begroting seizoen 2014 – 2015
10. Verenigingszaken
- Verzoek tot goedkeuring voor verhoging van de contributie met € 3,50 voor leden t/m Junioren A en recreanten en € 4,50 voor Neo, Senioren en Masters m.i.v. seizoen 2015 – 2016.
- STS-KGM is voornemens om de samenwerking met IJsclub Lisserbroek verder te intensiveren.
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
Na de vergadering is eenieder uitgenodigd voor een hapje en een drankje.
 
Verslag Ski-uitje jeugd, 27 september
IJsclub Kagermeer bestaat 100 jaar in 2014! Dat mag niet zomaar voorbij gaan. Op initiatief van het bestuur is er de gelegenheid geboden om een uitje te organiseren voor de jeugdleden van KGM, en ook de kinderen van onze zustervereniging STS en LSB waren van harte welkom.
Na lang dubben waren we er uit: skiën! Dat is ook een winterse sport en sluit aan bij onze schaatsactiviteiten. Het schaatsseizoen is inmiddels ook weer begonnen, twee vliegen in een klap.
 
Samen met 39 kinderen en 11 begeleiders zijn we op zaterdag 27 september naar De Uithof in den Haag vertrokken om twee uur indoor te skiën en voor diegene die nog niet eerder op de latten hadden gestaan, skiles te krijgen. Er was een skileraar van De Uithof, maar onze eigen Olaf Overbeek kan er ook wat van.
 
Er waren alleen maar blije gezichten te zien. Na twee uur intensief bezig te zijn geweest, in 6 graden onder nul, hebben we met zijn allen nog een warme chocolademelk gedronken of een frisje en daarna weer vertrokken naar huis.
 
We willen namens alle jeugdleden het bestuur hartelijk bedanken voor dit uitje, voor herhaling vatbaar. Op naar de volgende 100 jaar!

 
De jeugd stelt zich voor: Jarno Beukers
Hallo allemaal!
 
Ik ben Jarno Beukers. Ik ben 9 jaar oud en woon in Voorhout. Ik zit in groep 6 van de basisschool de achtbaan in Voorhout.
Ik schaats al een tijdje. Eerst bakte ik er helemaal niets van maar na een zomerseizoen skeeleren schaatste ik zo weg. Eerst op easy – gliders en nu sinds 2jaar op noren. Inmiddels heb ik er erg veel lol in. Op zaterdag schaats ik samen met mijn vriendje Duco. Dat vind ik altijd erg gezellig.
Ik schaats veel wedstrijden, net als mijn broer Dennis. Die kennen jullie vast wel. Eerst schaatste ik wedstrijden in Leiden en Haarlem en nu alleen nog maar in Haarlem. Wedstrijden schaatsen is erg leuk maar ook wel heel spannend.
In de zomer skeeler ik in Lisserbroek maar dan rijd ik geen wedstrijden. De actie foto hierboven is afgelopen zomer gemaakt.
Naast het schaatsen ben ik gek op Monstertrucks. We zijn dit jaar weer naar de Monster-Jam in Arnhem geweest. Dat is echt vet cool!
 
Groetjes Jarno Beukers
 
Zelf wedstrijden rijden inThialf!
Beste rijders,
 
Het is voor iedereen mogelijk om wedstrijden te rijden in Thialf. Dit kan via Schaatscircuit.nl en werkt als volgt:
 
Voordat je je kunt inschrijven voor een wedstrijd moet je aangemeld zijn bij Schaatscircuit.nl. Ook als je het voorgaande seizoen was aangemeld, moet je je voor het nieuwe seizoen aanmelden! Hiervoor heb je je wedstrijdnummer nodig.
De contributie bedraagt per seizoen €25,- voor Pupillen, Junioren en Neo-Senioren en €45,- voor Senioren en Masters. De inschrijving gaat via de website www.schaatscircuit.nl onder het kopje Aanmelden.
Zodra de contributie is betaald kun je je vervolgens inschrijven voor de wedstrijden. Onder het kopje Wedstrijdschema is te zien voor welke wedstrijden inschrijving mogelijk is en hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. De kosten voor de wedstrijden zijn vervolgens afhankelijk van de langste afstand die gereden wordt. Ook deze kosten zijn op de website terug te vinden.
 
Naast Thialf is er ook de mogelijkheid om je aan te melden voor wedstrijden bij de IJsbaan in Dronten. Voor meer informatie zie http://www.leisureworld.nl/schaatsen/wedstrijden/
 
De inschrijving voor de wedstrijden in Thialf en Dronten dien je zelf te verzorgen. Het wedstrijdsecretariaat (Sandra) hoort wel graag als je mee doet aan een wedstrijd zodat zij de uitslagen kan verwerken.

Schaats Trainingsgroep Sassenheim & Kagermeer
Email: info@sts-kgm.nl - www.sts-kgm.nl