Voorwoord
Herfst! Na de zomerperiode van lange en warme dagen is het nu herfst geworden. Ik vind de verstilling in de herfst een heel fijn moment. De natuur verandert in prachtige goudgele en oranje kleuren en bereidt zich voor om in ruststand te gaan. Binnen het samenwerkingsverband is geen sprake van verstilling. Het schooljaar is van start gegaan, vol activiteiten om onze jongeren een kansrijke toekomst te bieden.
 
In deze weken vond een aantal bijeenkomsten plaats in onze regio. Waaronder het inspectiebezoek aan twee scholen en het samenwerkingsverband. Verschillende thema’s kwamen aan bod, steeds met de vraag hoe we samen verantwoordelijk zijn voor de ontplooiing van jongeren, ieder vanuit zijn/haar eigen perspectief. Daarnaast wordt het ondersteuningsplan voor de komende 4 jaar geschreven om gezamenlijk de beweging naar inclusiever onderwijs te maken. Het samenwerkingsverband geeft diverse activiteiten vorm om deze beweging te ondersteunen/versnellen. Dit doet het samenwerkingsverband uiteraard samen met medewerkers van scholen, gemeenten en partners, zoals jeugdhulp- en welzijnsorganisaties.
 
Voor nu wens ik u veel leesplezier en een rustige herfstvakantie toe.
 
Hartelijke groet,
 
Gijs van de Beek
Directeur-bestuurder 
Activiteiten voor jongeren in de herfstvakantie

In de herfstvakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland. Klik hier voor het overzicht.
Professionaliseringsaanbod 2022-2023  

Klik hier voor het professionaliseringsaanbod voor het schooljaar 2022-2023. Het aanbod bestaat uit thema-cafés, werksessies en trainingen. Aanmelden is mogelijk!
Vacatures

Ter versterking van onze bedoeling zoeken wij een docent/coach CLEO en twee consulenten passend onderwijs. Klik hier voor meer informatie. 
ISK Alkmaar aanmelden voor nieuwkomers jongeren van 12 tot 18 jaar via digitaal aanmeldpunt

Sinds deze zomer is het aanmeldproces voor de internationale schakelklassen voor nieuwkomers jongeren die op een ISK in Akmaar onderwijs gaan volgen, gedigitaliseerd. Het digitale aanmeldpunt is inmiddels actief. Lees verder ...  
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100