Stockholm, Göteborg och Malmö, 2020-08-11
 
 
ANSVARIGA POLITIKER – DET ÄR BRÅTTOM NU!
 
Nu öppnar Musikcentrumkontoren efter sommaren. Förstås med en hel del oro i bröstet över musiklivets lamslagna situation, men med inställningen att vi som förmedlare av livemusik i hela landet ska göra allt vi kan för att det under hösten ska börja gå åt rätt håll. 
 
Musikcentrum Riks går idag ut med den tredje enkäten till landets professionella musiker, där vi nu låter musikerna uppskatta det totala inkomstbortfallet för helåret 2020 – för konserter som har ställts in, men också för de spelningar som aldrig hann bokas. Vi är mycket oroliga för vad de insamlade svaren kommer att berätta. De tidigare enkäterna visade på närmast utraderade inkomster för de första fem månaderna av pandemin. 
 
Under sommaren har röster höjts som ifrågasatt varför restauranger och köpcentrum kan samla hundratals eller tusentals besökare, samtidigt som nöjesfält och konsertställen måste hållas stängda. Exemplet med Pite Havsbad är väldigt talande: 250 personer kan utan problem äta på restaurangen – men om Danny Saucedo går upp och kör några låtar måste drygt 200 personer genast resa sig och gå. 
 
Nuvarande regler måste uppdateras omgående! Och nog borde de handla mer om att hålla smittsäkra avstånd än om huruvida någon råkar gå upp på en scen? Vi förordar flexibla regler där kapaciteten står i fokus och regelverket anpassas till de faktiska förutsättningarna.
 
Musiklivet är också i desperat behov av ett uppföljande statligt stödpaket. För en förlorad sommar, men också för det som verkar bli utebliven musikhöst. En höst där det, till skillnad från under våren och sommaren, inte finns lika många avtalade bokningar att visa upp eftersom pandemins effekter nu nått full kraft. Nu måste musiker få ställa tidigare års intäkter i relation till en prognos för hela 2020 som ett bevis för förlorad verksamhet. Men det är också avgörande att hela musikbranschen ska kunna söka ett bredare stöd för att skapa innovativa metoder och ställa om för en långsiktigt hållbar verksamhet. Den kreativitet vi sett under pandemin måste tas tillvara i nya metoder och affärsmodeller.
 
Senast i slutet av augusti kommer vi att meddela resultatet av vår enkät. Den kommer att i kronor berätta vilka förluster pandemin förväntas ha orsakat för artist- och musikerledet när året är slut. 
 
Ansvariga politiker – nu är det dags att presentera en plan för att få kulturlivet på fötter igen! Det är mycket bråttom nu. 
 
Vanessa Labañino,
Ordförande Musikcentrum Riks
070-465 99 36, ordforande@musikcentrumriks.se
 
 
 
 
 
Länk till enkäten hittar du  här: