Click here to view this email in your browser                                                                                  Декември 2014

От 11 до 13 март 2015 г. в София, на изложението за ЕЕ и ВЕИ ще можете да се запознаете с пауловния - най-бързо растящото дърво в света.
 
Род Пауловния включва девет високо-адаптивни, бързорастящи вида с много ценна дървесина. За седем - осем години дървото достига 20-25 метра височина и диаметър 40 см. От едно такова дърво се добива до 1 куб.метър дървен материал с високо качество. В Китай се отглеждат масиви на обща площ 2,5 милиона хектара.Освен в индустрията, пауловния се използва за производство на пелети, брикети и дървен чипс - добив на биомаса от 6 до 8 тона на декар; калоричност 4500 kcal/kg; както и за биоетанол – добив на зелена биомаса до 6 тона от декар.
 
 
 
Повече за дървото ще научите от г-н Иван Бечев, управител на Силва 999, участник в изложбата за ЕЕ и ВЕИ. Фирмата предлага цялостно изграждане на плантации от пауловния, поддръжка и консултация, свързана с развитието на дръвчетата.
 
Пауловния е получила признание от най-високо държавно ниво в Япония  – тя символизира герба на министър-председателя. На кои характеристики се дължи нейната популярност?
 
Едно от най-бързорастящите дървета на планетата Земя! Изключително ценни качества на дървесината - лека, трудно запалима, устойчива на влага и деформации. Притежава едно от най-високите съотношения между здравина и тегло сред дървесните видове.
 
● Къде намира у нас най-широко приложение – като източник на суровина за дървесина, за производство на биоенергия или за декорация?
До преди година най-широкото приложение беше за декорация, понеже ефектът на голямо цъфтящо дърво се постига още след третата година. Към момента обаче тенденцията за добив на биомаса от Пауловния, съответно производство на биоенергия, чрез когенерация изполваща дървесен чипс, надделява. С огромно удовлетворение можем да заявим, че вече сме произвели над 1 600 000 броя фиданки и сме засадили над 450 000 бр. в България, Гърция, Румъния, Испания и Италия. До края на март 2015 г. ни предстои изграждане на 1141 декара плантации за добив на биомаса, което се равнява на над 1 141 000 броя фиданки.
 
● Възможно ли е отглеждането на пауловния да се превърне в доходоносен бизнес? Къде в България са най-големите масиви?
Този въпрос стоеше пред мен през 2009 г., когато планирах да стартирам бизнес-модел, който да е устойчив на цикличните финансови кризи. Уверих се, че дървесината като материал и биомасата като възобновяем източник на енергия са суровини, за които има непрестанно търсене и покачващи се цени. Реших, че отглеждането на Пауловния може да се превърне в доходоносен бизнес за мен. Сега след 5 години упорит труд резултатът е налице. Най-големите плантации са в Северна България.
 
● Листата на дървото са най-добрите „фабрики” за кислород – във Вашата практика има ли случаи на засаждане на дървото на територии на сметища или в градовете, където въздухът е замърсен?
Дървета от наш посадъчен материал могат да се видят в цялата страна: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и др. Големите градове се нуждаят от повече дървета, които да абсорбират въглеродния диоксид от всекидневното замърсяване, причинено от човешката дейност.
 
● СИЛВА 999 участва в изложението EE & ВЕИ за първи път. С какви делови партньори бихте искали да осъществите контакт?
Всеки, който мисли за истинско зелено бъдеще, е наш потенциален партньор.
 

 

 
Паралелни изяви: "Save the Life" (контрол при бедствия и аварии), "Save the Planet" (управление на отпадъци), "Smart Cities" (интелигентни градове)

 Организатор: Виа Експо, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com

 

 
Препрати на приятел
 
Съгласно Закона за електронна търговия Ви съобщаваме, че съдържанието на този e-mail е непоискано търговско съобщение. Ако съобщението ни Ви е обезпокоило, моля да ни извините. Нашата единствена цел е да бъдем полезни.