Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
Juli 2015
 
Er worden mij regelmatig vragen gesteld. Sommige vragen leven bij meerdere mensen en het antwoord is dan ook vaak voor anderen van belang. In deze nieuwsbrief iets over het verschil tussen een drukvest en een verzwaringsvest. Ik hoop ook nog op aanvullende opmerkingen.
Als materiaaltip of cadeautip de Body Sox, geschikt voor kinderen met en zonder prikkelverwerkingsproblemen. Weer eens iets anders dan een computerspelletje of lego.
In het digitale magazine 'Leven met Autisme' is een interview met mij gepubliceerd over sensomotorische integratie.
Twee studenten ergotherapie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hebben een onderzoek gedaan naar de verschillen van sensomotorische informatieverwerking in Nederland en Amerika. Zeker de moeite van het lezen waard.
Tot slot de data van cursussen sensorische informatieverwerking die in september en oktober 2015 in Ermelo beginnen. Bekijk het uitgebreide aanbod - mogelijk is er een geschikte cursus voor jou of voor een collega bij. 
Iedereen een mooie zomer toegewenst en veel leesplezier. 
 
Els
 
In deze nieuwsbrief:
 
 

Drukvest of verzwaringsvest?

Zowel het drukvest als het verzwaringsvest worden beide veelvuldig gebruikt als hulpmiddel om zintuigprikkels beter te reguleren. Daarbij wordt regelmatig de vraag gesteld of je beter het een of het ander kunt gebruiken.
Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden in die zin, dat een drukvest beter is dan een verzwaringsvest of andersom.  
 
De werking van het drukvest en het verzwaringsvest is wel verschillend. Daaruit kan mogelijk een voorkeur voor het een of het ander worden afgeleid.  
 
Het verzwaringsvest:
Bij het verzwaringsvest (en andere verzwaringsmaterialen) voel je heel duidelijk de druk en het gewicht of de zwaarte. De druk is door de zwaarte duidelijk naar de grond gericht. Door het gewicht ga je steviger op je voeten staan of op je billen zitten. Je wordt als het ware steviger op je voeten of je billen gezet. Het actief steun nemen op billen of voeten wordt op die manier uitgelokt. Actief steun nemen zorgt voor regulering van tactiele over- of ondergevoeligheid en doelgericht gebruik van proprioceptieve informatie of lichaamsgevoel (informatie over houding en beweging van spieren en gewrichten). Bij sommige kinderen of volwassenen lukt dat niet. Zij zakken als het ware in. Er wordt dan niet actief steun genomen op hun voeten of op hun billen. Mogelijk heeft een drukvest dan de voorkeur.  
 
Het drukvest:
Bij een drukvest is er druk rondom de romp, met name ook aan de zijkant van de romp, maar geen extra gewicht. Het geeft meer lichaamsgevoel van de romp, maar lokt minder uit tot goed steun nemen. Het is meer alsof je stevig vast wordt gehouden. Mogelijk is dat bij angstige kinderen een voordeel.
 
Het is van tevoren niet altijd te voorspellen hoe iemand op het gebruik van een drukvest of een verzwaringsvest reageert. Het is dan altijd aan te raden om beide opties uit te proberen. 
 
 
 
 
 
Speelgoed / materiaaltip:
 
Body Sox 
  
  
 
De Body Sox is leuk voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar met of zonder prikkel verwerkingsproblemen. De Body Sox is een ruimzittend pak van rekbare stof. Het geeft weerstand of tegendruk als je erin beweegt. Het is enigszins te vergelijken met het effect van een trampoline; het veert terug als je er tegenaan beweegt. Het kind op de foto springt ermee op een trampoline waardoor dat effect nog wordt versterkt. Dat 'terugveren' maakt het bewegen extra leuk en maakt dat het kind eindeloos doorgaat met zijn spel. Het leukste is het om er twee of meer kinderen samen mee te laten spelen.
 
 
 
 
Het pak geeft niet alleen veel bewegingsplezier maar heeft ook veel creatieve mogelijkheden voor verkleedpartijen, rollenspel en dansen. Het pak kan ook allerlei vormen aannemen zoals de twee kinderen op de foto, samen in één pak,  demonstreren.
 
Body Sox zijn verkrijgbaar bij Senso-care 
 
 
 
Interview:
 
Sensomotorische integratie 
 
De redactie van het digitale magazine 'Leven Met Autisme' heeft in het julinummer (2015) een uitgebreid interview met mij gepubliceerd. Het geeft een heel goed overzicht van wat sensomotorische integratie is, het verband met autisme en de therapeutische mogelijkheden.
 
 
 
 
Artikel:
 
De complexe eenvoud van sensorische informatieverwerking
 
Een onderzoek naar sensorische informatieverwerking in Nederland en Amerika. Anne-Marie Nortier en Eline Ribbers (studenten ergotherapie aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen) zijn vanuit vanuit een interculturele en grensoverschrijdende onderzoeksopdracht aan de slag gegaan met de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in sensorische informatieverwerking in Nederland en Amerika? In dit artikel wordt uiteengezet wat er in Nederland en in Amerika - het land waar het allemaal begon - in de literatuur en in de praktijk gaande is binnen sensorische informatie. 
Voor het verzamelen en de verwerking van klinische expertise is een interviewlijst opgesteld en afgenomen bij professionals uit de praktijk. Els Rengenhart en Cor Reusen zijn geinterviewd over de situatie in Nederland; en Winnie Dunn en Lynn Horowitz over de situatie in Amerika.
Leuk en informatief om te lezen.  
De complexe eenvoud van sensorische informatieverwerking
 
 
 
 
Cursussen sensorische informatieverwerking voor paramedici:
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden onder de naam sensorische informatieverwerking door EstaSI georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursussen sensomotorische integratie die van 1983 tot en met 2012 in Groningen werden georganiseerd, is verder niets veranderd. Uiteraard worden wel steeds de nieuwste inzichten op het gebied van SI in de cursussen verwerkt. Er wordt nu ook een cursus georganiseerd voor paramedici werkzaam met ouderen en dementerenden. 
 
Cursusplaats: Ermelo.

Tiendaagse cursussen sensorische informatieverwerking die in september 2015 beginnen:
  
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 
   
 • 17 en 18 september, 15 en 16 oktober, 19 en 20 november, 17 en 18 december 2015, 14 en 15 januari 2016

Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay
 
Zie voor verdere informatie EstaSI
 
 
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:  
 
   
 • 3 en 4 september, 1 en 2 oktober, 5 en 6 november, 10 en 11 december 2015, 7 en 8 januari 2016

   
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie EstaSI
 
Achtdaagse cursus sensorische informatieverwerking die in september 2015 begint:
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen:  
 • 3 en 4 september, 8 en 9 oktober, 12 en 13 november, 10 en 11 december 2015

   
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie EstaSI
 
 
 
 
Cursus sensorische informatieverwerking voor anders opgeleiden:
 
Cursussen voor orthopedaggogen, psychologen, leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding.
 
 
De cursussen sensomotorische integratie worden onder de naam sensorische informatieverwerking door EstaSI georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursussen sensomotorische integratie die van 1983 tot 2012 in Groningen werden georganiseerd is verder niets veranderd. Uiteraard worden wel steeds de nieuwste inzichten op het gebied van SI in de cursussen verwerkt. Er wordt nu ook een cursus georganiseerd voor paramedici en professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen en dementerenden. 
 
Cursusplaats: Ermelo.
 
Zesdaagse cursussen sensorische informatieverwerking die in oktober 2015 beginnen:

Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
  
 • 8 en 9 oktober, 26 en 27 november 2015, 21 en 122 januari 2016
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
 
Zie voor verdere informatie EstaSI
  
Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:
 
 • 12 en 13 oktober, 23 en 24 november 1915, 18 en 19 januari 2016 
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie EstaSI
 
Achtdaagse cursussen sensorische informatieverwerking die in  september 2015 begint
 
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen en dementerenden:  
 
 • 3 en 4 september, 8 en 9 oktober, 12 en 13 november 10 en 11 december 2015
 
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie EstaSI
 
 
 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatieverwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uw kunt ook uw gegevens veranderen. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt met het YMLP your mailinglist provider.
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
 
Els Rengenhart