Voorlopige studiekeuze, 2e Jaar
Beste ouders en leerlingen in het tweede jaar,
 
Vermits het onvoorspelbaar is wanneer de school opnieuw start met fysiek lesgeven, stellen we hier ons alternatief traject voor om de studiekeuze van de leerlingen naar het volgend jaar zo goed mogelijk te organiseren.

We willen jullie informeren over het profiel, de toekomstmogelijkheden en de specifieke kenmerken van onze richtingen in de tweede graad. Zo kan een weloverwogen keuze gemaakt worden op het einde van dit schooljaar. U vindt de lessentabellen van de richtingen in de tweede graad op de website van de school. (www.heilige-drievuldigheidscollege.be)
 
In het weekend van 25 en 26 april wordt er een knop geactiveerd op Smartschool met een overzicht van alle richtingen in de tweede graad op onze school, met bijhorende uitleg. Hierbij worden ook specifieke verwachtingen en eventuele doorstroommogelijkheden geformuleerd. Ook vindt u er info over richtingen in het TSO die mogelijks beter aansluiten bij de interesses van uw zoon of dochter. 
 
Er zal een live-sessie plaatsvinden op woensdag 29 april om 20u (in de vakmap ‘Live-sessie Studiekeuze 1’, klik op ‘Live’ en dan op ‘deelnemen aan sessie’). Tijdens deze sessie kunt u specifieke vragen stellen over de richtingen en de organisatie van de tweede graad aan de graadcoördinatoren Caroline Dewallens en Jill Lemaire. Het beantwoorden van ieders vragen gaat vlotter als u deze op voorhand bezorgt aan caroline.dewallens@hdc.ksleuven.be. Zo kunnen we het meest volledige antwoord formuleren.
 
Nadien vult u, samen met uw zoon/dochter, de voorlopige studiekeuze (max 2 richtingen) in op het digitale formulier dat u achter deze link vindt en dit voor 5 mei.
 
U krijgt na de studiekeuzeklassenraad feedback van de klassenleraar via een bericht naar het Smartschoolaccount van uw zoon of dochter. Uiteraard zal de definitieve studiekeuze van uw dochter/zoon ook mede bepaald worden door het eindresultaat. Op het einde van het schooljaar geeft de delibererende klassenraad dan ook een definitief advies.
 
Mochten er nog vragen zijn betreffende de studiekeuze dan kan u best contact opnemen met de klassenleraar, een vakleraar, de directeur leerlingenzorg, de interne leerlingenbegeleider of de CLB-medewerker op onze school. Dat kan via mail of via een bericht in Smartschool.
 
Met vriendelijke groet
Jill Lemaire
Coördinator eerste graad
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer jill.lemaire@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be