______________________________________________________

15 december 2019 – nummer 414

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

Bericht van overlijden

Download [936 KB] de rouwkaart van Han van Krimpen
Download [170 KB] de rouwkaart van Tiny Kleefman-Starrenburg.


 

Op woensdag 11 december is op 80-jarige leeftijd overleden

Han van Krimpen

Op woensdag 18 december om 11.30 uur
is de dankdienst voor zijn leven  in
Kerkelijk Centrum Zeist-West,
de Clomp 3301 in Zeist.

Aansluitend zal Han worden begraven
op de Algemene Begraafplaats  Zeist,

Woudenbergseweg 50, (oude hoofdingang).

Na de begrafenis is er vanaf 13.30 uur
gelegenheid tot condoleren en samenzijn
in Bistro Jan, Woudenbergseweg 17 in Zeist

 


 

 


 

Op donderdag 12 december is op 93-jarige leeftijd overleden

Tiny Kleefman-Starrenburg

De uitvaartdienst wordt gehouden op
dinsdag 17 december om 11.30 uur in
Kerkelijk Centrum Zeist-West,
De Clomp 33-02 te Zeist.


Voorafgaand aan de dienst is er
gelegenheid tot condoleren
van 10.30 tot 11.15 uur.


De begrafenis vindt plaats om 13.00 uur
op de Gemeentelijke Begraafplaats,
Woudenbergseweg 50 (oude ingang P2) te Zeist.


Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
in  Restaurant Oud London,
Woudenbergseweg 52 te Zeist.


 

VIERINGEN

Viering zondag

Op de derde zondag van Advent kijken we naar Micha 6: wat staat ons te doen? Wat kan onze bijdrage aan de toekomst zijn? Er is in deze dienst ook viering van de Maaltijd. We blikken bovendien even terug op de schildermiddag rond lied 860 de afgelopen woensdag. 
Op zondag 22 december gaat ds Marian van Giezen voor. Het is fijn haar weer in ons midden te hebben. 

Collecte voor Wijkinloophuizen

Zondag 15 december wordt in de kerken van Zeist gecollecteerd voor het werk van stichting Kerk en Samenleving!
De 4 inloophuizen van de stichting vormen praktisch een verbindende schakel tussen de kerken en de samenleving en vervullen daarmee een diaconale rol.
In deze Wijkinloophuizen zijn de bewoners van de wijk welkom voor een luisterend oor, een kopje koffie/thee. Maar ook voor hulp en advies en het aanvragen van voedselpakketten en bijvoorbeeld taal- en naailes. De huizen bieden veelzijdige activiteiten aan maar ook een lekkere en gezonde lunch, soep en warme maaltijden in een gezellige woonkamer. Met een bezoeker die weinig of geen netwerk heeft lopen wij samen op en geven wij waar nodig steun en die helpen wij een netwerk opbouwen.
De nood is hier en daar best groot, we merken dat we voorzien in een behoefte. De samenleving gaat steeds meer uit van zelfredzaamheid van mensen maar dat is niet altijd reëel. Het is dan belangrijk dat dit werk namens de kerken gebeurd.
Als coordinatoren van de inloophuizen zijn wij dankbaar dat we dit werk namens de kerken mogen doen.
Echter, dit kan niet zonder hulp van de vele vrijwilligers, zonder financiële bijdragen vanuit de kerken en zonder uw voorbede voor het werk. Daarom van harte aanbevolen!
Hartelijk dank voor uw bijdrage en betrokkenheid !

Het Lindenhuis: Ton Verweij
Vollenhove: Ina Duit
Zeist-West: Marianne Krijgsman
Zeist-Centrum: Rianne Verduin

Voor meer informatie: 
https://wijkinloophuizen-zeist.nl/

Iedereen welkom met Kerstmis

Op de website staat een handig overzicht met alle diensten in ons kerkelijk centrum rond de feestdagen, of neem het foldertje uit de kerk mee.
Op kerstavond is de dienst om 21.30 uur. Eerste kerstdag is een familieviering waarbij de kinderen in de kerkzaal blijven. De muziekgroep heeft o.l.v. Jan de Vlaming weer feestelijke muziek ingestudeerd.

Uw hulp weer nodig!
Vooral met kerstmis gaan veel mensen een keer naar de kerk, ook al zien we ze de rest van het jaar daar niet.
Graag willen we alle mensen in de wijk laten weten dat ze welkom zijn in onze vieringen.
We hebben daarom samen met de NGK een foldertje gemaakt met alle vieringen met kerst en oud-en-nieuw.
De bedoeling is om dit foldertje breed in de wijk te verspreiden.
Neem daarom een stapeltje mee en stop dat bij u in de buurt in de brievenbussen.
Dat was met de Adventmarkt ook een succes, dus we rekenen weer op u.

Dienstvoorbereiding "in winterslaap" tot 8 januari

In verband met gastvoorgangers en adventsvespers zal er de komende maanden geen dienstvoorbereiding zijn. 
We gaan dus even in winterslaap tot woensdag 8 januari.

Kinderkerk: Adventsweken

Tijdens onze weg naar kerst staat er een gesloten ster in de kerk waarvan de stralen tijdens de adventsweken geopend zullen worden. De ster zal dus steeds lichter worden, steeds meer gaan stralen. Op de geopende straal staat ook een woord en dat woord nemen we in gedachten mee naar de Kinderkerk om daar naar het bijbehorende verhaal te luisteren van de profeet Micha.
Twee stralen zijn al geopend, Hoop en Genieten.
Het verhaal van 3e advent gaat over God die teleurgesteld is in zijn volk. Benieuwd op welke manier het volk het goed kan maken met God? Kom dan op 15 december naar de kerk van PKN Zeist-West en kijk ook hoe de ster steeds meer zal gaan stralen.
Namens de Kinderkerk,
Coby, Tjallie en Hettie


 

 

Vespers en Adventsavond 2019

Graag nodigen we u uit voor de vespers en adventsavond in Zeist-West en de Doopsgezinde Kerk.
De vespers worden gehouden op woensdag 4 en 18 december in het Kerkelijk Centrum Zeist-West in de Clomp. Aanvang 19.15 uur.
De adventsavond op woensdag 11 december in de Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a. Aanvang 19.30 uur.

Het thema van deze drie vieringen is: 'de hemel raakt de aarde'
4-12: Gertjaap Kardol en Jeannette van Andel
11-12: Annelies Soomers, Corry en Peter Gerrits
18-12: Nelleke Spiljard en Henri Wigman
Gertjaap Kardol is pianist.
Bij deze vieringen zijn geen cantores nodig.

Vieringen rond kerstmis in KC

Kijk hier voor een overzicht van alle vieringen in het KC rond kerstmis.

Oecumenisch morgengebed Nieuwjaarsdag

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar in het Kerkelijk Centrum om 10.30 uur met een morgengebed.
Voorgangers zijn ds. Tineke Dronkert en pastor Henk Bloem
Er is geen kinderkerk of oppasdienst.

Na het morgengebed zetten we de viering van Nieuwjaar voort met een 'heildronk'.
Iedereen is van harte welkom!

 

GOED OM TE WETEN

Afwezigheid predikant

In verband met een kleine chirurgische ingreep (dagopname) op 17 december ben ik de komende week een aantal dagen niet in staat om te werken. Ik hoop dat ik vanaf 22 december weer aan het werk kan, maar dat hangt van de snelheid van herstel af. 
Voorlopig ga ik er vanuit dat ik met de kerstavondviering (om 21.30 uur!) en op kerstochtend weer voor kan gaan. 
Voor crisissituaties kunt u zich wenden tot ds Roel Bosch (Noorderlichtgemeente) of tot een van de ambtsdragers.
Ds Tineke Dronkert

Actie voor Wisseling van de Wacht

Op zondag 5 januari hebben we weer een Wisseling van de Wacht viering, waarin we formeel afscheid nemen van de ambtsdragers die de afgelopen tijd afscheid hebben genomen van hun taak.
Zoals gebruikelijk besteden we in die viering ook aandacht aan alle andere vrijwilligers die een grote of kleine taak neerleggen.

Graag willen we daarom weten wie sinds de vorige WvdW dienst (in januari 2017) afscheid hebben genomen.
We hebben daarvoor de coördinatoren van de verschillende (werk)groepen benaderd. Maar omdat niet iedereen bij een groep zit zullen we ongetwijfeld mensen over het hoofd zien, en dat zou jammer zijn.

Als je afscheid hebt genomen van een taak of van iemand weet dat die afscheid heeft geneomen stuur dan even een mailtje aan Hugo Albers (webmaster@pknzeistwest.nl),
Als het mogelijk is zou ik graag voor de kerst het overzicht compleet willen maken.

 

Oude stoelen en tafels

Deze maand komen de nieuwe tafels en stoelen voor ontmoetingsruimte en drie consistories.
Het oude materiaal is dan niet meer nodig.
Voordat we de oude stoelen en tafels afvoeren zijn er misschien gemeenteleden die hiervoor belangstelling hebben.
Het betreffen de stoelen en tafels uit de consistories en de lage stoelen maar ook de lage tafels uit de ontmoetingsruimte.
Wie belangstelling heeft kan zich bij Gerard v Heiningen melden.
Wij willen dit wel graag weten voor 13 december.
Koos Keestra, Gerard van Heiningen

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collectes van zondag 1 december 2019 was:
- Diaconie: € 155,95
- Plaatselijke gemeente: € 153,45
- Onderhoud gebouwen: € 120,35

De stoelenactie heeft ruim € 21.000 opgebracht. Met het behalen van het benodigde bedrag is de actie voorlopig afgesloten.

De omzet van de Fairtrade-tafel op de Adventsmarkt was 389,60 euro en daarmee een succes.

De Adventmarkt heeft een bedrag van bijna € 500 opgebracht. Dit geld zal worden toegevoegd aan de reservering voor de inrichting van het KC.

 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week   

* Zondag 8 december zijn de bloemen met een groet van de gemeente gegaan naar Gijs en Truus Wildeman. Zij zijn kortgeleden verhuisd. 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

49e Kerstzang voor Iedereen in de Nieuwe Kerk

Op zondag 15 december vindt voor de 49e keer de Kerstzang voor Iedereen plaats.
Tijdens deze laagdrempelige en sfeervolle viering worden de bekende kerstliederen gezongen.
Burgemeester Koos Janssen leest het kerstevangelie en houdt een korte kersttoespraak. Spreekster is Margriet van der Kooi, ziekenhuispastor en schrijfster (
www.margrietvanderkooi.nl).
Aan de Kerstzang voor Iedereen verlenen Drumfanfare Jonathan (onder leiding van Bryan Verel), het Zeister Mannenkoor (onder leiding van Arie Perk) en organist Peter van Nes muzikale medewerking.
De kerstviering vindt plaats in de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a in Zeist.
De kerkdeuren zijn vanaf 18.30 uur open: de dienst begint om 19.00 uur.

Er is een collecte aan het einde van de dienst ter bestrijding van de onkosten.

 

Kerstsamenzang Credo

CREDO, de koorvereniging die iedere woensdagavond in het Kerkelijk Centrum repeteert en waarvan 35% van de koorleden ook hier kerkt, nodigt u uit om op 21 december a.s. te komen luisteren en meezingen tijdens een Kerstsamenzang die om 15.00 uur begint en een uur zal duren. De kerkzaal is open vanaf 14.30 uur.

Het koor zingt bekende kerstliederen o.a. van Bach en Buxtehude, terwijl ook de romantische wat oudere kerstliederen aan bod komen. Dit alles onder de bezielende leiding van onze dirigent Hilbert Kamphuis, bijgestaan door onze zeer getalenteerde vaste begeleider Wim Brunsveld die ons zal verrassen met een schitterend muzikaal intermezzo. Om het geheel nog feestelijker te maken hebben wij Esther Rinsma, sopraan, bereid gevonden het koor te ondersteunen en ook solo enkele liederen ten gehore te brengen.

Komt allen en breng uw familie en buren mee! Na afloop is er gelegenheid gezellig na te praten in onze geheel vernieuwde ontmoetingsruimte. Dit alles onder het genot van koffie/thee of glühwein. De toegang is geheel gratis, na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onvermijdelijke onkosten. Tot 21 december!
 

Festival of nine Lessons and Carols

load de folder (klik op de foto) 

Agenda deze week

 

Zondag 15 dec.     3e Adventsdienst, Viering van de maaltijd  10 uur      Kerkelijk Centrum 

Zondag 15 dec.     Kerstzangdienst                                     19 uur      Nieuwe Kerk 

Woensdag 18 dec.  Vesperdienst                                         19.15 uur  Kerkelijk Centrum 

Zaterdag 21 dec.   Credo Kerstzangdienst                            15 uur      Kerkelijk Centrum 

Zondag 22 dec.     4e Adventsdienst                                    10 uur      Kerkelijk Centrum 

Zondag 22 dec.     Festival of nine Lessons and Carols            19.30 uur  Grote kerk,

                                                                                                    Driebergen 

 

Eerder verschenen

Tienerclub JeS! organiseert Bingo Tienerclub JeS! is op zoek naar prijzen en prijsjes voor een bingo op vrijdagavond 10 januari van 19.30-20.30 uur.. En daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Groepsreis naar Ghana in het najaar 2020

Nieuw programma Ontmoetingsgroep Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring