Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  26 juni 2020
Nieuwsbrief 2020-3

In deze nieuwsbrief:

Kleine reset van de sociale zekerheid
Stel, je zou met gebruikerservaringen het sociale zekerheidssysteem opnieuw opstarten, wat zou je behouden, wat slanker en sneller maken, welke nieuwe onderdelen of programma's erbij installeren? Ellie Smolenaars verkent deze vragen in een essay waarin ze onder meer gebruik maakt van de ervaringen in het interviewproject 'Armoede Live'.
 
Klik hier om dit essay te lezen.
 

Coronavirus, risicosamenleving en sociale ongelijkheid
De coronacrisis verstoort de gevestigde orde en doorbreekt vertrouwde structuren, dicht bij huis en wereldwijd. Dat veroorzaakt onzekerheid voor nu en angst voor de toekomst. Maar zou er ook iets goeds uit voort kunnen komen? Meer samenwerking en solidariteit? Eerlijker verdeling van welvaart en rijkdom? Geen armoede meer? Geen sociale ongelijkheid? Minder milieuvervuiling en meer besef van de waarde van de natuur? Het zou mooi zijn, maar hoe waarschijnlijk is dat alles? Wie of wat kan dit optimistisch perspectief dichterbij brengen? Raf Janssen zet enkele zaken op een rij rond de thema’s coronacrisis, risicosamenleving en sociale ongelijkheid.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Kansrijk armoedebeleid
Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen, blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek Kansrijk Armoedebeleid van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In totaal hebben de planbureaus veertig beleidsopties geanalyseerd om de stijgende armoede tegen de gaan. Daarnaast zijn bijna dertig beleidsopties geanalyseerd die armoede op de lange termijn bestrijden.
Hub Crijns vat de cijfers, analyses en beleidsopties samen.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Dossier 'Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden'
Movisie heeft in maart 2020 een feitendossier uitgebracht over ‘Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden’. Het interessante van dit Dossier is de koppeling van de thematieken armoede en schulden. Dat gebeurt tot op heden niet zo veel. Het tweede interessante is dat er nu een gegevensbank beschikbaar is met de stand van zaken voor het uitbreken van de coronacrisis. Dus kan na enige tijd van bijvoorbeeld een jaar vergeleken worden wat de stand van zaken daarna is en welke effecten de crisis heeft op de problematieken van armoede en schulden.
 
Klik hier om een artikel van Hub Crijns hierover te lezen.
 

De risico’s van energietransitie voor arme huishoudens
Raf Janssen formuleert een aantal bedenkingen tegen de concept-RES van de regio Noord- en Midden-Limburg. Mogelijk zijn die ook relevant voor de plannen voor de energietransitie die in andere delen van Nederland worden opgesteld. De vraag is of daarbij voldoende oog is voor de belangen van mensen met een kleine portemonnee.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Breed schuldenoffensief herstelfase Corona
Brief G4 en Armoedecoalitie
 
De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht roepen, samen met de Landelijke Armoedecoalitie, op om een breed schuldenoffensief in te zetten om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot oplopende en escalerende financiële problemen voor grote groepen Nederlanders.
 
Klik hier om meer te lezen.
 

Uitreiking Ab Harrewijn Prijs 2020 op 10 september
Normaal gesproken reikt de jury de Ab Harrewijn Prijs uit op 13 mei, de sterfdag van Ab Harrewijn. Vanwege de gesloten samenleving door de corona-epidemie is de uitreiking nu verplaatst naar donderdag 10 september. De uitreiking van de editie 2020 zal plaatsvinden vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20 (5 minuten lopen vanaf R’dam CS).
De 5 genomineerden zijn inmddels bekend.
 
Klik hier om meer te lezen.