Sports Media's Newsflash
 
15 september 2014

Kunst en De Derde Poging ...


Sport- en bewegingsonderwijs: een vak apart

Onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de positie en omvang van het sport- en bewegingsonderwijs op middelbare scholen

Auteur: Sophie Kustermans

Samenvatting

Het bewegingsonderwijs op middelbare scholen zou een ideaal middel kunnen zijn om zowel jongeren meer aan het bewegen te krijgen, als ze sociale vaardigheden bij te brengen. Middelbare scholen zijn echter over het algemeen nog weinig enthousiast om te investeren in sport- en bewegingsonderwijs. Daarom wordt in dit onderzoek gekeken naar welke factoren van invloed zijn op de positie en omvang van bewegingsonderwijs op middelbare scholen aan de hand van de volgende hoofdvraag:

Welke factoren zijn van invloed op de vormgeving van het sport- en bewegingsonderwijsbeleid op middelbare scholen?

Lees meer …