Nyhetsbrev #1 2018
 
En månad in på det nya året, här vårt första nyhetsbrev. Vi ser fram emot ett fullspäckat 2018.

Vårt första arrangemang för i år är Kroppen som verktyg för dramatiskt berättande, nummer ett i vår serie av fåtöljsamtal. Inbjudan har gått ut i dagarna, läs också gärna mer nedan!

2018 är inte bara valår - vilket på ett eller annat vis kommer märkas i vår verksamhet - det är också BIBU-år och juryns urval har just offentliggjorts. Av de sexton utvalda föreställningarna kommer hela tre från Göteborg: Masthuggsteaterns Signalisterna och Backa Teaters Glängtan och 5114 dagar. Kolla in länken till höger för att se hela listan. Senare i februari presenteras det internationella rådets urval. BTA:s bidrag till detta BIBU blir ett seminarium med finlandssvenska Ung Dramatik som inbjudna gäster.

Till höger tips om några av årets första premiärer. Där påminner jag också igen om den kulturpolitiska satsningen Folk och Kultur samt länkar till Centrum för Barnkulturforskning. Snart kommer det detaljerade programmet till årets symposium, i år med temat sexualitet, ideal och normer i barnkulturen.

Varma februarihälsningar,

Kristina Ros
Projektledare
 
BTA presenterar: 2 x fåtöljsamtal

Ledamöter i BTA:s styrgrupp bjuder in särskilda gäster att ta plats i fåtöljer och soffor på barnteatrar runt om i staden, för att samtala om frågor de brinner för. Och vi kallar det: Fåtöljsamtal!

5 mars:
Med kroppen som verktyg för dramatiskt berättande

Torben Sigelius Kulin med gästerna Ika Nord och Veera Suvalo Grimberg
 
Ett samtal om kroppsspråk, mim och koreografi på scenen. Vad uttrycker vi med våra kroppar i förhållande till vad vi säger med ord? När kommer kroppsspråket in i arbetet med manus och föreställning? Har sättet att använda kroppen sceniskt sett olika ut i olika tider?

Ika Nord är skådespelare, regissör, mimartist och dramatiker; Veera Suvalo Grimberg är koreograf och konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn; Torben Sigelius Kulin är skådespelare, dramatiker och konst-närlig ledare på Teater Jaguar. Samt ledamot i BTAs styrgrupp. 

Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3
När: Måndag 5 mars kl 18 - ca 20:30
Hur: Barnteaterakademin bjuder på samtal och soppa
Föranmälan: Senast 28 februari, till: info@barnteaterakademin.se
 
 
9 april:
Hur ser vi på teater när vi inte ser med ögonen?

Hasse Carlsson med gästerna Eli Tistelö och Eva Sandstedt

Vad är en syntolkning? Hur beskriver man i ord vad som händer och hur det ser ut på scenen så att de i publiken som inte ser med ögonen också kan ta del av föreställningen? Vad ska syntolken säga, och vad ska den inte säga? Hur är det att se en föreställning utan att se den med ögonen? 
 
Eli Tistelö är syntolk, bildkonstnär och utbildare; Hasse Carlsson är dramaturg på Regionteater Väst och ledamot i BTA:s styrgrupp; Eva Sandstedt är utvecklingssekreterare på specialpedagogiska skolmyndigheten som levt med synsvårigheter sedan tolvårsåldern.

Var: Plats meddelas senare
När: 9 april kl 18-ca 20:30
Hur: Barnteaterakademin bjuder på samtal och soppa
Föranmälan: Senast 3 april, till: info@barnteaterakademin.se


 
 
Vatten x 3
2017 års grovmanus

Presenterades vid en offentlig reading 9 oktober på Hagateatern. Intresserad teater kan nu sluta avtal med dramatikerna om beställning av färdig pjäs. Honoraret är då subventionerat med en tredjedel av Barnteaterakademin. För att detta ska gälla måste beställningen göras senast 9 oktober 2018.

Landet på andra sidan vattnet
av Paula Helander
För barn från 5 till 7 år. 2 skådespelare.
 
Lite vatten med gurka
av Johan Franzon
För barn från 6 till 9 år. 1 skådespelare
 
Nåt i djupet
av Emma Palmkvist
För barn på låg- och mellanstadiet. 3 skådespelare.

Läs gärna mer om pjäserna och dramatikerna på vår hemsida

Kontakt sker genom Barnteaterakademin: info@barnteaterakademin.se, 073-4347275 eller direkt med dramatikerna. Se hemsidan (länken ovan) för dramatikernas kontaktuppgifter. Den som vill läsa pjäserna kan maila till Barnteaterakademin.


 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Finns att hämta på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

 
Tips och notiser 
 
 
Regionteater Väst
Tre teaterproduktioner som alla utgår från den amerikanske professorn och Right Livelihood-pristagaren Gene Sharps 198 metoder för ickevålds-aktivism, med premiär 2 februari, Uddevalla:

Hopp och hinder
Tre ryttare förbereder sig inför en stor hopptävling. Vad händer om käpphästarna inte lyder och vill gå sin egen väg? Hur handskas ryttarna med sina besvikelser på sig själva, sina hästar och på varandra?
För åk F-2

Höj blicken
En klassrumsupplevelse genom rädslans labyrint. När är det rätt att göra motstånd och hur gör en motstånd bäst? Vad händer om du inte törs? Hur gjorde Antigone, Rosa Parks och Yoda för att våga?
För åk 5-6

Stå upp!
En gymnastiksal har förvandlats till ett temporärt häkte. Härifrån sprids berättelser om motstånd. Vad får medborgare göra för att upprätthålla demokratin? Vad kan vi göra? Vad bör vi göra?
För åk 7-9


Som att jag ska bestiga Mount Everest på tio minuter
Ibland sker något som delar in livet i ett före och ett efter. Det kanske bara händer: Plötsligt ska familjen flytta, kriget bryter ut, ett syskon föds. Andra saker går att styra själv: En händelse, en insikt, ett beslut - som förändrar allt. Barns ärliga berättelser blir en kollektiv erfarenhet av sånt som förändrade livet.
Från 10 år.
Premiär 23 februari, Backa Teater


Bibu 2018
Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik. Föreställningar, seminarier, workshops, branschmingel.
16-19 maj, Helsingborg


Barnkultursymposium 2018
Om sexualitet, ideal och normer i barnkulturen. Om sex i läromedel, nakenhet i visuell kultur, skönhetsideal i barnfilm, barns frågor om kropp och sexualitet, scenkonst för barn och unga med funktionsvariationer och mycket mer. Medverkande bland andra: Anna Sparrman, Malena Janson, Mia Österlund och Magnus Öhrn.
14-16 mars, Centrum för barnkulturforskning, Stockholm


Folk och kultur
Ny arena för det breda kultursamtalet som med över 150 programpunkter vill sätta kulturpolitiken på agendan valåret 2018.
7-10 februari
Munktellstaden, Eskilstuna

Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: