Coronavirus HDC: Update 5, Alle Jaren
Beste leerlingen, collega’s en ouders
 
De directie van de lagere school HDC heeft bevestiging gekregen dat een leerling van de lagere school positief getest is op corona. Deze was sinds kort in quarantaine.
De directie heeft onmiddellijk contact opgenomen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en het VCLB. Zie verder.
 
Wat betreft de secundaire school HDC hebben we weet van enkele leerlingen die thuis blijven omdat ze mogelijks besmet zijn. Ze wachten al enige tijd op het testresultaat, maar dat laat op zich wachten omdat deze leerlingen geen enkel symptoom vertonen en ze dus in een lage urgentiecategorie vallen. Verder zijn er enkele leerlingen die op doktersvoorschrift thuis blijven omwille van zwakke immuniteit. Tenslotte zijn er leerlingen met … griep enz.    
 
De richtlijnen blijven onveranderd:
·         Voor niet zieke kinderen en personeel raadt men op dit moment aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen (koorts boven 37°, hoesten, spierpijn, keelpijn en hoofdpijn).
·         Indien de symptomen optreden bij je kind, neem contact op met de huisarts, die – naargelang de inschatting – mogelijks een onderzoek naar het coronavirus doet. Bij een positief onderzoeksresultaat verwittigen de arts en het labo het Agentschap Zorg en Gezondheid, die op hun beurt de school op de hoogte brengt. Samen belijken wij wat er kan of moet gebeuren. 
·         Indien iemand (een leerling of een personeelslid) op school ziektesymptomen zou krijgen, verwittigt de school (in het geval van een leerling) de ouders om hun kind op te halen en contact op te nemen met de huisarts.
·         De huidige situatie op school vormt geen substantieel risico. Kinderen en personeelsleden die niet ziek zijn en niet in quarantaine moeten, zijn dan ook ongewettigd afwezig indien ze thuis worden gehouden.  
 
Vriendelijke groeten
Frank Baeyens
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be