NIEUWSBRIEF 2
  
Gent, januari 2019

Beste vrienden van Christen Forum Gent,

Namens Christen Forum Gent willen wij u een voorspoedig en gezegend 2019 toewensen. Wij hopen dat wij met onze activiteiten en inzet eraan kunnen bijdragen dit jaar ook inhoudelijk
waardevol voor u te maken.

Na de lezing op 3 december van Dhr. Herman Van de Velde die ons op het gebied van het ondernemerschap probeerde in te wijden, zal onze volgende genodigde een volstrekt ander vlak aanboren. Op 4 februari 2019 hebben wij immers de eer en het genoegen Lode Van Hecke, abt van de trappistenabdij Orval, als gast te mogen begroeten.
 
Orval is in binnen- en buitenland een begrip en niet enkel vanwege het bier dat er gebrouwen wordt. Het kloostercomplex is een architecturale bijzonderheid die zowel de ruïnes van de middeleeuwse abdij omvat als een unieke combinatie van op de cisterciënzertraditie en op de Art Deco geïnspireerde bouwstijlen.
Wat velen niet weten is dat Orval altijd alleen monnikengemeenschappen gekend heeft. In de periode na de verwoesting door de Franse revolutionairen bleef het complex leegstaan. Na de eerste Wereldoorlog werd het kloosterleven er door de Gentenaar Karel Van der Cruyssen (kloosternaam Dom Marie-Albert) nieuw leven ingeblazen.
Wie het genoegen smaakt Orval te bezoeken, komt meteen onder de indruk van de intensiteit die van de monniken en hun liturgie uitgaat. De gemeenschap is niet groot maar intens en gevarieerd.
Ze omvat leden van verschillende nationaliteiten en werelddelen. Toch komt zij over als een hechte eenheid en dat is zeker niet in de laatste plaats te danken aan abt Lode.

 
In zijn lezing onder de titel ‘Monnik vandaag?’ wil hij vanuit zijn eigen ervaring een licht werpen op rol en betekenis van het kloosterleven voor onze samenleving. Vertrekkend van de vraag hoe iemand die zeker geen monnik wilde worden het toch werd en dan nog wel in Orval, wil hij onderwerpen aanraken als geloof, gebed, monnik zijn, opvoeden vandaag, wat roeping is en hoe je die ‘vindt’. Daarbij zal hij zeker aandacht besteden aan wat Orval is en hoe je samenleeft in een gemeenschap met mensen uit compleet verschillende culturen waarvan er verscheidene uit erg moeilijke omstandigheden komen.
 
Wij hopen u in groten getale op deze lezing te mogen verwelkomen.
 
Wij mogen het jaar niet beginnen zonder ook zelf goede voornemens te doen en daarbij hebben we ook uw inbreng nodig. Wij trachten nog steeds ons adressenbestand op orde te brengen en dit liefst ook elektronisch op peil te krijgen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk ons de elektronische adressen door te geven van uzelf als u deze hebt of van vrienden van wie u weet dat ze graag op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten. Ook zijn wij u dankbaar voor elke concrete en financiële bijdrage. Dat kan door een overschrijving op BE26 8900 1409 3929 van VZW Christen Forum Gent.
Dank hiervoor.
Wij danken tevens VDK bank voor haar blijvende structurele ondersteuning.

 
Namens de stuurgroep van Christen Forum,
 
Wim Verbaal 
Voorzitter
 
Christiaan Beyaert
Secretaris
 
U treft de nadere informatie aan op onze website: www.christenforum.be/ en op https://www.facebook.com/christenforum
  
* * *
 
Christen Forum Gent VZW geniet de structurele steun van VDK Spaarbank.
 
Uw bijdragen zijn welkom op rekeningnr. IBAN BE26 8900 1409 3929 en
BIC VDSPBE91
  
 e-mail : info (at) christenforum.be / www.christenforum.be / Christen Forum Gent VZW