eNews | 3 februari 2017 | week 6
DEZE WEEK
• 42 jaar
• Woensdagavond
• Vrouwen
• Bidden en vasten
• Seniorenclub
• Sprekers februari
• Bulgarije
• IMC
• Avondmaal
• Koperen bruiloft

ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 6
5 feb. t/m 12 feb. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
19.30 uur  Vrouwensamenkomst 
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond-dienst

DONDERDAG
12.00 uur  Evangelisatie
 
ZATERDAG
19.30 uur  Vastendag

ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

MET DANK AAN DE HEER
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks

Het had een haartje gescheeld of ik was in de bediening van de gemeente gekomen als een huurling. Mijn hoofd stond in die dagen meer bij mijn aanstaande huwelijk met de beeldschone Eveline Lucie Jamilla Rasoelbaks, dan bij een voorgangerschap.
Maar juist in die tijd werd ik zeer nadrukkelijk geroepen in de bediening van herder. Het was een verrassende en onverwachte ontwikkeling. Ik had daarvoor nooit gedroomd dat het ooit zover zou komen. Ik weigerde resoluut gehoor te geven aan die roepstem, temeer daar de Here in eerste instantie mensen gebruikte om mij te confronteren met de bediening.
Maar toen de Heer op een heel duidelijke wijze mij bewust maakte van Zijn wil, heb ik zonder verder te aarzelen volmondig ja gezegd en de Heiland ogenblikkelijk vergeving gevraagd voor mijn aanvankelijke weigering en rebellie. Hij heeft mij vergeven, want vanaf die tijd heb ik de genade, liefde, kracht en zalving ontvangen om mij voor 100% te geven.
 
De begindagen waren moeilijk en ik wist echt niet hoe ik een gemeente moest leiden. Er was niemand anders om mij heen om mij te coachen, dan de gelovigen (een kleine groep) die in de gemeente waren. Zij aanvaardden mij, ondanks mijn onkunde en de fouten die ik maakte. Bijna allemaal, meest blanke gelovigen, zijn overleden en bij de Heer. 
Maar Goddank, de rijke genade, de peilloze liefde en zegenende tegenwoordigheid van de Heer en de Heilige Geest waren er. Wat heb ik kracht geput uit de tegenwoordigheid van de Heer. Die tegenwoordigheid werd levend gehouden door de vele gebeden op de bidstonden, die op veel plaatsen in de stad gehouden werden. Mijn vrouw en ik werden gedragen op de vleugelen van het gebed en dat gebeurt nog steeds. 
 
Wij zijn de Heer dankbaar dat Hij ons door alles heen genadig is geweest. Hij heeft ons bijgestaan en krachtig ondersteund. Vooral in de vele moeilijke tijden die wij de afgelopen 42 jaar hebben meegemaakt. De strijd was soms ondragelijk en wij hebben dan ook zeer verlangd naar een rustig en vredig leven, zonder bediening. Dat waren zeer korte perioden, soms van een uur. Maar de Heer richtte ons op en gaf ons kracht om op te staan en met het hoofd omhoog door te gaan. 
Wij danken de Heer voor Zijn genade en liefde, Zijn bijstand en kracht, wijsheid en zalving. Ook danken wij de Heer dat Hij ons geholpen heeft om te vergeven en om vergeving te vragen. 
 
Mijn vrouw Eveline Lucie Jamilla Rasoelbaks en ik zijn gelukkig met elkaar. Over ongeveer een maand, 14 maart, zijn wij, met Gods genade,  42 jaar getrouwd. Wij zijn vol goede moed en liefde om nog jaren, met Gods hulp, de gemeente Gods te dienen. De Vader geeft ons liefde en aandacht, de Heilige Geest geeft ons wijsheid en kracht, de Heer Jezus spreekt tot ons en wijst ons de weg in de kracht van Zijn bloed. 
Tenslotte weten wij dat de gelovigen ons dragen in hun gebeden en ons ondersteunen. Hartelijk dank, wij hebben uw gebeden nodig en dank U Heer.
42 jaar
Onze voorganger hoopt op zondag 5 februari in beide diensten zijn 42e jaar als voorganger te gedenken. Hij blikt terug op een leuke tijd in de gemeente. De leuke en gezegende momenten en overwinningen, overtreffen vele malen de tijden van strijd en de verzoekingen. Pastor S.L. Hofwijks dankt de Heer voor Zijn rijke genade, grote liefde en zalving van de Heilige Geest. Hij hoopt nog vele jaren, met Gods hulp, door te gaan in de dienst van de Heer in Nederland en het buitenland.
Woensdagavond
De woensdagavonddiensten zijn in een nieuw jasje gestoken. Aan de lofdienst is niets veranderd, daar beginnen wij mee. Daarna wordt de prediking of Bijbelstudie verzorgd. Na het Woord is er persoonlijk gebed voor een ieder die een nood heeft. Aan het eind wordt er voor een algemene geestelijke of maatschappelijke zaak gebeden.
Vrouwen
Op maandag 6 februari zijn alle vrouwen van de gemeente van harte welkom op de eerste vrouwensamenkomst van 2017. U bent uitgenodigd om samen met de vrouwen van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen.
Op deze avond hoopt zr. Hannah de Rijp, werkzaam op de Mamapoli van het Flevoziekenhuis, een medische lezing te geven. De dienst begint om 19.30 uur.
Bidden en Vasten
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 11 februari. De gemeente wordt opgeroepen om deze dag in gebed en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.
Seniorenclub
Op woensdag 22 februari gaan de samenkomsten van de seniorenclub weer van start. Deze bijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar. Het programma is zeer gevarieerd.
De seniorenclub wordt gehouden om de ene woensdagochtend. Houd hiervoor ook de Info in de gaten. De diensten beginnen telkens om 10.30 uur en duren tot ongeveer 12.30 uur. U bent van harte welkom.
Sprekers februari 
05 februari – 10.00 uur - S.L. Hofwijks 
05 februari – 12.45 uur - Godwin Benefo – Frankrijk
12 februari - 10.00 uur – S.L. Hofwijks 
12 februari – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
19 februari – 10.00 uur – James Davis – USA
19 februari – 12.45 uur – Jerry Kolompoy – Indonesië
26 februari – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
26 februari – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
Bulgarije
Voorganger S.L. Hofwijks en oudste Hans Brunings zijn van 28 februari tot 7 maart in Bulgarije. De voorganger hoopt op woensdag 1 maart en zondag 5 maart te spreken in Stara Zagora.
IMC
De Internationale Maranatha Conferentie, IMC2017, vindt, zo de Heer wil, op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart plaats. Er is maar één avonddienst en wel op vrijdag 24 maart van 19.30 tot 21.30 uur. Op zaterdagavond is er dus geen avonddienst. De laatste samenkomst is op 25 maart van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Dit jaar zal voorganger S.L. Hofwijks ook één van de sprekers zijn.
De sprekers zijn:
Pastor S.L. Hofwijks
Pastor Lionel Etwaru uit New York 
Pastor Cecile Quamina uit Trinidad
Er zal ook een zangeres uit Trinidad dienen op de IMC.
Avondmaal
Enkele data van het Avondmaal
12 februari
19 maart (alleen in de eerste dienst)
02 april 
14 mei
Koperen bruiloft
Op donderdag 9 februari hoopt echtpaar Goedhoop-Bergfeld hun koperen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 12½ jaar getrouwd.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl