Nieuwsbrief / Newsletter 2016 - January, New Elmo film guides
website http://www.van-eck.net   facebook:

 
 Onderwerpen:
 • Nieuwe artikelen
 • Gratis tablet bij uw digitalisatie opdracht
 • Wie repareert film projectoren buiten Europa?
 • Instructievideo Minette / Cullmann tape splicer
 
  Topics:
 • New products
 • Free tablet with your digitalisation order
 • Who can repair film projectors, outside Europe?
 • Instruction movie Minette / Cullmann tape splicer
 Nieuwe artikelen

De volgende nieuwe artikelen hebben we aan ons assortiment toegevoegd:
 • Elmo GS-1200, ST-600, ... film invoer kanaal (verbeterde versie) (PP-0095)
 • Elmo GS-1200 MK1, ST-600 bovenste film geleider - verbeterde versie (PP-0098)
 • Elmo GS-1200 MK1, ST600, ... lus vormer (PP-0097)
 • A-D Strips (voor het testen van vinegar syndrome) (SF-0313)
 • Audio Verzwakker (DIN uit - microfoon in) - (EL-0013)
 • Bell & Howell - wormwiel zonder stilstand functie (16mm, voor 500-2500-serie) - (PP-0050)
 • Silma S232 XL, Bauer T17, T170, T180 Hoofd bedieningsknop (PP-0099)
 • Fumeo 9119 / 9120 tandwiel - 36 + 26 tanden, 38 mm (PP-0137
 
 New products
 
The following new products are added to our assortment:
 • Elmo GS-1200, ST-600, ... film guide, film inlay part (improved version) (PP-0095)
 • Elmo GS-1200 MK1 , ST-600 upper film guide - improved version (PP-0098)
 • Elmo GS-1200 MK1, ST600, ... loop former (PP-0097)
 • Strips A-D (for testing of vinegar syndrome) (SF-0313)
 • Audio Attenuator (DIN out - microphone in) - (EL-0013)
 • Bell & Howell - Worm Gear without still function (16mm, for 500-2500 series) - PP-0050
 • Silma S232 XL, Bauer T17, T170, T180 Main Control Switch (PP-0099)
 • Fumeo 9119 / 9120 gear - 36 + 26 teeth, 38 mm (PP-0137)
 
   Gratis tablet bij uw digitalisatie opdracht
 
Vanwege sucess hebben we deze actie verlengd!

In de afgelopen vijftig jaar zijn er tal van systemen geweest waarmee men de geschiedenis heeft willen vastleggen. Trek thuis of op kantoor een willekeurige kast of la open en je vindt tal van foto’s, negatieven, videobandjes, films, platen en cassettebandjes.
 
Meestal weten we niet meer wat er op staat of nog erger de apparatuur waar we de desbetreffende media op willen afdraaien werkt niet meer, is verkocht of weggegeven.
 
Van Eck Video Services heeft alle apparatuur nog in huis, goed onderhouden en in perfecte staat waarmee wij in staat zijn om al uw waardevolle opnames voor de volgende generatie te bewaren. De bestanden worden in overleg geleverd op een CD, DVD, USB-stick, tablet of een harde schijf in een JPEG, AVI, MP4, DVDvideo of TIFF format.
 
Onze actie behelst:
 
Gratis tablet ten waarde van € 79,- (of € 50,- korting) bij uw digitalisatie-opdracht

Voorwaarden:
- Opdracht tenminste € 500,-
- Geldig tot 31-03-2016
- Niet in combinatie met andere acties
 
- Meer informatie over digitaliseren
 
 
 Free tablet with your digitalisation order
 
Due to the success, we have extended this action!
 
In the last fifty years there have been many systems, by which our history has been recorder. When opening a drawer or cabinet at home or office and you'll find plenty of photographs, negatives, videotapes, films, records and tapes.
 
Usually we have forgotten what's on it, or worse the equipment to play the respective media is not working, is sold or given away.
 
Van Eck Video Services has all the equipment still in house, well maintained and in perfect condition, whith enables us to convert all your valuable recordings for the next generation. Files are delivered to your preference on a CD, DVD, USB-stick, tablet or a hard drive in a JPEG, AVI, MP4, DVD video or TIFF format.
 
Our action:
Free tablet at the value of € 79, - (or € 50, - discount) for your digitalisation order.
 
Conditions:
- Order at least € 500, -
- Valid until 31-03-2016
- Not in combination with other actions
 
- More information about digitizing
 
  Wie repareert film projectoren buiten Europa?
 
Wij repareren zelf film en dia-apparatuur voor klanten in Europa. Echter zoeken veel van onze klanten buiten Europa naar lokale reparatie bedrijven. Om dit te faciliteren gaan we contact-gegevens van reparatiebedrijven toevoegen aan onze onderdelen zoeker.
 
Repareert U buiten Europa film / dia apparatuur en wilt U dat uw contact gegevens hier op vermeld worden, stuur ons dan even een e-mail. Vermeld hierin kort wat uw specialiteit is (bijvoorbeeld reparatie van Eumig).

 
 Who can repair film projectors, outside Europe?
 
We repair film and slide equipment. However, many of our customers outside Europe are looking for local repair shops. To facilitate this, we would like to add contact data from a local repair guy/woman in our spare part finder.
 
If you are from ouside Europe and interested to have your contact details added to this list, please send us an e-mail. Please mention your speciality (for example the repair of Eumig projectors).
 
  Instructie video Minette / Cullmann tape splicer
 
Met deze plakpers kunt u single8/super8 films met behulp van plakkers aan elkaar zetten.
 
 • Link naar het filmpje.
 • Link naar onderdelen zoeker voor de minette tape splicer (o.a. voor de plakkers, plakpers, aanloopstroken, e.d.)

 
 Filmpje Minette / Cullmann tape splicer
 
New instruction video for the Minette / Cullmann tape splicer. Using this splicer you can edit single8/super8 films.
 • Link to the video.
 • Link to the spare part finder for the minette tape splicer (e.g. for the spicer, spicing tape, leaders, etc.)
 
 
 
Van Eck Video Services, Herastraat 43-04, 5047 TX  Tilburg, The Netherlands
web: www.van-eck.net   E-mail:  info@van-eck.net     phone: +31 (0)13 5715148