Voorwoord
De herfst is in volle gang en ook binnen het samenwerkingsverband kunnen we terugkijken op dynamische en inspirerende weken. Vorige week was ik in Schotland voor een studiereis over inclusie. Hier ontmoetten wij drie jongeren die wat schuchter stonden te wachten op de delegatie onderwijs- en zorgprofessionals uit Nederland om hun verhaal te vertellen. Ze werden bijgestaan door Duncan, een grote bevlogen Schot. Ze vertelden over hun ervaringen in de pleegzorg, wat dat met je doet als kind, als je eigen ouders er niet voor je kunnen zijn, hoe graag je bij iemand wilt horen. Duncan vertelde over inclusie, hoe Schotland om wil gaan met zijn kinderen. Hij haalde de rechten van het kind aan. Het betreft bijvoorbeeld het recht van kinderen op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook het recht van kinderen op bescherming tegen mishandeling. Hij vroeg of wij iets misten in de opsomming van de in totaal 54 artikelen van het VN verdrag. Na enig onderzoek moesten wij beamen dat we niets misten en de lijst behoorlijk volledig vonden.

“LOVE: if we don’t love our children, they have no chance!” Liefde als fundament voor inclusie, voor samen leven. We waren er allemaal stil van, want Duncan heeft gelijk. Als we vanuit het hart elkaar ontmoeten, echt naar elkaar kunnen luisteren, vanuit het hart ons onderwijs en onze zorg geven aan kinderen die dat het meeste nodig hebben, hebben zij de meeste kans op een gezonde ontwikkeling.
 
Het was inspirerend om te zien met hoeveel passie professionals in de school en de zorg alle kinderen de aandacht proberen te geven die ze verdienen. Maar Duncan met zijn jongeren die over de liefde spraken, heeft op ons de meeste indruk gemaakt.
 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de ontwikkelingen in onze regio en hoe wij samen verder bouwen aan passend onderwijs, want samen halen we het beste uit iedere jongere.
 
Ik wens u veel leesplezier.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Algemeen Directeur
 
Overstapprocedure po-vo
Voor een succesvolle overgang van po naar vo hebben de schoolbesturen in de regio Noord-Kennemerland afspraken gemaakt.over hoe deze overstap in goede banen te kunnen leiden. Hierbij de link naar het overzicht van de afspraken en bijbehorende documenten.
Wijziging team consulenten 
Per 1 december wordt het team van consulenten versterkt door de komst van Annika Rijke. Zij neemt het stokje over van Marieke Derks.  Lees verder ... 
Samenvatting onderzoek 2016-2017: krijgt iedere jongere passend onderwijs?
In schooljaar 2016-2017 vond een onderzoek plaats op alle scholen binnen het samenwerkingsverband met als hoofdvraag: krijgt iedere jongere passend onderwijs?
Kenniskring 2 november: vanuit vertrouwen samenwerken aan passend onderwijs
Op 2 november gingen directeuren en bestuurders aan de slag met de vraag hoe we vanuit vertrouwen kunnen samenwerken aan passend onderwijs. De deelnemers gaan geïnspireerd binnen zijn eigen school aan de slag. Nieuwsgierig naar het verslag? Klik hier. 
Dit vindt het onderwijs van de kabinetsplannen: Werken vanuit vertrouwen is cruciaal.
Wat vindt het veld van de nieuwe kabinetsplannen voor het onderwijs? Aan het woord: Dick Bruinzeel, bestuurder van het Jan Arentsz in Alkmaar, over de verplichte governancestructuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Lees verder ... 
 
Terugblik POVO conferentie
In bijgaand filmpje een terugblik op 'Samen leren leven'. De conferentie werd gehouden op 5 en 6 oktober jl. Tijdens deze 2 dagen werd door jongeren en professionals kennis gedeeld en opgedaan om te werken aan een inclusieve maatschappij. Om samen het beste uit jongeren te halen.
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  Alkmaar, 072-7920100