eNews | 2 maart 2018 | week 10
DEZE WEEK
• Vrouwen
• Geen         
   seniorenbijeenkomst
• Lofprijsavond
• Gemeentevastendag
• Schilderen in de kerk
• Bevrijding
• Geen NextGen in maart
• Vrouwenretraite
• Sprekers maart op
   zondag
• Overige samenkomsten     in maart
• Wijzigingen april
• Verbouwingen
• Overleden
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 10
5 mrt. t/m 11 mrt. 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio                        102.4 
19.30 uur  Vrouwensamenkomst
 
WOENSDAG
19.30 uur  Lofprijsavond

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
Vrijdag
19.30 uur NextGen Closer

ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
Lucas 18:1: “Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven.” (NBV)

Bidden tot God is heel belangrijk. Dat moet ieder kind van God beseffen. Iemand heeft ooit gezegd dat bidden, de adem van de gelovige is. Echter, lang niet ieder kind van God is doordrongen van het grote belang van het bidden. Anders zouden veel meer kinderen Gods ernst maken met hun gebedsleven. Duidelijk is, dat velen, of sommigen, het gebed verwaarlozen. Zij maken dus weinig of geen tijd vrij om te bidden. 
Sommigen denken dat bidden alleen nodig is als er een probleem is of als wij in nood zijn. Het bidden wordt dan een gelegenheidszaak. Af en toe wordt er gebeden, als er sprake is van een persoonlijke nood. 
De Heiland wil dat wij anders omgaan met het gebed. Hij wil niet hebben dat wij het gebed verwaarlozen. Hij wil hebben dat wij weten dat wij zonder gebed geen contact met God kunnen onderhouden. 
Om ons te helpen, heeft de Heer de gelijkenis uit Lucas 18 verteld, zodat wij, onder alle omstandigheden, de noodzaak van het gebed zouden inzien. Wie de noodzaak van het gebed inziet, zal zonder twijfel altijd bidden en niet opgeven. 
 

Vrouwen
Op maandag 5 maart zijn de vrouwen van de gemeente van harte welkom op de vrouwensamenkomst. U bent uitgenodigd om samen met de vrouwen van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur en vindt plaats in één van de zalen van de kerk.
 

Geen seniorenbijeenkomst
In verband met de werkzaamheden in de kerk gaan de seniorenbijeenkomsten in de maand maart helaas niet door. De volgende bijeenkomst is op woensdag 4 april. Noteer de datum alvast in uw agenda. Dan hopen wij weer te beginnen met de twee wekelijkse bijeenkomsten met de senioren in de kerk.
 

Lofprijsavond
Woensdag 7 maart vindt onze lofprijsavond plaats in de kerk. Onze woensdagavondsamenkomst staat dan in het teken van een praise-avond, met veel lof, aanbidding, proclamaties en dank. De lofprijsavond staat onder leiding van pastor Gerard Liesdek. U bent van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.
 

Gemeentevastendag
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 10 maart. Er is vanwege werkzaamheden in de kerk geen bijeenkomst om 12.00 uur. 
 

Schilderen in de kerk
Het hoofdgebouw van de Maranathakerk wordt vanaf 7 maart geschilderd. Overdag is het hoofdgebouw niet beschikbaar voor activiteiten. Wel kan de Lofprijsavond gewoon voortgang vinden. Zo ook de NextGen Closer. De zondagsdiensten gaan ook gewoon door. 
 

Bevrijding
Op zondag 11 maart zal er een informatiemiddag over bevrijding gehouden worden. Wij hopen dan de bevrijdingssessies "7 Stappen op weg naar vrijheid in Christus" te introduceren. Deze sessies helpen gelovigen stappen te zetten naar volledige vrijheid en herstel. Het is een aansporing om samen met een coach, persoonlijke vragen, opdrachten en gebeden door te nemen. Deze informatiemiddag wordt in de kerk, meteen na de tweede dienst, georganiseerd en is bedoeld voor elke gelovige die belemmeringen ervaart in eigen leven. Denk hierbij aan familievloeken, aanvallen, verslavingen, enzovoort.
Daarnaast is een ieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp of die meer over bevrijding wil weten, van harte welkom. Graag aanmelden via het aanmeldformulier in de Infokamer. Bij vragen kunt u terecht bij zr. Hanna de Rijp (gegevens op het aanmeldformulier). 
 

Geen NextGen in maart
In de maand maart hebben wij vanwege verschillende activiteiten in de gemeente geen NextGen Event. Wij nodigen jou en je vrienden wel vast uit voor onze volgende NextGen Event op vrijdag 20 april.
Op vrijdag 9 maart hebben wij wel onze NextGen Closer van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk. Op deze avond willen wij voortbouwen op de preek van de laatste NextGen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Je bent van harte welkom.
 

Vrouwenretraite
De zusters van de gemeente hopen van maandag 22 oktober tot en met woensdag 24 oktober op retraite te gaan naar Conferentie Centrum de Kroeze Danne in Delden (Overijssel). Dit is een prachtige locatie in een bosrijke omgeving.
Indien u aan deze retraite wilt deelnemen, kunt u een inschrijfformulier afhalen bij de zusters Irma Chin A Sen of Dulcy Kammeron in Amsterdam en in onze gemeente in Almere bij zr. Sonnia Chen. De prijs voor deelname bedraagt per persoon € 170,00. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij bovengenoemde zusters.
 

Sprekers maart op zondag
04 maart – 10.00 uur –  S.L. Hofwijks
04 maart – 12.45 uur –  S.L. Hofwijks
11 maart – 10.00 uur –  S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal
11 maart – 12.45 uur –  S.L. Hofwijks – Heilig Avondmaal
18 maart – 10.00 uur –  S.L. Hofwijks
18 maart – 12.45 uur –  S.L. Hofwijks
25 maart – 10.00 uur –  Russel van Wijk – Zuid – Afrika 
25 maart – 12.45 uur –  Cecile Quamina – Trinidad & Tobago
 

Overige samenkomsten in maart
07 maart – 19.30 uur – Lofprijsavond
09 maart – 19.30 uur – NextGen Closer
14 maart – GEEN woensdagavonddienst vanwege het schilderen
21 maart – GEEN woensdagavonddienst vanwege IMC
22 maart – 19.30 uur – IMC – Samuel Ghiwot – Ethiopië
23 maart – 10.00 uur – IMC – twee seminars
23 maart – 11.15 uur – IMC – Seminar
23 maart – 14.00 uur – IMC – Seminar
23 maart – 19.30 uur – IMC – Russel van Wijk – Zuid - Afrika
24 maart – 10.00 uur – IMC – twee seminars
24 maart – 11.15 uur – IMC – Seminar
24 maart – 14.00 uur – IMC – Seminar
24 maart – 19.00 uur – IMC – Cecile Quamina – Trinidad & Tobago
28 maart – 19.30 uur – Woensdagavonddienst
30 maart – 20.00 uur – Goede Vrijdag

Wijzigingen april
Vanaf 1 april beginnen de middagsamenkomsten om 13.00 uur. De dienst is dan van 13.00 tot 15.00 uur. De morgendienst blijft van 10.00 tot 12.00 uur.
De voorganger zal vanaf april, zo de Heer wil, maximaal 2 keer per maand in de middagdienst spreken. In de andere middagdiensten zal hij andere sprekers, uit de vele sprekers die onze gemeente rijk is, indelen. Leiders die in de morgendienst actief zijn, mogen in de middagdienst geen leiding geven. Zo komen er nieuwe leiders. 
Het Maranatha Praiseteam onder leiding van pastor Liesdek zal alleen in de morgendienst actief zijn. 
De praise in de middagdienst zal geleid worden door br. Dwight Dissels. 
De voordienst krijgt in beide diensten een andere opzet. 
Een ieder is vrij om één of twee diensten op zondag te bezoeken.
 

Verbouwingen
De komende tijd kunnen wat ongemakken ontstaan vanwege kleine of grote verbouwingen in de hoofd- en bijzalen van de Maranathakerk. Op dit moment is een aannemer bezig nieuwe toiletten te plaatsen. Ook wordt vanaf deze week de hoofdzaal geschilderd. Bepaalde zaken zullen na de IMC beginnen.
 

Overleden
Vrij plotseling is op dinsdag 27 februari in New Jersey USA de wereldbekende
prediker en pastor Dr. David T. Demola overleden. Op zondag 25 februari heeft hij nog de diensten in zijn gemeente, “Faith Fellowship World Outreach”, geleid. Wij hebben de pastor en zijn gemeente leren kennen, door de jaarlijkse Internationale Pastors en Leiders Conferentie, IPMC, te New Jersey.
Onze voorganger en pastora Eveline hebben minstens 20 keer deze conferentie, die in juli gehouden werd, bezocht. De IPMC betaalde al onze kosten. Ook veel leiders van onze gemeente hebben de IPMC bijgewoond. Pastor Liesdek ongeveer 10 keren. 
Een generaal van het geloof is heen gegaan.
 

Ook overleden
Wij kregen het droevige bericht dat zr. Edith van Dijk op 1 maart is overleden. De moeder van Claudia en Marlène. Veel sterkte. 
De uitvaart vindt plaats op vrijdag 9 maart om 14.45 uur bij de Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan 126 in Amsterdam.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl