PAM Nieuwsbrief

2. Duurzaamheid!
Beste ,

Ondernemers in Nederland laten geen kans onbenut om hun producten of diensten aan te prijzen als duurzaam. Maar wat bedoelen zij nu precies met duurzaam? 
De manier waarop het woord gebruikt wordt doet vermoeden dat het met name gaat over het milieu. Dat  we daar op zodanige wijze mee omgaan dat we over een x aantal jaren nog steeds een leefbare planeet hebben, zonder dat het CO2 gehalte met een factor 2 is gestegen, de Noordpool praktisch is gesmolten en bos nog nauwelijks is te vinden.
 
 
Duurzaamheid gaat wat PAM betreft over meer dan milieu! Als het bij ons gaat om duurzaamheid, dan is de gehele (zakelijke) cyclus belangrijk. Wat wij daar onder verstaan? Wat ons betreft gaat het in eerste instantie niet om de fysieke producten, maar om de manier waarop je met elkaar omgaat. Daar ligt de basis namelijk voor veel (zakelijk) succes op de lange termijn:
 
Om te beginnen is een eerlijk en goed advies over te leveren goederen of diensten essentieel: 
  • Die goederen of diensten moeten passen bij wat de klant er mee beoogt te bereiken. Voldoet het daar namelijk niet aan, dan zullen deze goederen of diensten niet lang in gebruik zijn en als miskoop worden afgedankt; einde duurzaamheid!
  • Ook dient de leverancier zich te verdiepen in wat de klant nu werkelijk nodig heeft en daarop zijn aanbieding afstemmen. Iets verkopen wat hij niet nodig heeft, ook als de klant er om vraagt, zal nooit leiden tot een langdurige relatie. Je kunt een pastoor een trouwpak verkopen maar gebruiken kan hij het niet. Uiteindelijk zal dat de relatie met de pastoor schaden en zal hij in de toekomst zijn kleding ergens anders aanschaffen.
 
Maar ook een klant zal zijn huiswerk moeten doen. Als hij zich niet verdiept in met wie hij zaken doet, dan kan hij niet of nauwelijks appels van peren scheiden. Die inspanning dient verder te gaan dan alleen het navragen van specificaties. Niet zelden wordt PAM gevraagd een balkon- of galerijverhogingen van andere aanbieders te verwijderen omdat die ondeskundig zijn aangebracht, niet voldoen aan brandvoorschriften voor vluchtwegen, of gladheid en ander gebruikersleed opleveren. Voor de opdrachtgevers van PAM wordt (ogenschijnlijk) goedkoop dan duurkoop en levert het bewoners extra overlast. 
 
Tip van de maand:
 
Deze maand wijzen wij u graag op ons bedrijfsspeerpunt voor duurzame relaties met opdrachtgevers en leveranciers. Alleen op die wijze willen en kunnen wij werken: duurzaam. Gericht op kwaliteit, bestendigheid en wederzijds vertrouwen; dat is onze definitie van duurzaam.
 
In een volgende nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over de duurzaamheid van onze producten. Wist u namelijk dat de Pam Systeem Constructie 100% recyclebaar is.
 
 
People, Planet, Profit; een uitermate duurzame win/win/win situatie! Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Jan Luttikhuis
 
Doorsturen

Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur het dan door.
U kunt een abonnement nemen via: Stuur deze email door naar een vriend
 
Wijzigingen

Opzeggen voor deze nieuwsbrief kan vanzelfsprekend altijd! NIET door ons te mailen, maar via de link onderaan. E-mailadres verandert? Wijzig hem onderaan. 
PAM Galerij en balkonverhoging B.V.,
Virulyweg 1, 7602 RG Almelo,