Digitale Nieuwsbrief
Voor leden, door leden

Nr. 10, december - 2015

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Kerstgroet
 
Lekker in je vel - lezingsverslag
 
Supportouder aangeboden
 
Sperma van obese mannen en de invloed op nakomelingen.
 
Lidmaatschapsvoorwaarden
VOLGENDE NIEUWSBRIEF...
Januari-2016. Heb je iets te melden voor de volgende nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar:
Graag met vermelding: 'Nieuwsbrief' voor leden/door leden’.
Kerstgroet
Beste leden van de vereniging en alle andere lezers van deze Nieuwsbrief,
 
Allereerst wensen wij iedereen prettige feestdagen en een mooi en uitdagend 2016 toe!!
 
Als bestuur staan we voor de uitdaging om in het komende jaar het aantal leden te vergroten. Bovendien willen we onze huidige leden sterker aan ons binden en zoveel als mogelijk voorzien van actuele informatie. 
We hebben dit jaar verschillende bijeenkomsten georganiseerd.
Zoals de algemene ledenvergadering in juni en de activiteitendag in oktober. Beide dagen zijn goed bezocht. Het was heel plezierig elkaar te ontmoeten. 
Jop de Vrieze heeft in november een interessante lezing gehouden, ‘Lekker in je vel, met hulp van je darmbewoners.” In deze Nieuwsbrief leest u er meer over.
In de laatste Nieuwsbrief kondigden wij reeds de kerstworkshops aan die op 19 december gehouden worden. 
We zijn in gesprek over mogelijkheden tot samenwerking met een groep ouders waarvan de kinderen genetische, dan wel syndromale obesitas hebben. 
RTL4 heeft onze medewerking gevraagd aan het programma ‘Mijn leven, mijn gezondheid’.
We hebben deelgenomen aan diverse werkgroepen, gaven voorlichting en werkten mee aan scholing van zorgverleners.
Allemaal activiteiten waarmee we in 2016 verder willen gaan.
Het realiseren van al deze activiteiten vragen veel tijd en inzet van het bestuur en van de vrijwilligers die ons ondersteunen. Daarom zijn we op zoek naar meer mensen die actief betrokken willen zijn bij al het werk van de vereniging.
‘Wie o wie’, wil ons bestuur komen versterken, wie heeft enkele uren beschikbaar om werkzaamheden te verrichten voor de vereniging? Stuur dan een mailtje naar lotgenoten@obesitasvereniging.nl en we gaan met elkaar in gesprek over wat jij voor de vereniging wil en kan doen.
Laten we als leden ons in zetten voor het WIJ-gevoel van de vereniging, niet voor niets is onze slogan:
Van leden, voor leden, door leden!
 
Het Bestuur
Gezellig, samen een kerststuk maken...
Een veel gehoorde kreet van onze leden als er contributie betaald moet worden is: 'What's in it for me?' We laten even zien: 'That's in it for you!' Als je dat wilt......
Op 19 december hebben we een hele plezierige, gezellige middag beleefd en een prachtig kerststuk gemaakt onder leiding van Astrid Vollebregt van AV Bloemsierkunst te Den Haag. Een kerststuk dat je in de winkel koopt voor ongeveer €40,-/€50,-. Jammer dat zo weinig leden hiervan geprofiteerd hebben.
“Lekker in je vel, met hulp van je darmbewoners”- door Jop de Vrieze. Een lezing verslag:
Op 18 november heeft Jop de Vrieze een lezing gegeven over zijn nieuwe boek. Een korte impressie kun je hieronder lezen.
De miljarden bacteriën in onze darmen en op ons lichaam hebben heel wat invloed op onze ontwikkeling en gezondheid. Een hele reeks westerse ziekten hangt samen met een ontwrichting van de darmflora: van darmontstekingen en auto- immuunziekten als reuma en astma, tot type-II-diabetes, hart- en vaatziekten en kanker en zelfs psychiatrische aandoeningen zoals autisme en depressie. Steeds meer studies wijzen naar één oorsprong: de darmbarrière...
Supportouder aangeboden
Als je kind extra zorg nodig heeft door een lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsmatige beperking of een chronische ziekte, dan vraagt dat veel van je. Hoe ga je er zelf mee om dat jouw kind anders is? Wat betekent het voor je gezin? Welke zorg en begeleiding heeft je kind nodig en hoe regel je dat? Kies je voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget? Heel veel vragen waar je een antwoord op wilt vinden. Andere ouders zijn je al voorgegaan en hebben hun weg in zorgland gevonden.
Ze begrijpen wat je meemaakt en helpen je graag op weg. Je staat er niet alleen voor!
Laat je daarom ondersteunen door een supportouder. Dit is een ouder die ook een zorgintensief kind heeft en getraind is om andere ouders te begeleiden. Hij of zij denkt met je mee, biedt een luisterend oor; geeft praktische tips en verwijst je zo nodig door. Je hebt ongeveer vier keer telefonisch contact met elkaar. De supportouder neemt geen taken van je over, je blijft zelf aan het stuur staan.
Je kunt jezelf hiervoor aanmelden via www.parent2parent.nl. De coördinator bekijkt welke supportouder jouw vraag het best kan beantwoorden en brengt jullie met elkaar in contact. Je kunt met allerlei vragen terecht. Bij voorbeeld op het gebied van het PGB ondersteunen de supportouders bij een eerste PGB-aanvraag of –herindicatie, maar ook op tal van andere onderwerpen kunnen supportouders je net die steun in de rug geven die je nodig hebt. 
Stichting Parent2Parent Nederland werkt aan een landelijk netwerk waarbij vraagouders gematcht worden met opgeleide supportouders.
 
Onderzoek naar sperma van de obese man en de gevolgen voor de nakomelingen
Het sperma van mannen met een ernstig overgewicht ondergaat veranderingen, die de ontwikkeling van de hersenen en de controle van de eetlust van zijn nakomelingen kan beïnvloeden.
Net onder de poolcirkel in Noord-Zweden ligt een stad genaamd Överkalix. Er wonen slechts een 1000-tal mensen. Die inwoners namen deel aan een baanbrekende studie in de menselijke genetica. Daaruit bleek dat wat ouders, en zelfs grootouders aten terwijl ze opgroeiden van invloed is op het risico op hart- en vaatziekten en diabetes bij hun kinderen.
In het huidige onderzoek werd het sperma van 13 slanke mannen vergeleken met dat van 10 obese mannen. Zij vonden dat de zaadcellen van mannen met obesitas epigenetische veranderingen ondergingen, die van invloed zijn op het tot expressie komen van bepaalde genen. Veel van die veranderingen waren van invloed op de ontwikkeling van de hersenen van hun kind en op genen die de eetlust reguleren. Maar de veranderingen waren niet permanent. Als de onderzoekers het sperma van mannen bestudeerden, die bariatrische chirurgie (operaties die tot doel hebben om het gewicht te verminderen) ondergingen, vonden ze dat veel van deze genetische veranderingen teruggedraaid werden na de operatie, vooral die in gebieden met betrekking tot de controle van de eetlust.
De grote vraag is nu in welke mate deze epigenetische veranderingen daadwerkelijk van invloed zijn op de volgende generatie. Om daar achter te komen vergelijken de onderzoekers nu sperma van de vaders met het bloed in de navelstrengbloed van hun baby’s. Evengoed suggereert het onderzoek dat onze leefstijl invloed kan hebben op de ontwikkeling van onze kinderen.
 

Volgende nieuwsbrief: januari 2016 
 

Lidmaatschapsvoorwaarden NOV
Het lidmaatschap van de vereniging geldt voor een heel jaar van 1 januari tot/met 31 december. Opzeggen voor het volgende jaar kan tot één maand voor afloop van het lopende jaar. Tussentijds opzeggen ontslaat leden niet van de verplichting om contributie over het lopende jaar te betalen.

Aan- of afmelden voor de NOV - nieuwsbrieven - KLIK HIER
 
Nederlandse Obesitas Vereniging