Nieuwsbrief december 2014

 

Beste lezer,

 
In de laatste nieuwsbrief van dit jaar hebben we nieuws van veraf en dichtbij. Zo kunt u lezen over een bijeenkomst van verschillende Missio's in Rome en over de laatste statistieken over het aantal katholieken wereldwijd.
Dichter bij huis laten wij één van onze zelatrices aan het woord. Wat een zelatrice is, kunt u in het bericht lezen.
Uw speciale aandacht vragen wij voor de zusters van de congregatie 'Dochters van Maria Onbevlekt' (DMI) die onder zware omstandigheden hun missie verrichten in Zuid-Soedan voor de slachtoffers van de burgeroorlog. Onlangs werden zij zelf slachtoffer van een overval. Zij blijven desondanks doorgaan.
 
Namens pater Eduard Kimman SJ, de nationaal directeur, en alle medewerkers van Missio wens ik u een Zalig Kerstmis toe en voor het nieuwe jaar veel vreugde in uw leven.
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio 

Samen Sterker
 
Namens Missio Nederland nam Marianne Baijens, coördinator van het bureau, in november jl. deel aan een Internationale Fondsenwerving Bijeenkomst in Rome. De vraag waar alles om draaide: hoe kunnen de Missio bureaus beter samenwerken en gebruik maken van elkaars deskundigheid? 
 

15 miljoen meer katholieken
 
Volgens de laatste statistieken van het Vaticaan (2012) is het aantal katholieken over de hele wereld gegroeid met 15 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor (2011). Vooral de beide Amerika's (+ 6.509.000) en Afrika (+ 4.920.000) zijn verantwoordelijk voor deze toename.
 

Zelatrices in het zonnetje gezet
 
Voor veel mensen is het een onbekend begrip: zelateurs en zelatrices van Missio. Zo niet voor mevrouw Van Riel en haar team van medewerkers. Al vele jaren zetten zij zich in voor de missie en dat mocht wel eens gevierd worden.
 

Help de zusters in Juba
 
De zusters van DMI ('Daughters of Mary Immaculate') werken onder moeilijke omstandigheden in de vluchtelingenkampen in Zuid-Soedan. Groot was onze verslagenheid toen wij bericht kregen dat de zusters in Juba slachtoffer zijn geworden van een roofoverval.