Voorwoord
Dank, dank, dank...
 
dit is mijn laatste voorwoord voor deze nieuwsbrief, in verband met mijn pensionering. In mijn lange loopbaan heb ik diverse functies bekleed binnen (voortgezet) speciaal onderwijs, een onderwijsadviesbureau en samenwerkingsverbanden. Deze organisaties binnen het onderwijs hebben mij tot de dag van vandaag geinspireerd. Ik heb met veel gemotiveerde mensen samengewerkt om de toekomst van jongeren te versterken. Hierdoor kijk ik met veel genoegen terug op mijn werktijd binnen het onderwijs. 
 
Vol vertrouwen geef ik het stokje aan Barbara Gubbels door. Zij per 1 november benoemd als directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Barbara kijkt ernaar uit u te ontmoeten en met u verder te bouwen aan 'sterke kinderen, stevige toekomst'. 
 
In deze nieuwsbrief zowel een terugblik op de afgelopen periode, een schets van actuele ontwikkelingen en een vooruitblik. Ik wens u veel leesplezier en alvast een goede herfstvakantie.
 
Hartelijk dank voor de prettige samenwerking.   
 
Hartelijke groet,
 
Gijs van de Beek
Directeur-bestuurder 
Activiteiten voor jongeren in de herfstvakantie

In de herfstvakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord-Kennemerland. Klik hier voor het overzicht.
Benoeming nieuwe directeur-bestuurder 

De renumeratiecommissie van de ALV van het samenwerkingsverband heeft Barbara Gubbels benoemd als directeur-bestuurder per 1 november a.s. Lees verder ...
Vacature (senior) consulent passend onderwijs

Vanwege het vertrek van een huidige collega van het team passend onderwjis zijn wij op zoek naar een (senior) consulent passend onderwijs. Klik hier voor informatie en het functieprofiel. 
Professionaliseringsaanbod 2023-2024

Benieuwd naar het professionaliseringsaanbod 2023-2024? Dit schooljaar zijn er nieuwe trainingen en thema-cafés georganiseerd. Klik hier voor de brochure en aanmelding. 
Terugblik kennisdeling Jongeren Overleg Team (JOT) 

Klik hier voor de terugblik van de 7e editie van de kennisdeling Jongeren Overleg Team (JOT) Noord- Kennemerland - 'Van kwetsbaar naar kansrijk' op 10 oktober. 
Aanmelden voor thema-café Genderdiversiteit en seksualiteit op scholen op 15 november is nog mogelijk!

In dit thema-café krijgt u basiskennis over sensitief handelen bij genderdiversiteit en seksualteit op scholen, omtrent dit thema. Klik hier voor informatie en aanmelden.
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100