H2W | juni 2015

H2W
H2W

Zorginstellingen moeten steeds meer gaan concurreren. Het is geen vraag meer van “of”…. maar veel meer “waarop”. Het onderscheidend vermogen (en dus het concurrentie voordeel) zit in het zorgaanbod (zorgportfolio) en niet in de ondersteunende diensten hiervan. Het gaat om de ondersteunende diensten op het gebied van HRM en salarisadministratie (PSA), op het gebied van Inkoop, ICT en Financiële administratie. Deze ondersteunende diensten zijn bij uitstek geschikt om in samenwerking uit te gaan voeren. Het beheersen van de kosten is hierbij leidend. Daarnaast kunnen een samenwerkingsverband schaalvoordelen opleveren op de (vaak schaarse) kennisgebieden. Kennis, kunde, kwaliteit en lagere kosten. Voor de deelnemers in een samenwerkingsverband een win – win situatie.

Het bovenstaande geldt niet alleen voor zorginstellingen. Dergelijke voordelen zijn ook te behalen in samenwerkingsverbanden tussen non profit organisaties. Hierbij moet u onder andere denken aan scholengemeenschappen.

Meer informatie over dit onderwerp

H2W

De afkorting ERP staat voor ‘Enterprise Resources Planning’. ERP-systemen worden vooral ingezet in organisaties om zoveel mogelijk deelprocessen te ondersteunen met dezelfde software. In zorginstellingen gaat het dan in de eerste plaats om inkoop, logistieke en financiële processen, maar daarnaast zien we ontwikkelingen waarbij de scope verder gaat richting HRM, Facilitair, Technische Dienst (TD), Medisch Instrumentele Dienst (MID) of zelfs Vastgoed/Bouw. Het selecteren van een nieuw ERP is iets dat een organisatie hooguit eens in de 10-15 jaar zal doen. Het is een traject dat veel processen raakt en waar veel tijd en geld mee gemoeid is. Dat het lastig is komt ook met enige regelmaat in de media naar voren. Zoals recent nog de misstanden bij ICT projecten van de overheid waar door de commissie Elias onderzoek naar is gedaan. Kortom een traject met veel risico’s en valkuilen dat specifieke kennis vereist.

Meer informatie over dit onderwerp

H2W

Databeveiliging moet naar directieniveau.

Hoewel sinds afgelopen week zorginstellingen beboet kunnen worden bij het lekken van data, staat het onderwerp 'databeveiliging' bij instellingen nog veel te laag op de agenda, zo blijkt uit het nieuwe nummer van Lucide. De Eerste Kamer keurde op 26 mei de wetswijziging Meldplicht Datalekken goed. En daarmee breidde het en passant de bestuurlijke boetebevoegdheid van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) flink uit. Elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt, bewerkt of registreert, moet onder deze wetswijziging datalekken verplicht melden bij het CBP, en in bepaalde gevallen ook bij de betreffende personen wier gegevens gelekt zijn.

Lees meer...


De concurrentieregels moeten worden aangepast.

De concurrentieregels moeten worden aangepast zodat huisartsen kunnen samenwerken en gezamenlijk contracten met zorgverzekeraars kunnen afsluiten. Daarvoor pleit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dinsdag. De vereniging heeft voorstellen aan minister Edith Schippers (Volksgezondheid) gepresenteerd om het zorgstelsel te verbeteren. "De toepassing van de mededingingswet leidt veel te vaak tot wrijving. De patiënt heeft daar uiteindelijk de meeste last van omdat regelmatig projecten die de zorg verbeteren, niet van de grond komen. Maar ook verzekeraars en huisartsen merken dat omdat zij vaak met elkaar gedoe hebben'', zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. De LHV wil onder meer dat de spelregels worden aangepast zodat huisartsen meer armslag krijgen om te onderhandelen met zorgverzekeraars (ANP).

Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W