Een mededeling van het bestuur van B.O.O.G inzake uitbreiding en verbetering van fietsstroken.
Tevens een bericht van dS+V (de heer E. Hoeflaak) over deze uitbreiding.