Altenatuur Nieuwsbrief
 
november 2018

ONZE ADRESSEN
 
www.altenatuur.nl
 
facebook.com/altenatuur
 
twitter.com/@altenatuur
 
e-mail: altenatuur@gmail.com
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
27 november
Lezing en Workshop:
Wereldbomen in kernen Altena
_____________________
 
 
AGENDA
 
17 november (za):
'Werkochtend'
plaats:
Griend Emmikhovenseweg Almkerk
aanvang:
8.30-12.00 uur
 
15 december (za):
'Werkochtend'
plaats:
Griend Emmikhovenseweg Almkerk
aanvang:
8.30-12.00 uur
 
29 december (za):
'Werkochtend'
plaats:
Bosje langs fietspad Wijde Alm te Uitwijk
aanvang:
8.30-12.00 uur
 
19 januari (za):
'Werkochtend'
plaats:
Griend langs N322 te Waardhuizen
aanvang:
8.30-12.00 uur
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezing & workshop 
‘Wereldbomen in Kernen Altena’
27 november 2018 Fort Giessen
 
Op dinsdag 2november van 8 tot 10 uur ’s avonds wordt in het eerste uur door Ton Stokwielder verteld over de activiteiten van de stichting Wereldboom.
 
 
In het tweede uur presenteren inwoners van de 21 kernen van de nieuwe gemeente Altena hun potentiele wereldboom en worden de mogelijkheden ervan besproken.
 
Altenatuur besteedt al enkele jaren specifiek aandacht aan een groter en beter bomenbestand op het eiland Altena. Collega milieu- en natuurvereniging VMB is met het initiatief van een Bomenfonds gekomen, er wordt nu gewerkt aan een inventarisatie van monumentale bomen in Werkendam. De gemeenten Woudrichem en Aalburg hebben al een waardevolle bomeninventarisatie. In de nieuwe gemeente Altena zal een nieuwe waardevolle bomenlijst worden gemaakt voor de gehele gemeente. 
Van de gemeente Woudrichem zal 'groenman' Henk van der Laan aanwezig zijn. 
 
 
De grotere aandacht voor bomen is ingegeven door de grote bijdrage die bomen bieden aan het opvangen van CO2, de verrijking van het landschap en de natuur en het stads- en dorpsschoon. Het komt ook door de bedreigingen. Er worden veel bomen gekapt die niet worden vervangen. Een andere bedreiging is de essentaksterfte waardoor ons leefgebied in korte tijd duizenden bomen kan verliezen. Bomen spelen in gemeenschappen vaak een belangrijke rol. Denk aan de eikenlaan van de Rijksstraatweg in Sleeuwijk, de leilindes in Andel, het perenlaantje aan de Veldweg in Wijk, de monumentale beuken, acacia’s, kastanjes en essen bij begraafplaatsen, kerken en scholen. Er zijn ook nog mooie hoogstam fruitbomen en bakenbomen langs de rivieren.
 
 
Stichting Wereldboom zet zich in om bomen weer oeroud te laten worden
Daarvoor richt de stichting de groeiplaatsen van de bomen zo in dat ze onbelemmerd kunnen uitgroeien tot de oude veteraanbomen die we nu bijna alleen nog kennen uit sprookjes, verhalen en andere landen.
Hierbij speelt een (buurt)vereniging of organisatie de verbindende rol tussen de boom en de maatschappij. Oude bomen zijn zeer waardevol voor de biodiversiteit, in de spleten en holen kunnen allerlei insecten, vogels en vleermuizen nestelen.
 
Van de 21 kernen van Altena hebben we contactpersonen uitgenodigd om voor hun kern een boom - of een ensemble bomen - te zoeken die oud kan worden en die nu al iets betekent voor de inwoners van de kern. Het gaat ook om mooie verhalen. De contactpersoon maakt een foto van de boom met een persoon ernaast, hij meet op 110 cm hoogte de omvang van de stam en doet dit ook op het maaiveld, inclusief uitstekende wortels. Ton Stokwielder zal in de bijeenkomst aanwijzingen geven hoe het beste met de betreffende boom om gegaan kan worden.
 
 

 
 
 
Altenatuur
de natuurbeschermingsvereniging
van het Land van Heusden en Altena