Infobrief Diaconie Brugge  Oktober 2011, 3de jaargang nr. 13


 
Nood aan jou
 
Indien de noot zou zeggen:
"een noot maakt nog geen melodie",
er zou geen muziek zijn.
 
Indien de steen zou zeggen:
"een steen kan geen muur optrekken",
er zou geen huis zijn.
 
Indien de druppel zou zeggen:
"een druppel kan geen rivier worden",
er zou geen oceaan zijn.
 
Indien de graankorrel zou zeggen:
"een graankorrel kan geen veld bezaaien",
er zou geen oogst zijn.
 
Indien de mens zou zeggen:
"een liefdesgebaar kan de wereld niet redden",
nooit zou er gerechtigheid
noch vrede
noch waardigheid
noch betrouwbaarheid
in de wereld van de mensen komen.
 
(uit "Diakonie en Parochie" - jg. 24 nr.2 - juni 2011)
 
 
 2. Profetische Stem op 10 oktober: Chris Saelens

 
Chris Saelens was tot 2007 aalmoezenier in de gevangenis van Brugge, maar blijft nu onvermoeibaar werkzaam in "De Refuge", het gesloten centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Christendom is voor hem het mens worden van de liefde. Hij vereenzelvigt zich met de minste mens, met wie eigenlijk niemand zich wil vereenzelvigen. Het enige wat wij als christen te doen hebben is getuigen van de liefde, zonder veel lawaai. Onbegrijpelijk dat de liefde zover kan gaan...
 
      
Bedoeling van "Profetische Stemmen":
 
 • We willen met de Diocesane Dienst voor Diaconie mensen rond de tafel samen brengen die als vrijwilliger of professioneel met taken en opdrachten dienstbaar in de samenleving staan.
 • We willen ruimte creëren voor herbronning.
 • We willen mensen in contact brengen met gelijkgezinden. De bedoeling is vooral: een soort “pitstop” te zijn voor mensen die zorgend bezig zijn voor anderen.
 • Via de ontmoeting “rond de tafel”, via rustmomenten, delen van onmacht en kleine “succes­ervaringen”, bezinning, gebed en confrontatie met iemand die wat verder staat in de “geaarde” spiritualiteit van de diaconie, willen we de aanwezigen de kans bieden om te groeien en zichzelf sterker te maken, zodat zij hun (vrijwilligers)werk van daaruit met meer kwaliteit en diepgang kunnen verder zetten.
Praktisch:
 • Waar: De Bremstruik / De Kerit, Sint - Alfonsusstraat 42, 8800 Roeselare
 • Dagindeling:
  9u.30: We starten met een bezinningsmoment
  10u.30: Een geïnspireerde spreker zet ons op weg
  12u.00: Wij voorzien belegde broodjes, koffie, thee en frisdrank
  13u.00: We nemen de tijd om ons te verdiepen in de aangeboden spiritualiteit
  16u.00: einde
 • Meer informatie: info@diaconiebrugge.be of 0488/809178
 
 
  3. Dag van verzet tegen extreme armoede in Brugge op 16 oktober
 

 

 
 
 
4. Activiteiten n.a.v 17 oktober in ons bisdom

 
 
Kortrijk 11 oktober: Dialoogtafels
 
Is er een plek voor jou in Kortrijk? Dat is de vraag, n.a.v. de Dag van Verzet tegen Armoede kan je hierover in dialoog gaan en ervaringen en ideeën uitwisselen met heel verschillende mensen. Het is geen discussie of debat, wel een gesprek tussen mensen in een sfeer van vertrouwen en respect. We starten aan het stadhuis. Op een aantal plaatsen in de stad staat een dialoogtafel klaar. De avond start om 19 uur en wordt feestelijk afgesloten met een drankje in het stadhuis rond 21u.15. Deelname is gratis.
 
Contactpersoon: Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen 056/260 600 en A'kzie VZW 0479/055 525
 
Kortrijk 15 oktober: Soepefjieste
 
Tijdens de Soepefjieste wordt er de zaterdagnamiddag soep gemaakt door een vijftiental groepen met mensen uit kansengroepen. Daarna kan het grote publiek de soep komen proeven en mee stemmen voor de beste soep van Kortrijk.
Ieder jaar worden verschillende mensen uitgenodigd om mee aan de kookpotten te staan en soep uit de delen. Dit jaar wordt de focus vooral gelegd op de jeugdbewegingen van Kortrijk. Op die manier kunnen ze in dialoog gaan met vrijwilligers, bezoekers, beleidsmensen. 
Zo krijgen we een ideale mix van mensen die (on)rechtstreeks met armoede en sociale uitsluiting te maken krijgen of kunnen krijgen.
Daarnaast worden tal van randactiviteiten georganiseerd voor jong en oud. Er is ook de mogelijkheid om een stukje van de succesrijke tentoonstelling "Carmoeflage" te bezichtigen. 
Dit gaat door op de Grote Markt tijdens de namiddag en deelname is gratis.
 
Contactpersoon: Annebel Vandenbroucke (A'kzie VZW) 0479/055 525
 
Izegem 15 oktober: ontmoetingsnamiddag 
 
In de Cardijnzaal van de Gilde, Kruisstraat te Izegem wordt er een ontmoegingsnamiddag georganiseerd. Er zijn pannenkoeken met koffie, chocomelk en frisdrank. Daarnaast is er ook animatie voor klein en groot en is er een kinderhoekje voor de allerkleinsten. 
Er wordt 1€ gevraagd, maar hiervoor krijg je een pannenkoek en een drankje.
 
contactpersoon: Mauricette Deblauwe, Neerhofstraat 34 Izegem, 051/ 30 11 55 , mauricette.deblauwe@skynet.be
 
Gistel 17 oktober: informatiestand op de wekelijkse marktdag

Bij deze informatiestand worden alle marktbezoekers attent gemaakt op de problematiek van armoede.  Hierbij worden buttons uitgedeeld en informatie gegeven met betrekking tot de verschillende hulpverleningsinstanties. De bezoekers worden ook doorverwezen naar een tentoonstelling rond de kracht van mensen in armoede. Deze tentoonstelling is te zien in de gebouwen van "Ons Huis" op de markt van Gistel en is in samenwerking met de provincie, VZW Kringwinkel Kust, Sint-Vincentiusvereniging Gistel,...
 
contactpersoon: Evi Wouters, 059/27 04 53
 
Oostende 17 oktober: Soep aan d'horloge
 
Maandag 17 oktober in het Leopoldpark (aan het bloemenuurwerk) van 5 voor 12 tot 14 uur "Soep aan d'horloge": ontmoeting met mensen die strijden tegen armoede. Mogelijkheid om eigen engagement neer te schrijven. Herdenking van de slachtoffers van armoede. Fototentoonstelling "Courage". Uitdeling van soep.
 
contactpersoon: Annemie Deleyn, 059/80 18 83 of 0485/68 52 42
 
Menen: 5 acties
 
actie 1
aan zoveel mogelijk gebouwen en diensten in het centrum van Menen uithangen van geknoopte witte lakens als internationaal symbool van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
actie 2
sociaal - historische wandeling voor kinderen van de basisscholen van Groot-Menen, langsheen een aantal belangrijke organisaties op vlak van armoedebestrijding op maandagnamiddag 17 oktober vanaf 13 uur.
actie 3
sociaal-historische wandeling voor volwassenen, langsheen een aantal belangrijke organisaties op vlak van armoedebestrijding op maandagnamiddag 17 oktober vanaf 16u30.
actie 4
gezellig samenzijn met lekkere, gezonde en goedkope hapjes en drankjes voor iedereen op maandagnamiddag 17 oktober vanaf 16u in Buurtcentrum Help U Zelve, Kazernestraat 13 8930 Menen (meer info en inschrijvingen: Het Toemaatje: Ieperstraat 114 8930 Menen T 056 329 038). 
actie 5
gratis vertoning van een sociale film ‘Grensland' in CC De Steiger op maandagavond 17 oktober om 20u30 met korte inleiding en drankje achteraf (meer info en reservaties CC De Steiger T 056 515 891 en info@ccdesteiger.be).
 
contactpersoon: Patrick Masson 0495/519 375
 
Nog meer activiteiten zijn te vinden op:
 
 

 
5. Ontmoeting van mensen met en zonder beperking 
 
6. Vorming: Hoe motiveer ik vrijwilligers ?

Een ploeg gedreven bestuursleden vormt de motor van elke vereniging. Zonder hen staat of valt de afdeling. Als lid van het dagelijks bestuur of de kernploeg is het niet altijd gemakkelijk om zo'n groep bijeen te krijgen én te houden. Samen met "collega's" ga je op zoek naar wat jouw bestuursleden motiveert om dit vrijwilligerswerk op te nemen. Je bekijkt ook welke acties je kan ondernemen om de spirit erin te houden. Je staat stil bij welk soort leiderschap jou het beste ligt. Een boeiende vorming waar je energie uit put om weer aan de slag te gaan!
 
Dinsdag 18 oktober 2011 van 19u. tot 21u30
CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper.

of

Zaterdag 22 oktober 2011 van 10u. tot 12u30
VormingPlushuis, Jozef 2-straat 4, Oostende

Deelname aan deze vorming kost 5 euro.
Inschrijven kan telefonisch op 058/31 14 49
 

 
7. Themadag Zorgend Vrijwilligerswerk te Kortrijk
 
Wil je weten wat vrijwilligerswerk betekent voor de zorgsector in Kortrijk en hoe je zelf vrijwilliger wordt, bezoek de themadag 'Vrijwilligers in de zorg'.
Op de beurs maak je kennis met het vrijwilligerswerk in 47 organisaties actief in Kortrijk. Ervaren vrijwilligers beantwoorden al je vragen. Plaatsbezoeken brengen je naar het actieterrein van de vrijwilliger. Via workshops krijg je uitleg over vrijwilligersbeleid, statuut van de vrijwilliger, discretie, rolwagenbegeleiding, getuigenissen, reanimatie, omgaan met dementie, ... .
Met deze themadag willen wij vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de zorgsector extra in de kijker zetten. Niet alleen om hen te erkennen voor al het mooie werk dat ze dagelijks doen, maar ook om nieuwe mensen warm te maken om een engagement als vrijwilliger op te nemen!
 
Wanneer? vrijdag 30 september 2011 - van 10u tot 19u
Waar? OC De Vonke te Heule
Prijs? Gratis
 
 
 

 
 
8. Te Gek !? - Karavaan


 
 


9. Armoede is een onrecht, maak er spel van!
 

 
 Je zult maar het geluk hebben om in België geboren te worden. Een land waar er voedsel genoeg is, waar je ziekenhuizen hebt in elke stad, waar er scholen zijn in elk dorp. Geen kinderen met opgezwollen buikjes in onze straten, geen hutjes van golfplaten in onze steden. En toch … groeit bijna één kind op vijf in België op in armoede. Soms zichtbaar, maar vaak verborgen achter muren en deuren, ook in onze eigen straat.
Met dit jaarthema willen we heel duidelijk maken dat we het een schande vinden dat één op vijf van alle Belgische kinderen en jongeren in armoede leeft. In een rijk land zoals het onze is dat onaanvaardbaar. Armoede is een onrecht! En dat laten we niet zomaar gebeuren:we maken er spel van! 
Als jeugdbeweging zijn we een deel van de samenleving. Samen zijn we met meer dan 250.000 kinderen en jongeren. We dromen van een samenleving zonder armoede en uitsluiting en zullen dit luidkeels verkondigen tot iedereen ons hoort. Ouders, buren, pers en politici: iedereen zal weten dat we vinden dat het armoedeprobleem structureel moet aangepakt worden. We gaan voor maatregelen die armoede echt oplossen, geen doekjes voor het bloeden!
Maar wie de wereld wil veranderen, begint altijd best bij zichzelf. Want eerlijk: kennen we de armoedeproblematiek allemaal wel zo goed? Betrappen we onszelf al niet eens op een vooroordeel hier en daar? Ook bij ons is er dus werk aan de winkel. 
En dat doen we op onze eigen typische jeugdbewegingsmanier: we maken er een spel van. Niet van de armoede zelf natuurlijk, maar we proberen door informatieve spelen en speelse actie onszelf en onze leden meer bewust te maken van de armoedeproblematiek. 
We moeten ook toegeven dat we als jeugdbewegingen uitsluiting soms mee in stand houden. Ook wij slagen er (nog) niet in kinderen en jongeren in armoede talrijk in onze jeugdbeweging te betrekken. We maken er ook voor hun spel van. Laat ons eens kritisch naar onszelf kijken. Welke drempels houden wij mee in stand? Wat kunnen we hier aan doen? Dat doen we beter niet alleen. Samen staan we sterker. We doen het samen, over de koepels van de jeugdbewegingen heen en met partnerorganisaties uit de armoedesector. We maken er ons spel van.
 
Meer info op : www.warmvoorarm.be en ook op www.maakerspelvan.be
 


 
10. Pastorale raad bisdom Gent wil reflectiegroep diaconie
 
GENT (RKnieuws.net - 18 september 2011)) - De pastorale raad van het bisdom Gent adviseert het diocesaan beleid werk te maken van de oprichting van een werkgroep diaconie. Deze werkgroep moet de aanzet zijn voor een meer diaconale Kerk.
Volgens de pastorale raad is er onmiskenbaar nood aan meer visie omtrent diaconie. De pastorale raad pleit er ook voor dat de diaconie beter ingebed wordt in liturgie en verkondiging.

 
 
11. Negende vrijwilligersbeurs te Loppem
 

 

 
 

12. Fotowedstrijd "Iedereen mee!"
 

 
13. Woonbuddys gezocht in de regio Roeselare
 
 

 
 
14. Fanfarela van Dominiek Savio bestaat veertig jaar
(uit Het Nieuwsblad van 30/09/2011)
 
HOOGLEDE - Fanfarela, het muziekensemble van dienstencentrum Gid(t)s voor mensen met een beperking, bestaat veertig jaar. Ze vieren dat met een concertreeks.
Al veertig jaar probeert Fanfarela kinderen en volwassenen met een handicap en met muzikale interesse de kans te geven om dit in hun vrije tijd waar te maken. Het veertigjarige bestaan is de aanleiding voor een concertreeks. Het eerste concert op vrijdag 21oktober wordt ook opgeluisterd door het Jacobuskoor uit Gits.

Gevarieerd programma

'In Fanfarela steekt het woord fanfare en drie muzieknoten, fa-re-la. Momenteel spelen er een dertigtal muzikanten mee', zegt voorzitter Daniël Reynaert. 'Als straks het begin van het veertigjarige bestaan van Fanfarela gevierd wordt met een lustrumconcert, dan is dat omdat enkele voortrekkers rotsvast en met veel geduld geloofden in de mogelijkheden van de muzikanten, zelfs in jaren waarin het wel eens lastig was en minder goed ging. Fanfarela is een dynamische en altijd weer veranderende groep. De fanfare staat open niet alleen voor leerlingen, bewoners en personeelsleden, maar ook voor jongeren en volwassenen die het instituut verlaten hebben of jongeren en volwassenen van buiten het instituut. Ook externe muzikanten maken deel uit van en versterken de fanfare.'
Het verjaardagsconcert vindt plaats in de Sint-Jacobuskerk in Gits. 'De hoofddoelstelling is mensen met een handicap een podium te bieden om hun muzikale talenten voor een breed publiek naar voor te brengen', klinkt het. 'Het wordt een programma met lichte, gevarieerde nummers.'

Congratulations, vrijdag 21oktober, 19.30uur, Sint-Jacobuskerk, 051-21.09.64

Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178