JANUARI 2017 • KUNSTBERICHT 1  • JAARGANG 11 • WWW.AFTERDAAN.NL • INFO@AFTERDAAN  
 
 
 
 
Carstensdijk 148
7916 RC Elim/Hoogeveen
0528 352634
06 43794832
info@afterdaan.nl
www.afterdaan.nl
 
 
 
 
In de Pop Up Galerie Rendez Vous in Veendam exposeren 11 leden van de Societeit Drentse Kunstenaars hun werken gedurende een aantal weken. Gedurende de hele expositie zal op de zaterdagen één van de SDK exposanten aanwezig zijn.
 
• Galerie Rendez Vous
• Promenade 25, Veendam
• 13 januari t/m 11 maart 2017
• vrijd. en zaterdag 12.30 - 17 uur.
 
 
1e ModelZaterdag '17
 
 
Ook dit jaar gaan we ModelZaterdag weer organiseren. De allereerste mogelijkheid is zaterdag 21 januari. Onze inspiratie is dan model Mara.
 
• ModelZaterdag 21 januari
•14.00 - 16.30 uur
• kunstplek Afterdaan
• info@afterdaan.nl of 0528 352634
 
 
 
 
 
Belangrijk!
De kunstberichten van kunstplek Afterdaan worden uitsluitend gezonden aan geinteresseerden in onze exposities en activiteiten. Mocht u geen prijs meer stellen op deze per e-mail verzonden berichten meldt ons dat dan direct. Wij zorgen dan dat uw adres verwijderd wordt uit ons bestand.
 
afmelden nieuwsbrief
Uitschrijven
 
Ook het komende jaar 2017 zullen er bij kunstplek Afterdaan diverse cursussen en workshops worden georganiseerd. Op verschillende niveaus kan je daarbij aan de slag. Beginnend, gevorderd, professioneel.... voor elk wat wils.
 
 
Traditie getrouw staan daarbij de klassieke schilderstechnieken in olieverf voorop, maar ook tekenen zal wederom breed aan de orde komen.
 
Maandagmiddag 13.30 - 16.00 uur
Vanaf 16 januari 2017 is er op de maandagmiddag weer (vrij)tekenen en schilderen. Uiteraard is daarbij deskundige leiding (en inspiratie) aanwezig en zal ook regelmatig een thema of voorbeeld als uitgangspunt gaan dienen. Voorop staat de beleving en het plezier om te tekenen en/of te schilderen en dat binnen een enthousiaste groep. Voor de liefhebbers is er uiteraard ook de mogelijkheid om aan portret naar foto te werken. Daarbij gaan we uit van het 'laag over laag' schilderen met gebruikmaking van gedegen onderschilderingen. Bij voorkeur werken we hierbij met sneldrogende olieverf (Alkyd).
Gewerkt wordt met eigen materiaal. Op verzoek kunnen wij zorgen voor een gezamenlijke inkoop van doeken, panelen en/of schildersmaterialen. 
Er wordt al een aantal seizoenen met een enthousiaste vaste groep gewerkt, maar er is nog plek voor enkele deelnemers. Zie ook: www.afterdaan.nl
 
 
• (Vrij) tekenen en/of schilderen
• Start maandag 16 januari 2017, 13.30 - 16.00 uur
• info@afterdaan.nl of 0528 352634
 
Dinsdagavond 19.30 - 22.00 uur
Vanaf 7 februari 2017 is er ook op dinsdagavond mogelijkheid om te komen schilderen en/of tekenen. Vorig seizoen is deze groep gestart om met name te voorzien in, naast de middag ook op een avond te kunnen werken. Op de dinsdagavond is het uitgangspunt wat vrijer. Naast met olieverf wordt er eveneens (naar keuze) met acryl gewerkt.
Gewerkt wordt met eigen materiaal. Op verzoek kunnen wij zorgen voor een gezamenlijke inkoop van doeken, panelen en/of schildersmaterialen. Ook bij deze groep zijn er nog enkele plekken beschikbaar.
 
 
• (Vrij) tekenen en/of schilderen
• Start dinsdag 7 februari 2017, 19.30 - 22.00 uur
• info@afterdaan.nl of 0528 352634
 
 
Vrijdagochtend 9.00 - 11.30 uur
Vanaf 27 januari 2017 start ook de vrijdagochtendgroep weer. Deze groep is ontstaan uit een zeer enthousiaste, hechte en behoorlijk ervaren groep die voorheen in Het Zweedse Huis in Holthe domicilie hadden. Na sluiting van deze lokatie, eind vorig jaar, werd besloten de groep voort te zetten bij kunstplek Afterdaan.
 
Thema bij deze groep is de komende weken 'Zelfbeeld / Zelfportret'.
Vanuit bestudering van een flink aantal (zelf)portretten (zie ook de kolom links) van diverse hedendaagse en klassieke kunstenaars en kunststromingen gaan ze allereerst een keuze maken betreffende stijl, materiaalstructuur en uitgangspunt. Na de keuze volgt eventueel een fotosessie of keuze van waaruit vervolgens gewerkt gaat worden. Inmiddels kent de groep voldoende deelnemers en is er vooralsnog geen vrije plek meer beschikbaar.
 
 
• Schilderen in olieverf
• Start vrijdag 27 januari 2017, 9.00 - 11.30 uur
• info@afterdaan.nl of 0528 352634
 
Beesten- en Buitenboel
 
Er zijn vele manieren en plekken om buiten de deur te tekenen (of schilderen).
In de natuur, op vakantie, op een terras, in een koffiehuis, op zee, (Rijks)museum enzovoort. 
 
De komende maanden wil kunstplek Afterdaan tekensessies gaan plannen op diverse lokaties waar het 'een beestenboel' is. Dierentuin, pretpark, kinderboerderij, schapenstal enzovoort. Een en ander is uiteraard afhankelijk van voldoende enthousiaste deelnemers en (helaas) zal ook het weer een rol kunnen spelen.
 
Laat eens wat je je horen omtrent het idee. Wie weet komen we tot leuke ideetjes omtrent plekken en uitgangspunten.
 
• info@afterdaan.nl of 0528 352634