Voorwoord
“Zag je dat? Daar vloog alweer een dag voorbij…” herinner ik mij als citaat uit een reeks luchtige diepgang kaartjes. En zo voelt het ook; het schooljaar is omgevlogen en we zijn al bezig richting het nieuwe schooljaar. Op de scholen zijn de aanmeldingen van de nieuwe leerlingen binnen, de formaties worden vastgesteld en de eindexamenperiode is in volle gang.
 
Ook binnen het samenwerkingsverband richten we ons op de toekomst. Partners uit ons netwerk hebben deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten om richting te geven aan de komende 4 jaar. Het thema ‘sterke kinderen, stevige toekomst’ staat hierbij centraal. De input uit de bijeenkomsten geeft richting aan het nieuwe ondersteunings-plan 2019-2023.
 
In vogelvlucht nemen we in deze nieuwsbrief het professionaliseringsaanbod voor 2018-2019 op. Het aanbod bestaat uit nieuwe, interessante en directe toepasbare opleidingen voor alle professionals in het onderwijs in onze regio. Schrijf snel in via de link op de website! De agenda van de kenniskringen en themabijeenkomsten staat ook online. Reserveer deze data alvast in uw agenda.
 
Ik wens iedereen nog een goede periode in de afronding van dit schooljaar toe.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder
 
Instroom leerlingen TOM
De instroom voor leerlingen TOM is tot de zomervakantie mogelijk. De periode (13 weken) op de TOM wordt hierop aangepast. Instroom vindt plaats via de gebruikelijke route. Lees verder ...  
Professionaliseringsaanbod schooljaar 2018-2019
Indien uw school een incompany training wilt organiseren, neem dan contact op met de consulent van uw school. Voor het professionaliseringsaanbod voor het schooljaar 2018-2019 klikt u hier. Om u in te schrijven, klikt u hier
Agenda 2018-2019: kenniskringen en themabijeen-komsten
Het samenwerkingsverband organiseert in schooljaar 2018-2019 wederom kenniskringen en themabijeenkomsten voor professionals. De agenda voor het nieuwe schooljaar is beschikbaar via de website. Reserveer de data alvast in uw agenda!
Terugblik themabijeenkomst 'sterke kinderen, stevige toekomst' - 15 mei 2018
Tijdens de bijeenkomst sterke kinderen, stevige toekomst gingen professionals van scholen en gemeenten met elkaar in gesprek over de komende 4 jaar. Wat is nodig om het beste uit ieder kind te halen? En hen te begeleiden naar een stevige toekomst? Lees verder ...  
Even voorstellen: Sjakkelien Marlet
Sinds half februari ben ik (Sjakkelien Marlet) als projectleider verbonden aan het regionale team J&G coaches vo. Lees verder ...  
Passend onderwijs is een levend verhaal!
Er is zoveel moois te vertellen over passend onderwijs ook al is het soms ingewikkeld. In onze regio is een prachtig filmpje gemaakt van de trajectplusklas op het Willem Blaeu. Klik hier om het filmpje te bekijken. 
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  Alkmaar, 072-7920100