Herstel en dialoog, Alle Jaren
 
 
Beste collega’s
Beste leerlingen
Beste ouders
 
 
De veranderende maatschappelijke context en verwachtingen van het onderwijs betekenen een grote uitdaging voor onze scholen.
Op 23 september 2019 en tijdens de daaropvolgende weken stelden we onze toekomstvisie voor.
We zien dat dit initiatief leidde tot een klimaat van wantrouwen en frustratie, en we hierdoor nooit tot de volwaardige dialoog zijn gekomen die we beoogden. Hiervoor bieden we onze excuses aan.
We streven naar samenwerking. Om dat goed te kunnen doen, laten we het proces naar een nieuwe structuur, dat we Perron 3000 noemden, los.
Inzetten op herstel met wie betrokken is, staat nu voorop. We willen opnieuw werken aan een positief schoolklimaat in een krachtige, respectvolle dialoog. Dat vraagt begrip, tijd en samenwerking.
We blijven geloven in een krachtiger onderwijs voor elke leerling in Leuven. We nodigen jullie uit om samen met ons meerdere pistes te onderzoeken die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen en gemeenschappelijke doelen.
We waarderen de grondigheid waarmee verschillende groepen en geledingen aan hun inbreng voor het schoolbestuur hebben gewerkt. Er zitten zeker elementen in waarover we elkaar rond de tafel kunnen vinden.
We hopen dat deze brief duidelijk maakt dat we de hand willen reiken.
 
 
Vriendelijke groeten
Bestuurders van LKSD en directies van HDC, PAR en SPC
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be