September

 
"vol energie er terug tegenaan"
Beste 
 
Tijdens de vakantie heb ik de batterijen terug opgeladen. Ik heb genoten van een leuke reis met mijn gezin en ben klaar om er terug in te vliegen. Voor het zomerreces hebben we echter niet stilgezeten. Zo werd de werkgroep politieke vernieuwing afgeklopt en bereikte de begroting een akkoord. Het is nu belangrijk deze zaken in wetsvoorstellen te gieten en verder op te volgen. Dat de vakantie voorbij is betekent echter niet dat we niet meer kunnen genieten. Onderaan deze nieuwsbrief kan je daarom gratis de brochure 'Het lekkere Westen' aanvragen, met lekkere tips in de streek.
 

 
 
eindconclusies werkgroep politieke vernieuwing

De werkgroep politieke vernieuwing waar ik in zetel werd opgericht naar aanleiding van de Publifin- en Telenetaffaires. Na enkele maanden sterk werk en overleg werd een akkoord bereikt dat moet zorgen voor meer transparantie. Daarnaast komen er ook strikte regels voor nevenfucties van de Kamervoorzitter en wordt de bezoldiging van Kamerleden begrensd. Deze zaken moeten nu verder uitgerold worden over alle parlementen en ook lokaal besproken worden.

 

 
 
Fietsers en voetgangers rijden meer door rood licht

Het aantal fietsers dat betrapt werd op door het rood rijden is het voorbije jaar met 7,5 procent gestegen, dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. In West-Vlaanderen zijn er, in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen, ook meer voetgangers die het stoplicht negeren. Het is bij wet verboden om door het rood licht te rijden. Dat geldt voor auto’s, maar net zo goed voor fietsers en voetgangers. Het is goed dat politiezones hierop inzetten en overtredingen controleren, maar elke overtreding is er één te veel. Er wordt al veel ingezet op preventie maar vaak blijft deze sensibilisering beperkt tot de scholen. Ook naar volwassenen toe moeten meer preventieacties komen!

 

 
 
40-tal residenten nemen intrek in De Tank

Sinds een maand hebben een 40-tal residenten hun intrek genomen in De Tank, de eerste vaste residentieplek van het Entrepot. Als voorzitter van het Entrepot kon ik mee dit contract afsluiten. Uit ruim 60 kandidaten werd een selectie gemaakt van 40 artiesten, waarvan 75 % jonger dan 30. Maar daarnaast kregen ook verschillende meer ervaren kunstenaars onderdak in De Tank. Deze exporuimte geeft uitstraling naar onze regio.

 

 
 
begrotingsakkoord goedgekeurd

Jobs creëren, de koopkracht verhogen en de lasten voor kleine ondernemers verlagen, dat zijn de drie pijlers van het akkoord. Op vlak van werk wordt ingezet op werk creëren in sleutelsectoren zoals bouw en e-commerce, werk voor jongeren en werken werkbaar maken. De koopkracht van mensen die werken en mensen die de laagste uitkeringen krijgen wordt opgetrokken. 

 

 
 
wetsvoorstel vrijwilligerswerk in het buitenland

Heel wat jongeren kiezen er voor om na hun studies eerst naar het buitenland te trekken, bijvoorbeeld om er vrijwiligerswerk te doen. Ik ondertekende mee een wetsvoorstel waardoor het vrijwilligerswerk dat jonge werklozen verrichten in het buitenland, in aanmerking genomen kan worden voor hun wachttijd. Dat is de periode waarin jongeren na hun afstuderen op zoek zijn naar een job, na 1 jaar kunnen ze dan een uitkering ontvangen als ze nog geen job hebben. Dit kan momenteel enkel meegeteld worden als het vrijwilligerswerk in België wordt verricht. We stellen ook voor dat werklozen die uitkeringsgerechtigd zijn, hun uitkering blijven ontvangen tijdens de periode dat ze vrijwilligerswerk in het buitenland uitoefenen.

 

 
 
 

franky.demon@dekamer.be

www.frankydemon.be