Nieuwsbrief maart 2015

 

Beste lezer,

 
In Wereldmissiemaand van dit jaar (oktober) zal MISSIO speciaal aandacht vragen voor de situatie van christenen in Pakistan. Zij lijden onder de vele aanslagen waar maar geen einde aan lijkt te komen. Aartsbisschop Sebastian Shaw van Lahore blijft echter herhalen dat geweld niet de juiste weg is, ook niet als reactie op het geweld dat christenen wordt aangedaan. Christenen zijn mensen van vrede.
Vorig jaar in Wereldmissiemaand heeft MISSIO dankzij u de katholieke Kerk in een ander Aziatisch land, Myanmar kunnen ondersteunen. Onze welgemeende dank voor alle giften en donaties.
Graag maken wij u in deze nieuwsbrief ook attent op een nieuw boek dat over paus Franciscus is verschenen. De Nationaal Directeur van MISSIO, Eduard Kimman SJ heeft in dat boek een hoofdstuk geschreven over de visie en houding van de paus ten aanzien van economische aangelegenheden.
 
Tot slot wens ik u namens Eduard Kimman SJ en het hele MISSIO-team een goede voorbereiding toe op Pasen in de komende Goede Week en alvast Gezegende Paasdagen.
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio 

Mensen van vrede
  
"Wij christenen zijn mensen van vrede", aldus Sebastian Shaw, aartsbisschop van Lahore, tijdens de begrafenisplechtigheid van de slachtoffers van de recentste aanslag op christenen in Pakistan op 15 maart jl.
 
Opbrengst Wereldmissiemaand 2014
 
In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in Myanmar. U heeft ruimhartig gegeven om onze medegelovigen in deze voormalige dictatuur te ondersteunen.
 

Missio directeur schrijft in boek over paus
 
In het onlangs bij uitgeverij Adveniat verschenen boek van Christian van der Heijden over het tweede jaar van paus Franciscus, heeft de nationaal directeur van Missio en tevens ordegenoot van de paus, Eduard Kimman SJ ook een hoofdstuk geschreven.