In deze nieuwsbrief 

Maatregelen begrotingsakkoord 2014

Het kabinet heeft op 11 oktober 2013 een definitief akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie over de begroting van 2014
Wat betekent dit op het gebied van Zorg?
  • Bezuiningen TOG-regeling (Tegemoetkoming Ouders met Gehandicapt kind) voor klein deel teruggedraaid
  • De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten blijft bestaan
  • Paar miljoen extra voor mantelzorg
  • Er zal verder bezuinigd worden op geneesmiddelen
  • 400 miljoen extra bezuinigingen Volksgezondheid


Kern AWBZ gaat over in LIZ
 
De nieuwe wet die in de plaats komt van de ‘kern-AWBZ’ krijgt de naam wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ). Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft het conceptwetsvoorstel openbaar gemaakt. Cliëntenorganisaties, de zorgaanbiedersbranche en uitvoeringsorganisaties zijn gevraagd hun visie te geven op het wetsvoorstel.
 
 

Jeugdzorg mag van Kamer naar gemeenten

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten. Ondanks protest van SP, PVV, 50PLUS en Partij voor de Dieren worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
 
 

CG-raad en Platform VG gaan samen verder onder de naam  "Ieder-In"
 
Per 1 januari 2014 gaan de CG-Raad en Platform VG verder als één organisatie onder de naam Ieder-In. De nieuwe koepelorganisatie leder-In vertegenwoordigt ongeveer 250 cliënten- en patiëntenverenigingen die landelijk en lokaal actief zijn voor hun achterban.
 
 

   
Meer ZorgNieuws
 
Algemeen
 
Wmo / AWBZ
 


Heb je vragen, opmerkingen of ideeën t.a.v. de Nieuwsbrief Zorg & Hulp? Laat het dan weten via info@zorghulpatlas.nl.
 
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven of wil je de vorige nieuwsbrieven nalezen, klik dan hier om ze online te bekijken
 

 
De Atlas van Zorg & Hulp is een online wegwijzer in de wereld van zorg & welzijn voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners. Het primaire doel is informatie op het gebied van zorg en hulp voor iedereen overzichtelijk en vindbaar te maken.Ontwikkelingen zorg 2013 - 2017
 
Wat zijn de gevolgen van de maatregelen uit het regeerakkoord, zorgakkoord, sociaal akkoord, de miljoenennota én het begrotingsakkoord 2014 op het gebied van Awbz, Wmo, Pgb, Zvw, Participatiewet, Ziektewet, AOW, WW en ontslagrecht
 

Onderzoek zorg & welzijn
 
Grotere rol voor de huisarts bij jeugdzorg
Het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen en vroegtijdige behandeling passen goed in de huisartsenpraktijk. Huisartsen hebben een goed zicht op het hele gezin (NIVEL). 
 
Veel ouderen worden in hun laatste levensfase tegen hun eigen wens in toch doorbehandeld. De communicatie tussen artsen, naasten en patiënten over wel of niet behandelen zou beter moeten (VUmc)
  
Levensloopbeleid voor mensen met verstandelijke beperkingen
Ouderenbeleid is in opmars in de verstandelijk gehandicaptenzorg, maar zou ruimer kunnen worden opgevat als levensloopbeleid, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL

Mindfulnesstraining met meditatie en bewegingsoefeningen verbetert de psychische gezondheid van patiënten met langdurig onverklaarde fysieke klachten, zoals chronische rugpijn, buikpijn, hoofdpijn of hartkloppingen (UMC St Radboud)
  

Uitzendingen zorg & welzijn 
 
Docu - Op zich niet echt een onalledaagse scène: twee baldadige pubers die net zo lang aan mekaar trekken en duwen tot ze allebei over de straat rollen. Alleen zit de één in een rolstoel en loopt de ander met krukken.  
 

Artikelen
 
De ziektekostenverzekering is voor veel mensen een dure kostenpost. Iedereen die in Nederland woont en werkt, is verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten.
 
ZOOM 24 is een film met 6 bijzondere verhalen voor en door jongeren over kracht, regie en kwetsbaarheid. Zij zetten zich al in voor de participatiesamenleving!
Wanneer: 21 november 2013 in Tilburg.
 

  
KNGF Geleidehonden
KNGF Geleidehonden leidt honden op voor mensen met beperking of stoornis.
 
Online psychische hulp
Online therapie kan in uw eigen vertrouwde omgeving, op ieder moment dat u uitkomt.

Registreren en adverteren binnen de Atlas van Zorg & Hulp
 

Avontuurlijke reizen

Ben je reislustig en heb je een fysieke beperking? Er zijn diverse organisaties die rolstoegankelijke reizen organiseren vol avontuur. Laat je inspireren door ervaringsbeelden van de witte stranden op Aruba, een safari-trip in Zuid Afrika, een dagtrip in Thailand tot aan een adembenemende duikvakantie.
 


Agenda
 
Week Chronische zieken
De Week Chronisch zieken is van 8 t/m 15 november 2013. Het thema van dit jaar is Mantelzorg. Er worden onder andere verschillende symposia georganiseerd zoals
Atlas van Zorg & Hulp
 Online wegwijzer in de wereld van zorg & welzijn