KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION
ROYAL BELGIAN SWIMMING FEDERATION
Reebokstraat 28 Rue du Chevreuil - 1000 Brussel / Bruxelles
Tel: +32(0)2 513 8708 - Fax: +32(0)2 513 3468 - info@belswim.be - www.belswim.be
Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable - Editor in charge: Wouter GEORGES, Secr.Gen.

 11/08/2011

 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
    
 
  

Important message - Belangrijk bericht - Avis important


The Office of the Royal Belgian Swimming Federation will be closed from Monday August 15th 2011 until Monday August 29th 2011 included.
 
 

 
Le Secrétariat Général de la Fédération Royale Belge de Natation sera fermé à partir du lundi 15 août 2011 jusqu'au lundi 29 août 2011 inclus.


Het Algemeen Secretariaat van de Koninklijke Belgische Zwembond is gesloten vanaf maandag 15 augustus 2011 tot en met maandag 29 augustus 2011.
 
 
Wouter GEORGES
Secretaris-Generaal Koninklijke Belgische Zwembond
Secrétaire Général Fédération Royale Belge de Natation
General Secretary Royal Belgian Swimming Federation
Reebokstraat 28 Rue du Chevreuil - 1000 BXL
Tel: +32.(0)2.513.8708 - Fax: +32.(0)2.513.3468
Email: wouter.georges@belswim.be - www.belswim.be