NVP Nieuwsbrief 128  
Oktober 2016  
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
 
Wetsvoorstel fosfaatrechten
Eind september heeft de NVP in een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie van Landbouw aandacht gevraagd voor de positie van de pluimveesector in het wetsvoorstel fosfaatrechten. De NVP wil de sector behoeden voor een generieke korting. De volledige brief is terug te lezen op onze website. Belangrijkste punten die genoemd zijn:
  • Onze sector heeft de mestverwerking op orde en zou daarvoor beloond moeten worden.
  • Onze sector kent innovatieve stalsystemen welke heel ver gaan in de reductie van ammoniak, geur en fijnstofemissies.
  • De overschrijding van het fosfaatplafond in 2015 is als incidenteel te bestempelen.
  • De NVP pleit voor het hanteren van het uitgangspunt 'productie minus verwerking' voor het berekenen van het fosfaatplafond bij de eerstvolgende derogatie-onderhandelingen.
 
 
 
Toekomstvisie
Naar verwachting zal op 25 oktober de gezamenlijke Toekomstvisie van de NVP en LTO/NOP aan staatssecretaris Van Dam worden aangeboden.  Dit unieke document onderstreept de samenwerking op diverse thema’s met onze collega-belangenbehartigers. De Toekomstvisie met als titel ‘Op Koers voor een vitale toekomst van de Pluimveehouderij in Nederland in 2025’  zal voor u digitaal op de website beschikbaar komen.
 
 
LIV Hardenberg 2016
 
NVP staat wederom op de LIV Beurs in Hardenberg. Wij hopen u daar ook te mogen begroeten in hal 5, standnummer 548.
 
De organisatie van de LIV besteedt dit jaar extra aandacht aan de biologische sector. Op 25 oktober wordt voorafgaand aan de beurs een symposium georganiseerd met de titel: “Pluimveehouderij in 2020”. 
Het symposium is na aanmelding toegankelijk voor geïnteresseerden vanaf 9.30 uur en start om 10.00 uur. Heeft u zich al geregistreerd voor de beurs? Klik dan hier.  Bij de registratie van uw toegangsbewijs kunt u zich ook aanmelden, klik daarvoor hier.
 
 
VGO-onderzoek
Op 7 juli werd het reeds ‘beruchte’ rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) van het RIVM gepubliceerd. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van EZ en VWS, met een subsidie van het longfonds.
Dit onderzoek is de afgelopen jaren uitgevoerd in het oostelijk deel van Noord-Brabant en het noorden van Limburg.
Sommige onderzoeksresultaten zijn positief, andere negatief. Het VGO-onderzoek bevestigt de eerdere bevindingen dat astma en neus-allergieën significant minder voorkomen in nabijheid van veehouderijen. Daar geldt de zogenaamde hygiënehypothese. Ook zijn er minder COPD-patiënten dichtbij veehouderijen.
 
Het onderzoek laat echter ook een verminderde longfunctie zien bij omwonenden met meer dan 15 veehouderijen binnen een straal van 1000 meter. Bij omwonenden van pluimveebedrijven komen volgens de onderzoekers 10 procent meer longontstekingen voor.Waarschijnlijk is dit het gevolg van de combinatie van stof en micro-organismen (endotoxinen). Specifieke of nadere analyses zijn niet uitgevoerd. Een relatie tussen roken en longontsteking is niet meegenomen, noch de aanwezigheid van open haarden, etc. bij of rond de omwonenden. Jaarlijks krijgen 8-15 personen per 1000 inwoners pneumonie (longontsteking). Daarvan is mogelijk 10 procent vermijdbaar bij afwezigheid van pluimveebedrijven. Hier is het woord “mogelijk“ gebruikt zonder te spreken over de omvang en soort van de pluimveebedrijven. Kortom, het rapport roept nogal wat vragen op. Het lijkt er overigens op dat verhogen van het dierenwelzijn als ongewenst neveneffect hogere fijnstofconcentraties geeft, omdat daarbij veelvuldig strooisel wordt toegepast.
 
Wat wel duidelijk is, is dat de Nederlandse pluimveesector het niet alleen belangrijk vindt voor omwonenden van pluimveebedrijven om de uitstoot van (fijn)stof en endotoxinen te verkleinen, maar vooral ook voor de pluimveehouders zelf, hun gezinnen en personeel, alsook de gezondheid van hun dieren. Maatregelen die het stalklimaat positief beïnvloeden, hebben daarom de voorkeur boven ‘end-of pipe’-oplossingen, zoals luchtwassers. De komende periode gaat de NVP via AVINED met de overheid kijken naar haalbare en betaalbare mogelijkheden om samen de luchtkwaliteit te verbeteren. De overheid denkt dat de oplossing voor een deel ligt in het verkleinen van dieraantallen en wil provincies meer instrumenten geven om zelf te sturen. De NVP en AVINED zijn voorstanders van landelijk beleid en juist ontwikkelruimte om de haalbaarheid van bepaalde investeringen eerder mogelijk te maken.
 
Het VGO-rapport en de reactie vanuit AVINED kunt u lezen via deze link: https://www.avined.nl/sites/www.avined.nl/files/im... 
 
 
Geen dierenpropaganda op school 
De NVP roept scholen op om de lespakketten die Wakker Dier aanbiedt over veehouderij, niet te gebruiken. Als kinderen van pluimveehouders hiermee thuiskomen, horen wij dat graag. Wij vinden dat kinderen met deze lespakketten geen juist beeld krijgen van hoe het er werkelijk aan toegaat op moderne boerenbedrijven. Wakker Dier hanteert volgens de NVP een bepaalde woordkeuze, die suggereert dat dieren in de intensieve veehouderij een slecht leven hebben. Hennie de Haan:  'Wij zijn ons er heel erg van bewust dat de maatschappij over onze schouder meekijkt en dit vinden wij ook helemaal niet erg. Sterker nog, wij laten aan de burger graag zien wat wij doen op de open dagen die overal georganiseerd worden.' Dit soort lespakketten met gekleurde informatie, helpen volgens Hennie de Haan niet mee aan de dialoog die de pluimveesector wil voeren met de maatschappij.
 
Ook werkt de NVP met NVV en LTO samen in het Meldpunt Valse Lesstof. Daar kan iedereen lesmateriaal melden dat valse, niet-objectieve of onjuiste informatie over de Nederlandse land- en tuinbouw bevat. Via dit meldpunt kan ook worden gemeld als kinderen tóch thuiskomen met Wakker Dier-lesjes. Daarnaast wijst de NVP op de vele initiatieven voor boerderijeducatie. 'Scholen kunnen in heel Nederland terecht bij boeren en leren over land- en tuinbouw en voedselproductie', aldus Hennie de Haan. De Stichting Blij met een Ei biedt complete lespakketten aan voor basisscholen. 
 
 
Kompetenzkreis Leghennen 
Op 20 oktober neemt Iris Odink deel aan de Kompetenzkreis Leghennen, het adviesorgaan van KAT. Geagendeerd staat o.a. het ontwerp van de Handleiding Leghennen (Leitfaden), waarin met name een aantal formuleringen duidelijker worden opgeschreven. Momenteel heerst er onrust over de bezetting van hennen/m2 en het meetellen van de oppervlakte van de wintergarten. In de Duitse wetgeving en de Leitfaden staat: Die Besatzdichte beträgt maximal 9 Hühner/m2 Nutzfläche (begehbare Fläche). Bei mehretagigen Systemen darf die Besatzdichte insgesamt 18 Hennen pro/m2 der von den Tieren nutzbaren Stallgrundfläche nicht überschreiten. Door het meetellen van de wintergarten gaan sommige pluimveebedrijven over deze norm heen (dit speelt niet alleen in Nederland). De Duitse retail accepteert dat niet en wil te allen tijde dat die norm niet overschreden wordt. Daarop is de noodmaatregel in het leven geroepen om de luiken naar de wintergarten permanent open te houden. Dat dit geen wenselijke situatie is, mag duidelijk zijn. Vanuit de NVP stellen wij dierenwelzijn altijd voorop en zullen wij gezamenlijk zoeken naar alternatieven. Voorlopig gelden de Leitfaden van oktober 2013.
Klik hier voor de KAT Leitfaden Legebetriebe.

 
 
Diergezondheidsfonds
 
De wens bestond al langer om de bijdrage door pluimveehouders aan het Diergezondheidsfonds verschillend te maken (differentiëren), al naar gelang men meer risico loopt op bestrijdingsplichtige ziekten zoals laagpathogene vogelgriep. Wetenschappers hebben berekend dat kippen die buiten lopen gemiddeld 7,7 keer meer kans hebben op besmetting met het vogelgriepvirus.
 
In AVINED is de NVP akkoord gegaan met de factor 5,9 voor de differentiatie DGF (LPAI). Meerdere mensen en organisaties zijn ervan overtuigd dat de biologische sector niet binnen nu en 2 jaar akkoord gaat met de factor 7,7. Zij hebben een goede lobby in Den Haag en de kans dat er dan helemaal geen differentiatie komt, is derhalve groot. Om de vaart erin te houden en zo de doorlooptijd tot aan het eerste jaar van invoering van differentiatie niet verder op het spel te zetten, is de NVP akkoord gegaan.
 
Over 2 jaar wordt naar verwachting een nieuw wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de risicoprofielen. De gemiddelde factor die dan wordt becijferd willen alle dragende organisaties van AVINED dan als factor voor de differentiatie vanaf 2020 (of eerder, als een dergelijk nieuw onderzoek eerder wordt uitgevoerd en de uitkomsten kunnen worden doorgevoerd).
 
 
Nieuwe Directeur Generaal
Drs. M. (Marjolijn) Sonnema (1961) is per 1 september 2016 de nieuwe directeur-generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken. Zij studeerde Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. Op 2 november gaan de AVINED-bestuurders, waaronder Hennie de Haan en Jan Brok, met haar kennismaken. Ook wordt een introductiedag georganiseerd, waarop zij bedrijven uit de pluimveesector gaat bezoeken.
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
 
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
 
Broederijen:
Agromix Broederij en Opfokintegratie te Lunteren- Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Gebr. Heijs te Leek - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - AgruniekRijnvallei te Wageningen - Coppens diervoeding te Helmond - Vitelia Voeders te Venray
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos te Ederveen - P. Bos te Edervee - ForFarmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting: 
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld - Van Pijkeren Systeembouw te Dalfsen - Prinzen Machines te Aalten - Tulderhof Ventilatie te Eindhoven
Diversen:
Van den Broek Pluimveeservice te Renswoude - Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Distrimest te Zuidwolde - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks te Heerde - Gemril Pluimveeservice te Arnhem - Arend Otten Makelaar te Fluitenberg - PRECIA Molen te Breda