Beste en ,
 
Test je navigatiesysteem, laat weten of je wilt komen


Zoals bekend werken we binnen de OCL, voor de leden die dit willen, planmatig en stapsgewijs toe naar de implementatie van elektronisch navigeren. Hiervoor hebben wij, na uitvoerig onderzoek, het programma Myroute-app geselecteerd. Met dit programma is het mogelijk om routes elektronisch uit te zetten en deze te delen met de deelnemers aan elektronische navigatie. Dit systeem is alleen geschikt voor navigatieapparaten van de merken TomTom en Garmin, waarbij niet alle typen worden ondersteund. Een helder inzicht in welke typen het hier betreft hebben wij, ondanks uitgebreid onderzoek,  tot nu toe niet kunnen krijgen.
Om hierin duidelijkheid te scheppen geeft de OCL je nu een unieke kans om te testen of je systeem geschikt is voor elektronische navigatie van door ons uitgezette routes..
Voordat wij een locatie gaan reserveren voor het uitvoeren van deze testen willen we graag weten hoeveel leden daar aan deel willen gaan nemen.
Wij verzoeken je dan ook vriendelijk om ons te laten weten of je aan zo’n test wilt meedoen.
Je kan je reactie, voor 26 september, sturen naar hanszuidema@outlook.com

Mocht je navigatieapparaat niet geschikt zijn kunnen wij je adviseren over een mogelijk goed te betalen alternatief.

Uitslag enquête
Uit de gehouden enquête blijkt dat ongeveer 40% van de respondenten gebruik wil gaan maken van elektronische navigatie en 60% toch liever het papieren routeboek gebruikt.
(Zie bijlage voor details)

Onderbouwing keuze Myroute-app
Voor degene die geïnteresseerd zijn in hoe wij tot deze keuze zijn gekomen is het testrapport van de werkgroep bijgesloten.

Bijlagen 
Testrapport werkgroep
Uitslag enquête
 
Met oldtimer groeten,
 
Ron den Hertog
Paul van Waveren
Hans Zuidema

 

FEHAC lidnummer 2016350
 
Bezoek onze website om naar de website van een sponsor te gaan.