De bestaande Brusselse gebouwen en hun toekomst op energetisch vlak:
tussen bewaren en presteren
 
 
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
Programma
Moderatrice van de dag:
Claudine Houbart, docent aan de faculteit Architectuur van de Ulg, lid van de chambre régionale de la
Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (Waalse Gewest)

9u00-9u10
Welkomstwoord
Arlette Verkruyssen, Directeur-generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Bety Waknine, adjunct-kabibetchef, Kabinet van Minister-President Rudi Vervoort

9u15-9u35
 
Welke eisen van het TPB bij renovatie?
Grégoire Clerfayt, AfdelingsHoofd Energie, Leefmilieu Brussel

9u40-10u00
Bouwkundig erfgoed en energie: verzoenbare uitdagingen?
Manja Vanhaelen, Directie Monumenten en Landschappen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling

10u05-10u35
Stedelijke vormen, typologie en verbetering van de energieprestaties van de oude Brusselse gebouwen
Julien Bigorgne, Atelier parisien d’urbanisme (Frankrijk)

10u40-11u00
Pauze

11u05-11u35
De beschermde huizen van de tuinwijk Le Logis-Floréal. Aanpassingen aan de huidige energie- en comfortbehoeften
Guido Stegen, architect, bureau Arsis

 
Financiële impact van energiebesparende maatregelen in Le Logis-Floréal
Jonathan Fronhoffs, bureau Cénergie

11u40-12u00
Analyse van de onzekerheden over de dynamische thermische simulaties van oude woningen: geval van een gebouw en een huis in de Parijse regio
Julien Borderon, Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement – Laboratoire régional de Strasbourg (Frankrijk)

12u05-12u25
 
Risiso-analyse van de toepassing van binnenisolatie in historische gebouwen aan de hand van de case study van de voormalige veeartsenijschool te Anderlecht
Roald Hayen, Institut royal du Patrimoine artistique – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Irpa-Kik)

12u30-13u00
Vragen en antwoorden

13u00-14u00
Lunch

14u05-14u35
 
Ieder Zijn Huis, de renovatie van een modernistische woontoren
Charlotte Nys, bureau Origin

14u30-15u00
De Brunfauttoren. Presentatie van de definitiestudie van de uitdagingen van een rehabilitatie
Vincent Degrune, architect, Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

15u05-15u35
Presentatie en resultaat van de PLAGE-projecten – lokaal actieplan voor energiebeheer
Céline Jeanmart, Dpt. Duurzame gebouwen, Leefmilieu Brussel

15u40-16u00
Pauze

16u05-16u20
De bijdrage van het WTCB-labo Renovatie aan erfgoedzorg – Gespecialiseerde erfgoedenergieconsulenten
Sandrine Herinckx, Wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf

16u25-16u55
De duurzame renovatie van de Brusselse woningen: een uitdaging voor de bouwambachten
Jérôme Bertrand, Stadswinkel

17u00-17u30

Vragen en antwoorden
17u30

Slotwoord
 
 
Gratis online-inschrijving

Online-inschrijving verplicht aan stedelijke-ontwikkeling@gob.irisnet.be vóór 1ste december
 
 
Inschrijvingsformulier
Mevrouw Mijnheer
E-mail:
Naam,voornaam:
Organisatie:
Functie:
Adres:
Telefoon:
Taal: