Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2019 nr. 12
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Vanuit de kerkenraad
 
Kliederkerk
Goede Vrijdag
 
Films in de veertigdagentijd
 
Iona viering
 
Voor het eerst:
Johannes Passion
 
Bezinning leidt tot meer ambtsdragers
 
Pasen met de kinderen
 
Aandacht Helpt:
Gastgezin
 
Eetgroep: 20-30 jarigen
 
Leven als Christen
 
Leerhuis: 40-dagentijd
 
Midden in het leven: maart 2019
 
 
Zondag 24 maart
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Een nieuw begin: investeren en geduld hebben'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Daphe Bremer:
 
Landelijke pastorale dag thema: Eenzaamheid
 
Glas van Angela
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 22 maart
Avond duurzaamheid met Jan Terlouw
 
Zaterdag 23 maart
Cantate op de Brink
 
Zondag 24 maart
ds. Jetty Scheurwater 
(3e zondag 40-dagentijd) 
 
 
Maandag 25 maart
Bovenbouw jongeren: catechese Bergrede in Bethlehemkerk 
 
Dinsdag 26 maart
Onderbouw jongeren: catechese Bergrede in Bethlehemkerk 
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag senioren
 
Woensdag 27 maart
 
Donderdag 28 maart
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Vrijdag 29 maart
 
Training ‘Schrijven helpt’ (Regenboog) 
 
Zondag 31 maart
ds. Kick Bras
(4e zondag 40-dagen tijd) 
 
Save the date
 
 
17 t/m 20 mei
 

Zondag 24 maart

Lucas 13:1-9

Verander je leven 
 
Op dat moment kwam er een groepje mensen naar Jezus toe. Ze hadden een bericht over Pilatus. Hij had een groep mensen uit Galilea vermoord in de tempel, terwijl zij offers aan het brengen waren. Toen zei Jezus: ‘Denken jullie dat die mensen slechter waren dan alle andere mensen uit Galilea? Omdat ze op zo’n manier gestorven zijn? Nee, dat is echt niet zo. Jullie moeten je leven veranderen. Anders zullen jullie allemaal op die manier sterven.
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Geloven in je werk"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Vanuit de kerkenraad: maart
 
We zijn een actieve en dynamische gemeente. En als we dit willen blijven dan zijn helpende handen en meedenkers hard nodig.

Daarom willen we regelmatig een taak onder ieders aandacht brengen via de ‘Vacature van de maand’.
Beroepingsproces
De leden van de beroepingscommissie zijn doorgegaan met hun taak en zullen de wijkkerkenraad en de gemeenteleden zodra er nieuws is op de hoogte brengen van hun bevindingen.
Voorstel Protestants Hilversum één jaarthema
De wijkkerkenraad stemt in met het breed gedragen voorstel vanuit het Ministerie van Predikanten om in het seizoen 2019-2020 aan de slag te gaan met één PgH breed jaarthema.
 
 
 
 
 
 
Kliederkerk Goede Vrijdag
  
 
Op Goede Vrijdag 19 april is er weer kliederkerk!
Deze keer is het thema: OVERWINNEN.
 
De deuren gaan om 10.00 uur open en we beginnen om 10.15 uur.
Iedereen is van harte welkom!!
 
Kom je ook? Neem je vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee en vergeet niet om dan óók je ouders / verzorgers (en die van je vriendjes) of je opa en oma mee te nemen. Dan maken we er met elkaar weer een gezellige ochtend van! Voor de allerkleinsten zal er oppas aanwezig zijn.
 
Geef je wel vóór woensdag 17 april op: kliederkerkhilversum@outlook.com.
 
Om de kosten te dekken zal er een ‘kliederkerk’-bus staan voor uw vrijwillige bijdrage. Deze wordt zeer op prijs gesteld!
 
 
Films in de 40-dagentijd

Voor de achtste keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de parochie Sint Vitus tijdens de 40-dagentijd voor Pasen een cyclus over lijden en opoffering.
 
LA PRIÈRE
Dinsdag 26 maart 13.30 en 20.15 uur
De 22-jarige Thomas is een junkie. In een poging af te kicken sluit hij zich aan bij een groep ex-verslaafden die zich op een afgelegen plek in de bergen met gebeden probeert te genezen.
De film wordt ingeleid door Pastoor Wietse van der Velde (Oud-katholieke St. Vituskerk).
 
 
Iona viering - zondag 24 maart
  
Op zondag 24 maart is de eerstvolgende Ionaviering in de Bethlehemkerk.
Thema is dit keer: vrede en gerechtigheid.
 
We beginnen met een sing’in om 16.00 uur. En om 16.30 uur drinken we samen koffie of thee. Er is dan ook gelegenheid te kijken naar de film die onlangs is uitgebracht: “A taste of Iona”.
 
 
Voor het eerst: Johannes Passion
 
Voor het eerst bij Cantate op de Brink een passie van Johann Sebastian Bach. Op zaterdagmiddag 23 maart klinkt om 16:30 in de Grote Kerk aan de Hilversumse Kerkbrink het eerste deel van de Johannes Passion.
 
Gelouterde solisten voeren het meesterwerk uit samen met zangers uit de Nederlandse Händelvereniging en het orkest van Cantate op de Brink. Dit alles onder leiding van Harry van Berne. De toegang is vrij met een collecte na afloop.
 
 
 
Bezinning leidt tot meer ambtsdragers
 
 
  
In de hervormde wijkgemeente Oude Kerk te Ermelo zag de kerkenraad, bij wisseling van de wacht, negen vacatures tegemoet. Daarmee zou de kerkenraad nog maar uit de helft van het aantal benodigde ambtsdragers bestaan. Voor de zittende kerkenraadsleden geen reden om bij de pakken neer te zitten. Men ging het gesprek aan met een groep betrokken gemeenteleden. Dat leverde meer op dan alleen vervulde plaatsen in de kerkenraad..
 
Lees meer ...
 
Pasen met de kinderen
Met de kinderdienst volgen we het project “Een nieuw begin” voor de Veertigdagentijd en Pasen.
 
Pasen is het feest van het nieuw begin. God wil en zal altijd met ons een nieuw begin maken!
 
 
Paascommissie Gonda, Makbule, Floor en Corine
  
 
Aandacht Helpt: Gastgezin
 
Diaconaal Platform Aandacht Helpt heeft twee hulpvragen ontvangen, graag jullie aandacht hiervoor.
EersteGastgezin voor Amer
Vanuit de stichting Takecarebnb ( www.takecarebnb.com) zijn wij op zoek naar een gastgezin voor Amer uit Jemen, die nu zit te wachten in het AZC St Anna parochie op een huis in regio Hilversum. Hij is statushouder en heeft een vergunning voor 5 jaar.  Lees meer ...
 
Eetgroep: 20-30 jarigen
Natuurlijk zou ik hier een standaard verhaaltje kunnen schrijven over hoe gezellig de 20-±30 eetgroep is van onze kerk. Hoe lekker we altijd eten, hoe fijn het is om met leeftijdsgenoten samen te komen en hoe mooi de gesprekken zijn die we hebben over het dagelijks leven, geloof en kerk-zijn. Het is allemaal waar. Maar voor mijn gevoel zou ik onrecht doen aan deze bijzondere maandelijkse zondagavonden.
 
 
Leven als Christen: avonden
 
In de veertigdagentijd biedt ds Erik van Halsema een aantal avonden aan rond het boek ‘leven als christen’, van Rowan Williams (voormalig aartsbisschop van Canterbury).
 
Dit bescheiden boek (ca 80 pp) behandelt in vier hoofdstukken vier kernzaken van het christelijk geloof: doop, bijbel, eucharistie en gebed. Lees meer ...
 
Leerhuis in de 40dagentijd
De St. John Passion van de Schotse componist James MacMillan (geboren 1959) verschilt in vele opzichten van de Johannes Passion van J.S. Bach. 
 
In dit leerhuis lezen we de teksten in de verschillende talen zorgvuldig en luisteren vervolgens naar de muziek.
 
Het leerhuis, geleid door Wim Kloppenburg en ds. Heleen Weimar , lees meer ...
 
 
Midden in het leven: maart
 
Op vrijdag 29 maart hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Verval: ten aanval of meebewegen?” (door Lisette en Erik) en “E.H.B.O.” (door Sandra).
 
Zoals gewoonlijk starten we om 18.45 uur met American Diner en koffie. 
 
Welkom!
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl