Bethlehemkerk                                                   
December 2021 nr. 48
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 19 december: Lofzong van Zacharias
 
Het licht schijnt in
de duisternis ...
 
Coronamaatregelen Bethlehemkerk
 
Levende Adventskalender
 
Zaterdagmiddag
18 december:
Grote Kerk geopend voor publiek
 
Levende Adventskalender:
iedere dag verslag
 
Jouw favoriete
kerstlied Sing-in
 
Verslag
Voedselbank actie
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid
 
KerstChallenge 2021 'Geef licht'
 
Vitrinekast:
Keramieken kerststal
 
Vluchtelingkinderen Hilversum zoeken oma’s/opa’s
 
Oliebollenactie 2021
 
 
 
Bethlehemkerk
Zondag 19 december
Vierde advent
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Ons lied wordt steeds gedragen op vleugels van de hoop'
 
Renate Japenga
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 17 december
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 18 december
 
 
Levende Adventskalender: Sing-in in de Morgenster
 
Zondag 19 december
ds.  Renate Japenga
 
 
Maandag 20 december
 
Dinsdag 21 december
 
Woensdag 22 december
 
 
Vrijdag 24 december
 
 
Zaterdag 25 december
 
Zondag 26 december
 
 
Save the date
 
&
 
 
Zondag 19 december
 
Lucas 1:57-80
 
De toon is gezet
 
Het kind van Elisabet en Zacharias wordt geboren. De buren willen het Zacharias noemen, net als zijn vader. Maar Elisabet en Zacharias laten weten dat hij Johannes moet heten, zoals de engel het heeft gezegd. Op hetzelfde moment wordt de mond van Zacharias geopend en zingt hij een lied voor de Heer.
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Er is een roos ontloken"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we met gemeenteleden kunnen blijven vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we opnieuw het reserveringssysteem.
 
U kunt de dienst ook online meevieren, de onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk.

Zondag 19 december: de Lofzang van Zacharias

Zo na Sinterklaas beginnen mensen met het opzetten van de kerstboom om het huis in kerstsferen te brengen. Ik deed dat zelf ook. Het is veel donker buiten en ik geniet van de lichtjes in de boom in de kamer. Ook is dat het moment dat je begint met het luisteren van kerstmuziek. Dat kan op de radio zijn of Spotify of in de kerk.
 
Muziek brengt een stemming en een sfeer mee. Muziek is ook erg belangrijk in de kerk. Het is een groot onderdeel van de viering en door te luisteren naar de cantorij of door zelf te zingen voelen we waar het om gaat. De Bijbel staat ook vol liederen.
 
Deze zondag luisteren we naar de lofzang van Zacharias uit Lukas 1 en naar Psalm 71. Zacharias kreeg na maanden van stilte weer woorden toen Johannes was geboren. Daarmee wordt de toon gezet voor kerst.
 
Ik kijk er naar uit om voor te gaan in de viering.
Renate Japenga
 
Klik hier door naar de liturgie voor deze zondag.
 
 
Het licht schijnt in de duisternis ...
 
Boodschap van ds. René de Reuver naar aanleiding van de persconferentie op 14 december 2021: "Het is goed dat predikanten en kerkenraden nu alvast nadenken, als dat al niet gebeurd is, over hoe ze vorm willen geven aan de kerstvieringen - met name in de kerstnacht - binnen de zojuist afgekondigde maatregelen."
 
Het oecumenisch leesrooster reikt voor kerstnacht een lezing uit Jesaja aan: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.’ Een prachtige hoopvolle tekst. Het liefst wil je deze tekst laten klinken in een goed gevulde en feestelijk verlichte kerk, terwijl het buiten donker is en de nacht valt.
 
Veel gemeenten zullen er door de verlenging van de avondlockdown voor kiezen om de feestelijke kerstnachtdienst niet op het gebruikelijke tijdstip door te laten gaan, met pijn in hun hart. Ik hoop van harte dat gemeenten in onderling goed overleg tot een gezamenlijk gedragen beslissing komen die past bij hun gemeente. 
 
[....]
 
Laten we, hoe we de kerstnacht en de kerstdagen ook vieren, ons dan ook vasthouden aan de woorden van Jesaja:
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: 
Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
(Jesaja 9:1, 5)
 
Ik wens ons allen gezegende vieringen toe, als Licht in een donkere nacht! 
 
 

Coronamaatregelen Bethlehemkerk

De huidige coronamaatrdegelen blijven van toepassing naar aanleiding van de persconferentie op 14 december.
 
De regels blijven van toepassing zoals ze nu gelden en te lezen zijn op de website zoals het opgeven via Eventix, het dragen van een mondkapje en het houden van voldoende afstand.
 
Dit betekent dat de kerstnachtviering 24 december niet 's avonds kan plaatsvinden, ook gaat de Oudejaarsviering in gezamenlijkheid met de Diependaalse Kerk niet door in de avond.
 
Met een vriendelijke groet,
Bonny Rem-Veldstra
Scriba wkr BK
 
De Levende Adventskalender
 
In Hilversum en Nieuw-Loosdrecht openen zevenentwintig locaties tot vierentwintig december hun deuren.
 
Dit initiatief heet de levende adventskalender en het doel daarvan is om in de donkere december maand mensen bijeen te brengen.
 
Verhalen worden verteld, kopjes koffie worden gedronken en hopelijk eenzaamheid vermindert.
 

Zaterdagmiddag 18 december:
Grote Kerk geopend voor publiek

Zaterdag 18 december is de Grote Kerk aan de Hilversumse Kerkbrink van 14.00 tot 16.00 uur opengesteld voor publiek. Iedereen* kan (gratis) komen binnenwandelen, rondkijken, even plaatsnemen om uit te rusten, te mediteren of te luisteren naar orgelmuziek. Ook is dan de tentoonstelling rond de grote kerkbrand van 1971 geopend.
 
Stille getuigen
Vijftig jaar geleden was de Grote Kerk in Hilversum landelijk in het nieuws. De oorzaak was een grote brand die de kerk aan de Kerkbrink grotendeels verwoestte. In een tentoonstelling wordt teruggeblikt op de brand en de geschiedenis van de kerk.Wat ging er allemaal verloren? Welke voorwerpen bleven behouden voor de kerk? Hoe reageerde de landelijke pers? En waarom duurde het zo lang voordat de kerk herbouwd was? Een verbrande torenhaan, geblakerde wijzerplaten en zwartgerande pagina's uit een psalmboekje zijn de stille getuigen van de brand. U kunt ze bekijken in de tentoonstelling.
 
Verder kunt u een unieke vondst uit de archieven van de gemeente bewonderen: een van de twee leeuwen die vanaf 1743 tot in de negentiende eeuw op de kolommen van de muur om de kerk stonden, is opgespoord en keert weer even terug naar de kerk.
 
 

Levende Adventskalender: iedere dag een verslag

Ondanks alle beperkingen van de coronamaatregelen is de Levende Adventskalender prima van start gegaan. In de maand december openen maar liefst 27 locaties hun deuren voor inspirerende ontmoetingen met buurtgenoten.
 
Iedere dag wordt er een verslag van de Open deuren van die dag gepubliceerd. Kijk op op de website van de Levende Adventskalender voor de verhalen van de afgelopen 17 dagen, klik hier.
 
Klik hier voor de facebookpagina van de Levende Adventskalender.
 

Jouw favoriete kerstlied in de Sing-in

Kerstliederen luisteren en meezingen. Dat kan op zaterdag 18 december in De Morgenster, van 15u00 tot 17u00.
 
Dit alles onder begeleiding van de band ‘Bread and Fish’. Toegang is vrij.
 

Verslag Voedselbank actie, 11 december 2021

Afgelopen zaterdag 11 december hadden we weer een winkelactie voor de voedselbank. We stonden als van ouds bij de AH in de Heigalerij en bij de AH op Kerkelanden. Met in totaal 26 vrijwilligers hebben we het prachtige aantal van 279 kratten met producten, 50 flinke dozen met kruidnoten, karren met vers- en banketproducten en een bedrag van € 657,35 opgehaald voor de voedselbank.
 
Namens Voedselbank Gooi en Omstreken willen we iedereen die heeft meegeholpen met deze actie, zowel vrijwilligers als donateurs, heel hartelijk danken. Zeker in deze tijd van crisis en onzekerheid is de voedselbank heel hard nodig, fijn dat we onze naasten op deze manier een hart onder de riem mogen steken.
 
Hartelijke groeten,
Corné van Zandwijk
 
 
Voedselbank schrijft: Bedankt!
 
Afgelopen zaterdag hebben veel vrijwilligers van uw Bethlehem Kerk een winkel actie gehouden voor onze Voedselbank.
 
Door jullie initiatief en een grote inzet van veel vrijwilligers zijn er 270 kratten voedsel opgehaald bij twee Albert Heijn filialen. Een ongelofelijk fijne en grote opbrengst die zeer welkom is voor onze klanten van de Voedselbank. Graag wil ik u en al uw vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor dit initiatief en het grote succes van deze actie.
 
In deze moeilijke corona tijden en donkere dagen voor kerstmis hebben veel klanten hier profijt van. Graag, indien mogelijk, deze mail verspreiden onder vrijwilligers.
Veel en hartelijke groeten,
 
Dr.J.(Hans) P.M.van Heesewijk
Voorzitter bestuur,
Stichting Voedselbank Gooi & Omstreken
 

Van woensdag 22 december tot en met 9 januari gaat het kerstverhaal door Hilversum-Zuid. Wie vindt alle kerststallen van deze kerstspeurtocht in postcodegebied 1215?
 
Iedere deelnemer kan op een eigen moment meedoen. Je mag zo vaak gaan wandelen als je wilt. Kijk op het kaartje waar je kunt zoeken. Je kunt je ‘kerstspeurkaart’ inleveren vóór maandag 10 januari 2022 in de brievenbus bij de Zoutkeet. Uit alle inzendingen wordt een 1ste, 2de of 3de prijswinnaar geloot. Klik hier voor de flyer.

Welk huis vind jij het mooist versierd?

Daarnaast kunnen alle wijkbewoners in postcodegebied 1215 meedoen om de wijk in kerstsfeer te brengen. Denk aan kerststallen, kerststerren, kerstbomen of engelen, voor het raam of in de tuin. Wandelaars kunnen dan genieten van de mooie kerstversiering. Alle deelnemers aan de kerstspeurtocht kunnen hun stem uitbrengen. Voor de huizen met de meeste stemmen is er eveneens een 1ste, 2de of 3de prijs.
 

PGH KerstChallenge 2021 'Geef licht'

Op woensdagmiddag 29 december en donderdagmiddag 30 december wordt er door de 5 wijkkerken van de PGH een KerstChallenge georganiseerd. Een leuke activiteit voor jong en oud in de kerstvakantie. Het is een speurtocht op de fiets langs verschillende locaties waar je een spel of opdracht doet, onder andere met QRcodes.
 
Dit jaar vindt de KerstChallenge buiten plaats met een tocht door het dorp. De tocht is geschikt voor alle leeftijden. Een aantal creatieve en uitdagende puzzels zijn onderdeel van het spel. Het thema van de KerstChallenge is dit jaar gekoppeld aan de Kerstcampagne van Kerk in Actie.
 
Een groep mensen zit samen rondom een kaarsje. En dan opeens gaat het licht uit. Iemand roept in het donker: “Nee!” Kerst moest een mooi feest zijn toch? Met gezelligheid in de stal en mensen die elkaar het beste wensen? Met licht, cadeautjes en warme chocolademelk…
 
De KerstChallenge 2021 gaat over de ‘achterkant’ van het verhaal. Net als je denkt: wat een mooi geboortefeest… dan begint de ellende. De boze koning Herodes gaat op jacht naar zijn pasgeboren concurrent. Hij wil alle kinderen in Betlehem tot twee jaar doden. De wijzen gaan via een andere weg terug en ook Jozef krijgt een waarschuwing om te vluchten. De pasgeboren Jezus wordt een vluchteling.
 
Klik hier voor meer informatie.
 
Vitrinekast: Keramieken kerststal
 
Na de prachtige olifanten expositie van Jaap van der Molen, is het (met de start van de advent periode) weer tijd voor het thema kerst.
 
Als vervolg op de expositie van vorig jaar, opnieuw mijn handgemaakte keramieken kerststal in de vitrinekast.
Deels omdat vorig jaar i.v.m. de corona maatregelen de expositie niet echt tot zijn recht kwam en deels omdat de stal nog altijd in ontwikkeling is en inmiddels vele nieuwe elementen bevat. Alle elementen van de kerststal zijn gemaakt op de draaischijf en daarna verder bewerkt. Twee jaar geleden ontstond de kerststal onder mijn handen. De gemeenteleden die destijds langs kwamen i.v.m. de Levende Advent kalender hebben de “ruwe” versie destijds al kunnen bewonderen.

Vorig jaar tijdens de lockdown heb ik de stal in alle rust verder uit kunnen werken met alle onderdelen van het verhaal.

Inmiddels heb ik ook diverse variaties gemaakt qua vorm en kleur. Ik heb echter nog veel meer varianten in mijn hoofd. Wordt vervolgd dus.
 
Vorige week begonnen we op de bovenste “etage” met de opstelling : het bezoek van de engel aan de maagd Maria. Lees verder...
 
 
Vluchtelingkinderen in Hilversum zoeken oma’s/opa’s
 
Is dat misschien iets voor u: oma/opa worden van een vluchteling-kind? In Hilversum en Utrecht bestaat het Mama Oma Project van de stichting TalenTonen, die kinderen en hun ouders steun wil geven bij het vinden van hun draai in de Nederlandse samenleving.
 
Het gaat om mensen die vanuit landen als Syrië, Afghanistan, Eritrea naar Nederland gekomen zijn en hier een vluchtelingenstatus hebben. Grootouders spelen doorgaans in hun land een belangrijke rol, maar die zijn nog in het thuisland of leven niet meer. Nederlandse ‘oma’s en opa’s’ kunnen er aan bijdragen dat met name die kinderen zich hier thuis voelen en ontwikkelen.
 
 
 
Oliebollenactie 2021:
Grote Kerk - Verbinding - Bethlehemkerk
 
Ook dit jaar bakken de vrijwilligers van De Verbinding weer oliebollen voor het goede doel. Wat betreft de invulling van het rooster van de vrijwilligers dit jaar geen klagen. Wat een enthousiasme! Het rooster was binnen een dag al bijna helemaal gevuld.
 
Wat nieuw is dat we een samenwerking aangegaan zijn met de Bethlehemkerk en de Grote Kerk.
 
Welkom bij ons jaarlijkse Oliebollenfestijn!

Er zijn nog wat plekken over op het rooster, dus als u wilt meewerken, stuur een mail naar oliebollen@deverbindinghilversum.nl dan stuur ik een link naar het rooster en kan u, kan jij nog vrijwillig bijdrage!
 
 
 
 
 
De redactie van de nieuwsbrief wenst u een Gezegend Kerstfeest toe.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00