Bethlehemkerk                                                   
April 2022 nr. 15 Extra Nieuwsbrief
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Uitnodiging voor bijwonen opnames
Nederland Zingt in
de Bethlehemkerk
 
Vieringen in de
Stille Week 2022
 
Paasviering voor senioren
 
Avondmaal op
Witte Donderdag
 
Samen naar
The Passion kijken
 
Klimaatwandeling op Stille Zaterdag
 
PGH Paaschallenge 2022: 'Alles komt goed?!'
 
Eerste Paasdag:
Samen ontbijten
 
PGH Bijeenkomst op
20 april 2022
 
Word ook helpdeskmedewerker
bij HipHelpt!
 
DBDD:
Geïnspireerd leven
over Onderwijs
 
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 17 april
Paasmorgen
 
Thema:
'Proef het nieuwe leven!'
 
Aanvang: 10:00 uur
ook online
 
 
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne e
help mee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 8 april
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 9 april
 
 
Zondag 10 april
 
 
Wandelen met Maria
 
 
Maandag 11 april
 
Dinsdag 12 april
 
 
Woensdag 13 april
 
Nederland Zingt
opnames in de Bethlehemkerk
 
 
Alzheimer café: Dementie en Verkeer 
 
Donderdag 14 april
 
Witte donderdag
 
 
 
SAVE THE DATE
 
Theatervoorstelling met jongeren over het klimaat
 
 
Zondag 17 april
 
Johannes 20: 1-18

Op de eerste dag van de week  ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. 2 Snel ging ze naar Simon Petrus en naar de leerling die Jezus' beste vriend was (Johannes). Ze zei tegen hen: "Ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf! En we weten niet waar ze Hem neergelegd hebben!"
3 Petrus en de andere leerling gingen toen ook naar het graf. 4 Ze liepen allebei snel. Maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en kwam het eerst bij het graf. 5 Hij bukte zich om in het graf te kijken en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. 6 Simon Petrus kwam achter hem aan. Hij ging wel het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. 7 Maar de doek die om Jezus' hoofd had gezeten, lag daar niet bij. Die doek was opgerold en lag apart. 8 Toen ging ook de leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij Maria's verhaal. 9 Want ze wisten nog niet dat in de Boeken staat dat Hij uit de dood zou opstaan. 10 En ze gingen weer naar huis.

Maria ziet Jezus
11 Maria stond buiten bij het graf te huilen. Huilend bukte ze zich om in het graf te kijken. 12 Toen zag ze daar twee engelen in witte kleren zitten. De één zat aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteneinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 Ze zeiden tegen haar: "Vrouw, waarom huil je?" Ze antwoordde: "Omdat ze mijn Heer hebben weggehaald. En ik weet niet waar ze Hem hebben gelegd." 14 Toen draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze herkende Hem niet. 15 Jezus zei tegen haar: "Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?" Ze dacht dat het de tuinman was en antwoordde: "Als U Hem heeft weggehaald, zeg me dan waar U Hem heeft neergelegd! Dan zal ik Hem meenemen." 16 Toen zei Jezus: "Maria!" Ze draaide zich om en zei tegen Hem: "Meester!" 17 Jezus zei tegen haar: "Raak Mij niet aan. Want Ik ben nog niet naar mijn Vader in de hemel gegaan. Maar ga nu naar mijn broeders. Zeg hun dat Ik terugga naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is." 18 Maria Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde hun dat ze de Heer Jezus had gezien en wat Hij tegen haar had gezegd.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Op weg naar Pasen"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze diensten mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.
 
 
Woensdag 13 april: Uitnodiging!
Nederland Zingt opnames in de Bethlehemkerk
 
Samen Pasen vieren!
 
A.s. woensdag 13 april neemt de EO een Paasontbijt en Paasviering op in de Bethlehemkerk.
 
Ontbijt en viering is voor alle leden van de kerken in Hilversum en voor alle Oekraïense vluchtelingen in Hilversum. U kunt daarbij aanwezig zijn!
 
Voorganger en presentator is ds. Jurjen ten Brinke uit Amsterdam. We hopen iets te kunnen laten zien van onze verbondenheid met de situatie van de vluchtelingen en dat we putten uit een gezamenlijke bron.
 
Samen het grootste christelijke feest vieren, ondanks alle angst en verwoesting.
 
Het ontbijt begint om 08:30 uur en duurt tot ongeveer 10.30 uur.
 
De viering is van 14:00 – 16:30 uur. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar samenpasen@bethlehemkerk.nl.
 
De uitzending is a.s. zondagmorgen, 1e Paasdag 17 april op NPO2, 09:45-10:20 uur.
 
 
NB Zie onze website voor de meest actuele informatie!
 
­
 
 
 
Hieronder de reguliere Nieuwsbrief informatie van de afgelopen week:
Vieringen in de Stille Week 2022
 
In de vespers van maandag 11 t/m woensdag 13 april gaan als van ouds lectoren voor. De vieringen krijgen muzikale kleur door de medewerking van verscheidene musici uit de gemeente.
 
Op Witte Donderdag vieren we de Tafel van Brood en Wijn. Goede Vrijdag lezen we de Johannes passie. Aan deze viering werkt het projectkoor mee onder leiding van cantor Marlene Erdmann.
 
In de paaswake is er voor iedereen die dat wil weer gelegenheid om zijn en haar doopbelofte te vernieuwen. We delen het licht van Pasen met elkaar en gaan de nacht en de wereld weer in.
 
 
 
Paasviering voor senioren
 
Op dinsdag 12 april is de passie- en paasviering voor senioren. Aanvang 14.30 uur.
 
Corine de Jong leidt de viering.
Muzikale medewerking wordt verleend door
Henk van Dijk (piano) en
Yvonne van Bommel (zang).
 
U bent allen van harte welkom.
 
U kunt zich opgeven bij :
Alice Schrijver tel. 035-6211550
Yvonne Muys, tel: 035-6242780
 
Avondmaal op Witte Donderdag
Aanstaande donderdag (Witte Donderdag) vieren we traditiegetrouw avondmaal in onze kerk, zowel voor de gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn in de kerk als voor iedereen die online de viering mee beleeft. Normaal gesproken nemen we voor het avondmaal plaats op het liturgisch centrum en delen we daar brood en wijn met elkaar.

Dat doen we dit jaar nog niet. Niet voor iedereen voelt het veilig om zo dicht bij elkaar te zijn en brood en wijn door te geven.
 
Hoe dan wel?
Als u fysiek in de kerk aanwezig bent loopt u op aangeven van de kerkrentmeester zelf naar voren, in twee rijen. De predikant en ouderling zullen u een stukje brood aanreiken.
 
 
 
Samen naar The Passion kijken
 
Op Witte donderdag 14 april 2022 is er gelegenheid om samen de Passion te kijken en vooral ook samen te beleven.
 
De afgelopen twee jaar was samen naar The Passion kijken in de Bethelhemkerk niet mogelijk. Afgelopen jaar was de Bethlehemkerk met Witte Donderdag nog gesloten en kwam de Witte Donderdag viering vanuit de Regenboog. Vorig jaar hebben we toen voor tweede jaar op een rij samen op afstand online via Zoom naar The Passion gekeken. De laatste keer dat we samen keken was 2019.
 
In 2021 hebben de jongeren wel samen naar The Passion gekeken, echter i.v.m. de avondlockdown moest na korte fiets tocht het slot toch ook vanuit huis gekeken worden.
 
Dit jaar vindt het samen naar The Passion kijken na de Witte Donderdag viering traditie getrouw weer plaats in de kerkzaal, waar de uitzending op het grote scherm wordt getoond.
 
 
 
Klimaatwandeling op Stille Zaterdag
 
Tussen Goede Vrijdag en Paasochtend is het stil. We treuren over lijden en dood, stellen onszelf vragen, wachten af, en verlangen ondanks alles naar een nieuw begin. Stille Zaterdag is bij uitstek een dag om anderen te ontmoeten.
 
Het kan toch niet waar zijn, dat het leven op onze planeet ten einde komt? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Kijk jij ook uit naar hoopvolle signalen dat dit het einde niet is? Wat doe jij zelf, voor een goede toekomst van onze wereld?   
 
De Raad van Kerken organiseert voor leden en vrienden van de aangesloten kerken een Klimaatwandeling, op Stille Zaterdag 16 april, 
 
 
 
PGH Paaschallenge 2022: 'Alles komt goed?!'
In de PaasChallenge ‘Alles komt goed?!’ ontdekken tieners en jongeren de boodschap van Jezus. Je ontdekt wat hij dacht en hoe hij reageerde op overheersers en het egoïsme dat hij om zich heen zag. De deelnemers ontdekken de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken na over het einde van het kwaad en duisternis. 
 
Ben je tussen 10 en 17 jaar? Doe dan op zaterdag 16 april mee met de PaasChallenge ‘Alles komt goed?!’.
 
Speel mee met het interactieve spel en ontdek samen de betekenis van Jezus’ dood en opstanding. Locatie: Grote Kerk, Kerkbrink 4, Hilversum. Tijdstip: vanaf 18.00 uur.
 
 
 
Eerste Paasdag: Samen ontbijten
 
Kom gezellig met ons de dag beginnen!
 
Op 1e paasdag, zondag 17 april, pakken we de mooie traditie weer op om voorafgaand aan de dienst met elkaar te ontbijten. We zullen dit doen in buffetvorm.
 
Het ontbijt zal op een aantal tafels staan en u kunt zelf uw ontbijt pakken. We zitten aan losse tafels en niet aan één lange zodat iedereen veilig mee kan doen.
 
De diaconie nodigt U van harte uit om hieraan deel te nemen.  De inloop is vanaf 08.30 uur en we beginnen om 08.45 uur met het ontbijt.
 
 
 
Wat kun je in Hilversum doen voor Oekraïne?
 
Met elkaar kunnen we het leed voor mensen uit Oekraine verzachten.
Samen helpen we Oekrainers.

Wij zijn Hilversummers. Gastvrij en behulpzaam.
 
Afgelopen week is de eerste groep Oekrainers in Hilversum aangekomen.
Met dank aan De Verbinding zal vanaf a.s. maandag de Schuilhof, Dalweg 8A van 13.00 - 17.00 uur (maaandag t/m zaterdag) een 'open huis' zijn voor Oekraïense vluchtelingen die behoefte hebben aan afleiding, gesprek,stilte, speelruimte voor haar kinderen. 
Er is contact gelegd er er wordt mét  Oekrainers samengewerkt. Het is nu belangrijk gewoon te starten.
 
 Daarvoor zijn per dagdeel minimaal 3 of 4 vrijwilligers nodig om als gastheer/vrouw te fungeren.
 
Na aanmelden krijg je (iets meer) info van hoe het gaat werken. Er komt een centraal rooster. Realiseer je wel dat alles in ontwikkeling is en pas je verwachting daarop aan. 
 
 
 
PGH Bijeenkomst op 20 april 2022
 
De leden van de Protestantse gemeente Hilversum zijn allen hartelijk welkom op 20 april om 20u00 in de Grote Kerk op de Kerkbrink. Twee grote onderwerpen staan op de agenda: de invoeging van de Gereformeerde kerk Loosdrecht in de PgH en de voortgang van de plannen voor PgH2025.
 
Gemeenteleden kunnen commentaar geven op de plannen voor de invoeging van de Geformeerde kerk Loosdrecht in de PgH, en in het bijzonder in de Bethlehemkerk.
 
Een jaar geleden verzocht de Gereformeerde kerk Loosdrecht om ‘onderdak’ in de wijkgemeente van de Bethlehemkerk. Inmiddels zijn de plannen daarvoor uitgewerkt. Klik voor meer informatie hier.
 
­

Word ook helpdeskmedewerker bij HipHelpt!

HipHelpt biedt sociale en praktische hulp aan mensen zonder netwerk en financiële middelen.
 
HipHelpt Hilversum is op zoek naar twee of drie vrijwilligers uit Hilversumse kerken om de lokale helpdesk te bemensen.
 
Denk aan: één dagdeel beschikbaarheid per week, per helpdeskmedewerker, vanuit je eigen huis. Je krijgt een duidelijke training en komt te werken in een leuk team, onder het bestuur van HipHelpt Hilversum. Het bestuur bestaat uit leden van de Grote Kerk, De Verbinding en Vitamine G.
 
Help jij mee in het één op één matchen van hulpvragers aan hulpbieders?
 
 

Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00