Quote
 Week 18
Jaar 2013
  ___________________________________________________________________________

 
De meeste leidinggevenden doen hun uiterste best om hun functie zo goed mogelijk waar te maken.
Dit wordt echter niet altijd zo gezien omdat ze het soms nogal onhandig aanpakken.

 

We zijn ervan overtuigd dat bijna alle  leidinggevenden het beste van zichzelf geven om gezien te worden als een goede ‘baas’ die resultaten boekt met gemotiveerde en betrokken medewerkers.
 
Toch voelen, in een doorsnee bedrijf, slechts 1/3 van de werknemers zich echt betrokken bij het werk en bij de organisatie.
 
Als belangrijke oorzaak voor en dergelijk gebrek aan engagement wordt dikwijls verwezen naar toxisch gedrag van het management. Onder het paraplubegrip ‘toxisch’ wordt algemeen verstaan het gedrag van leidinggevenden die misbruik maken van hun superviserende rol, egoïstisch gedrag vertonen, regels breken of deze voor eigen gewin aanpassen.
 
Maar bewust toxische leidinggevenden zijn o.i. eerder zeldzaam. Van waar dan die negatieve perceptie m.b.t. het management als betekenisvolle reden voor het gebrek aan betrokkenheid van medewerkers?
 
Wij denken dat nogal wat leidinggevenden zich teveel als manager of expert gedragen en vergeten om ook hun leiderschapspet op te zetten.  Met als gevolg  dat de openheid om de attitude te verwerven zich als ‘leider’ te gedragen en de daar bijhorende  leiderschapsvaardigheden te ontplooien, onvoldoende aanwezig zijn. Dit leidt tot onbegrip en frustratie bij zowel de leidinggevende zelf als bij zijn medewerkers.
 
Gelukkig kan het tij gekeerd worden door zich niet enkel te blijven focussen op de hardskills van het leiding geven maar ook meer aandacht te besteden aan de softskills. Of met andere woorden: je (persoonlijk) leiderschap ontwikkelen en omzetten in de praktijk. Maar daarover meer in een volgende quote.
 
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.