Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 23/02/2023
Veel animo voor talentactiviteiten

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
De afgelopen weken zijn onrustig geweest in de wereld. Met de aardbevingen in Turkije en Syrië staan we stil bij de slachtoffers en de vernietiging die is aangericht waar we ons maar moeilijk een voorstelling van kunnen maken. Met elkaar en in de lessen staan we stil bij deze ingrijpende gebeurtenissen.
 
We zijn met elkaar in gesprek over de verhalen, de steun die nodig is en het verdriet wat hierbij loskomt. In het bijzonder voor leerlingen die familie en/of vrienden hebben wonen in de getroffen gebieden. Hoe dankbaar we dan altijd mogen zijn dat we in dit stuk van de wereld leven en we bezig mogen zijn met wat onze toekomst voor ons vraagt en betekent.
 
Zo stonden de afgelopen weken in het teken van de toekomst voor groep 8-leerlingen en hun ouders. Zij hebben de afgelopen periode kennis kunnen maken met onze school via onder andere ouder-informatieavonden. Na de vakantie weten we dan ook hoeveel nieuwe leerlingen we volgend jaar mogen verwelkomen.

Naast wereldwijd nieuws komt ook het onderwijs steeds weer terug in de media. Wel of niet een mobiele telefoon in de school, het lerarentekort en de kwaliteit van de organisatiestructuur in de scholen zijn slechts een greep uit de onderwerpen die ons dagelijks onder ogen komen.
 
Voor ons stuk voor stuk belangrijke vraagstukken waar we op verschillende lagen binnen en buiten de organisatie met elkaar over nadenken en waar wenselijk en nodig vervolg aan geven.
 
In deze nieuwsbrief vinden je ouders een enquête die hun mening vraagt over twee belangrijke aspecten in ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk in verbinding te staan met jou en je ouders. Gelukkig ervaren wij veel verbondenheid. We krijgen regelmatig constructieve feedback. Daar zijn we dankbaar voor. Het helpt ons om te zoeken naar de juiste manier om ons onderwijs vorm te geven.
 
Ik wens je een fijne voorjaarsvakantie!
 
Schoolfotograaf
Op maandag 6 en dinsdag 7 maart komt de schoolfotograaf naar de Minkemalaan voor de klassen 2 t/m 6. Jullie gaan dan zowel individueel als met de klas op de foto. Een conciërge haalt de klas op, zodra jullie aan de beurt zijn.
 
Op donderdag 9 maart is de fotograaf 's morgens op de Minkemalaan om de klassenfoto's van de brugklassen te maken. Van jullie zijn in augustus al pasfoto's gemaakt. In de week vóór de voorjaarsvakantie verschijnt het rooster van de fotograaf op de schermen in de hal.
 
Markeer de datum van jouw klas in je agenda, trek die dag je favoriete outfit aan en zet je vrolijkste gezicht op!
 
Stilteweek, toetsweek en huiswerkvrij
In Week 12 is er weer een toetsweek voor alle leerjaren. Het rooster verschijnt ruim van tevoren in Magister en in de gedeelde drive Toetsrooster & PTA. Daarop kun je zien dat er, net als in januari, naast de toetsen geen gewone lessen zijn. Wel zijn er digitale, vrijwillige inlooplessen om je laatste vragen te stellen aan een vakdocent.
 
Hier gaat een stilteweek aan vooraf: er zijn van 13 t/m 17 maart geen activiteiten buiten de lessen om en ook plannen de docenten in deze week geen toetsen of deadlines van grote opdrachten. Zo kun je je met je planning helemaal richten op de toetsweek. In de mentorlessen is er aandacht voor een goede voorbereiding.
 
Voor de bovenbouw van het vwo loopt de toetsweek door t/m maandag 27 maart. Voor de overige klassen is die dag huiswerkvrij.
 
Zorg voor je chromebook bij een digitale toets
Heb je in de toetsweek een digitale toets (bijv. voor w&t), zorg er dan voor dat je je chromebook bij je hebt en dat deze is opgeladen! Het is nl. niet vanzelfsprekend dat je van een leen-exemplaar gebruik kunt maken als je je chromebook vergeten hebt (op te laden).
 
Interne tussenpeil
Als dan ook de docenten een stilteweek voor het nakijkwerk hebben gehad, is er op maandag 3 april een interne tussenrapportage voor de onderbouw en in diezelfde week staan ook leerling- en klasbesprekingen in onze jaaragenda. Daarna krijgen de leerlingen van de dakpanklassen 1 & 2 havo/vwo een voorlopig advies voor het volgende leerjaar. De overgangsnormen zijn daarbij de leidraad, samen met het beeld van het inzicht, de werkhouding, motivatie en huiswerkattitude.
 
Ouderavond leerjaar 1
 
Dinsdag 14 maart is er een tweede informatieavond voor de ouders van klas 1. Deze vindt per klas in een lokaal plaats, waar de mentor vooral vertelt over het traject naar het eindrapport en de bevordering naar klas 2. Een uitnodiging met verzoek tot aanmelden kunt u tegemoetzien in de week van 6 maart.
 
10 minutengesprekken
Voor de 10 minutengesprekken op donderdag 13 en dinsdag 18 april (van 18.00 tot 21.00 uur) ontvangen alle gezinnen op 20 maart een digitale uitnodiging in de mailbox van ‘ouder 1’.
 
Intekenen op één of twee gesprekken (per kind) met docenten is mogelijk tot 28 maart 24.00 uur. Op 29 maart is het rooster voor deze avonden bekend. Dat zal in Magister verschijnen.
 
Helaas is het niet mogelijk om bij het inroosteren rekening te houden met voorkeuren voor dagdelen en/of tijdstippen.
 
Jij komt toch ook?
We moedigen de leerlingen van harte aan om mee te komen naar deze zogenaamde driehoeksgesprekken en zèlf een concrete hulpvraag te formuleren. Dan voeren we de gesprekken mèt jou, in plaats van óver jou.
 
Graag wijzen we er nog eens op dat de uitnodiging voor deze momenten, i.t.t. andere post, slechts naar een van beide ouders wordt gemaild. Op die manier voorkomen we dat mentoren en docenten over één leerling twee gesprekken voeren en kunnen zo veel mogelijk verschillende gezinnen ingeroosterd worden.
 
Enquête: mening ouders over 70 minuten en Discovery-modules
Op het Minkema College werken we inmiddels enkele jaren met het 70 minutenrooster en Discovery-modules. Onderwijskenmerken die bijdragen aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen.
 
Dit jaar zijn we met de medewerkers en leerlingen de 70 minutenlessen en de Discovery-modules aan het evalueren. Het is voor ons waardevol om op te halen hoe ouders ons onderwijs ervaren, dus wij zouden het op prijs stellen als jouw ouder(s) de tijd wil(len) nemen deze vragenlijst te beantwoorden. Het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.
 
Alvast bedankt voor de medewerking!
 
 
Minkema Discovery
De Discovery-modules van het vierde en laatste kwartaal gaan in de week van 3 april van start. Deze verschijnen vanzelf in je Magister-agenda op de bekende uren.
 
In de week van 27 maart ronden de onderbouwleerlingen hun Discovery-module(s) van het derde kwartaal af. Binnen twee weken beoordeelt de docent jouw eindproduct met een O, V of G in Magister.
 
Scoor jij een O(nvoldoende), dan informeert de docent je over hoe je deze O kan omzetten in een V. Wacht daar niet te lang mee, want je maakt het voor jezelf steeds lastiger de klus tot een goed einde te brengen. Als je jouw product niet V(oldoende) weet aan te passen, zul je dit uiteindelijk in opdracht van de leerlingcoördinator inhalen in je vrije tijd, bijv. op een lesvrije studiedag of na de laatste toetsweek. Want met een O voor een module kun je niet aan het volgende leerjaar beginnen.
 
 
Presentaties Profielwerkstuk
Als je dit leest, hebben de examenleerlingen het PWS, als het goed is, ingeleverd! Het ligt nu bij de begeleiders ter beoordeling. De afsluiting komt er nog wel aan: de presentatie-avonden. Na 3 coronajaren zijn we blij dat we die weer op school kunnen organiseren!
 
Op dinsdag 7 maart staan de havoleerlingen van 19.00 - 21.00 in de aula. Alle groepjes krijgen ‘s middags een marktkraampje of tafeltje toegewezen dat ze mogen inrichten. Ouders, vrienden, familieleden en docenten zijn van harte uitgenodigd om ‘s avonds langs de tafeltjes te lopen en de leerlingen het hemd van het lijf te vragen over hun onderzoek! Ook onze leerlingen (in het bijzonder 4 havo en 5 vwo) moedigen we aan om te komen. Dit is een mooie gelegenheid om alvast te snuffelen aan het PWS.
 
Op donderdag 9 maart presenteren de vwo-leerlingen hun onderzoeken in klaslokalen. Elk groepje krijgt een tijdslot van 20 minuten toegewezen waarin de leerlingen kort vertellen wat ze onderzocht hebben en vragen uit het publiek beantwoorden. Ook deze avond duurt van 19.00 - 21.00. Het rooster van de presentaties is te vinden op de website.
 
Thema-avond 'drugs en alcohol' voor ouders op 5 april
Veel jongeren krijgen in hun omgeving te maken met alcohol, roken, blowen of vapen. En ouders vragen zich af: hoe ga ik hierover in gesprek? Hoe stel ik grenzen en voorkom ik conflicten? Deze voorstelling - aangeboden door de Ouderraad van het Minkema College - geeft inzicht en adviezen wat je als ouder kunt doen. De avond is voor ouders van al onze leerlingen van beide locaties. Graag vooraf aanmelden!
 
 
De avond wordt verzorgd door DNL (De Nieuwe Lichting). DNL is gespecialiseerd in gesprekken tussen ouders en pubers. Daarnaast heeft DNL jarenlang samengewerkt met specialisten op het gebied van preventie.
 
De acteurs spelen herkenbare situaties waarin het gesprek met het kind centraal staat. Een programma waarin ouders inzicht krijgen in de rol als ouder, met veel vaart en humor waarin de ouder kan meedenken, meepraten en meelachen!
 
Praktische info
 • Datum: woensdag 5 april 2023
 • Tijd: 19:30-21:00 uur
 • Inloop: 19:15 uur
 • Adres: aula, locatie Minkemalaan 1
 
Save the date: 6 april naar de Efteling!
Op donderdag 6 april gaan we met de hele locatie Minkemalaan naar de Efteling! Meer informatie ontvang je later.
 
We vertrekken deze dag tussen 8.30 en 9.00 uur van school en verwachten tussen 17.30 en 18.00 uur weer terug te zijn in Woerden.
 
Wij hebben er zin in!
 
 
 
Minkema krijgt MUP
Het Minkema College krijgt een Menstruatieproducten Uitgifte Punt (MUP) en start met het verstrekken van gratis menstruatieproducten. In Nederland heeft één op de tien jonge meiden en vrouwen niet altijd geld voor maandverband of tampons. Het Minkema College ontvangt de producten van het Armoedefonds om de meiden en vrouwen met een krappe beurs te helpen.
 
Onze leerlingen konden altijd al maandverband of een tampon halen bij de receptie en afdelingsassistenten, maar door de nieuwe samenwerking met het Armoedefonds wordt het aanbod uitgebreid en nog eens extra onder de aandacht gebracht.
 
Waar vind je het uitgiftepunt?
 • Steinhagenseweg: receptie en bij pedagogisch medewerkers
 • Minkemalaan: servicepunt
 
 
Nieuw: manga's in de mediatheek
 
Manga’s (het Japanse equivalent van stripverhalen) zijn razend populair onder jongeren. We hoorden ook van onze leerlingen heel positieve geluiden: “Die zijn tof”, “Manga’s lees ik wel graag”, “Soms wel een beetje duister, maar daardoor ook juist zo leuk”.
 
De mediatheek op de Minkemalaan biedt daarom sinds kort Manga’s. De eerste Engelstalige exemplaren zijn binnen en kunnen geleend worden.
 
Profielkeuzeavond leerjaar 3
Op woensdag 15 februari vond de profielkeuzeavond voor klas 3 plaats. Het programma bestond uit een voorlichting over het keuzeproces en de verschillende profielen in de bovenbouw. Ook was er de mogelijkheid om een presentatie te bezoeken bij docenten van vakken die in de onderbouw niet gegeven worden of in de bovenbouw een andere invulling krijgen.
 
Voor degenen die er niet bij konden zijn of de informatie nog eens rustig willen nalezen: de presentatie van deze avond is terug te vinden op de website.
 
7 maart deadline profielkeuze
Uiterlijk op dinsdag 7 maart ontvangen wij graag van alle leerlingen de voorlopige profielkeuze.
 
Terugblik technasiumactiviteiten groep 8
Op donderdag 19 januari hebben we rond de 500 groep 8-leerlingen en hun ouders mogen rondleiden door ons Technasium. Door deze overweldigende hoeveelheid aanmeldingen hebben we gewerkt met een roulatieschema.
 
De leerlingen en hun ouders kozen een tijdslot. Zij werden ontvangen in de aula waar docent O&O Jelle Nuijten en technator Carola van Bemmelen een presentatie hebben gegeven over het Technasium en de aanmeldprocedure. 
 
 
Vervolgens ging deze groep richting de MakerSpace waar leerlingen en het O&O-team vertelden over de werkwijze, de projecten en de workshops. Ook konden de groep 8-leerlingen zelf op de computers aan de slag met TinkerCAD en rondkijken in de werkplaats.
 
De volgende stop was het technieklokaal. Daar vertelden Rik en Robin uit 3taa over hun ervaringen met O&O en gingen ze wat dieper in op twee verschillende projecten die ze gedaan hebben. Tot slot was er bij de Q&A nog alle ruimte om vragen te stellen.
 
Groep 8-leerlingen die interesse hadden om zich aan te gaan melden voor het Technasium, volgden als voorwaarde daarvoor eerst nog een kennismakingsmiddag. Tijdens deze kennismakingsmiddag speelden zij het technasiumspel en konden ze ervaren hoe een O&O-les verloopt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal eventueel een loting plaatsvinden voor het Technasium.
 
 
Check vernieuwde pagina NPO op website
De Taskforce NPO verwijst jullie graag naar de vernieuwde pagina op onze website. Op deze pagina staat overzichtelijk weergegeven hoe het Minkema College de NPO-gelden tot nu toe heeft ingezet.
 
 
Coachingsgsprekken GGZ
De GGZ biedt de mogelijkheid aan onze leerlingen om een aantal bijeenkomsten bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je handvatten om te onderzoeken wat voor jou belangrijk is in het leven. Daarnaast leer je wat het nut is van emoties, hoe je kan oefenen die bij jezelf te herkennen en wat je kan doen om ermee te dealen. Ook wordt er gekeken naar hoe je op een andere manier naar lastige situaties kan kijken en welke mensen om je heen je kunnen ondersteunen.
 
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij je mentor. Bekijk ook eens de flyer.
 
Talentactiviteiten
 
We zijn inmiddels beland in de tweede helft van het schooljaar. Afgelopen halfjaar zijn er heel veel talentactiviteiten geweest, zowel binnen als buiten school, waar leerlingen zich voor hebben kunnen opgeven.
 
De talentactiviteiten zijn op vrijwillige basis en bedoeld voor leerlingen die iets extra’s naast school willen. In principe mogen alle leerlingen zich hiervoor opgeven, maar het is niet altijd mogelijk om iedereen te plaatsen wegens een beperkt aantal beschikbare plekken. We vinden het erg leuk om te zien dat er veel animo is voor de talentactiviteiten onder de leerlingen van het Minkema College.
 
De onderbouwleerlingen konden bijvoorbeeld op de Universiteit Utrecht meedoen aan de campusdag Muzikale Brainwaves (klas 1), ‘Plastic Soep’ (klas 2), en School of Slaap (klas 3). Binnenkort ontvangen leerlingen uit klas 1 een uitnodiging om zich aan te melden voor de campusdag 'Red het Regenwoud'.
De afgelopen maand zijn er ook voorrondes van diverse olympiades (taalkunde, natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde en biologie) op het Minkema College geweest. We hebben nog niet alle resultaten binnen, maar wat er tot nu toe binnendruppelt stemt zeer positief en we verwachten dat er van een aantal olympiades zeker een paar leerlingen doorgaan naar de landelijke halve finale en misschien wel finale!
 
 
 
 
Webinar over studiefinanciering voor examenleerlingen
Voor iedereen die na de zomer start met een HBO- of WO-opleiding organiseert DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) op 16 maart een webinar over studiefinanciering. Tijdens dit webinar komt alles aan bod wat je moet weten over studiefinanciering.
 
Binnenkort ontvangen alle examenleerlingen een e-mail van DUO met een link om je aan te melden voor dit webinar. Het start om 19.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten.
 
Voorstellen: vertrouwenspersoon voor onze leerlingen
Ik stel me graag voor als vertrouwenspersoon van jullie school. Ik ben Miriam Smit en heb zelf ook op het Minkema College gezeten, maar dat is al wel wat jaren geleden. Ik heb nu een zoon die op de middelbare school zit.
 
De vertrouwenspersoon kun je benaderen als je last hebt van ongewenst gedrag, zoals pestgedrag, intimiderend gedrag, agressie, seksuele intimidatie of discriminatie. Dat kan in situaties waarbij je last hebt van een medeleerling, maar ook als je last hebt van het gedrag van iemand die op de school werkt, bijvoorbeeld van een docent.
 
Met mij kun je bespreken hoe je het gedrag van degene van wie je last hebt kan laten stoppen. Dit kan bijvoorbeeld door er zelf wat van te zeggen. Dat gesprek kun je met mij voorbereiden. Maar als je het te spannend vindt om zelf het gesprek aan te gaan, kunnen we ook samen bekijken wie je daarbij kan ondersteunen.

 
Je kunt mij bereiken van maandag tot en met donderdag.
Miriam Smit 06-21397442 Mail: info@humanresults.nl
 
 
Nieuws vanuit de MR
Sinds de zomervakantie is de MR vier keer bij elkaar gekomen en heeft ook het halfjaarlijks gesprek met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen bij de MR vergaderingen waren:
 • De overgangsnormen en het examenreglement;
 • Het meerjarig financieel beleid, waaronder de begroting 2023;
 • Het toetsbeleid;
 • De instroom van het Technasium voor schooljaar ´23-´24;
 • De stand van zaken n.a.v. de evaluatie onderwijsvernieuwingen;
 • Voorbereiding van de lessentabel ´23-´24 
Ons halfjaarlijkse gesprek met de RvT was met een delegatie van de MR. Zoals eigenlijk altijd was het een open gesprek. Belangrijk onderwerp van gesprek was de zorg van de (P)MR over de oplopende werkdruk en de organisatorische uitdagingen (personele bezetting, rooster e.d.).
 
Bij aanvang van dit schooljaar is de samenstelling van de MR drastisch gewijzigd. Bekijk de huidige samenstelling.
 
Agenda
 
25/02 t/m 06/03: Voorjaarsvakantie
06/03 t/m 09/03: Schoolfotograaf 
07/03 en 09/03: Presentaties PWS
 
Nieuwsbrief, februari 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.