Quote
 Week 15
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
Het dragen van dezelfde shirts, maakt je nog niet tot een team.
 
Vanuit onze ervaring bij het begeleiden van leidinggevenden stellen we vast dat ze weinig rekening houden met de medewerkers als groep. Leidinggevenden focussen zich voornamelijk op de taak die moet uitgevoerd worden en op de medewerker als individu.

Een groep kent echter een heel eigen dynamiek. Wanneer je als leidinggevende de processen die zich in de groep afspelen onderschat dan wordt het heel moeilijk om met zijn medewerkers een (h)echt team te vormen. Het Model van Tuckman is een erg bekend en ook heel bruikbaar instrument om te begrijpen wat zich binnen de groep afspeelt in de diverse stadia van zijn ontwikkeling. Het heeft  zijn deugdelijkheid bewezen voor kleine groepen van 3 tot 12 individuen. Ideaal dus om als leidinggevende van deze inzichten gebruik te maken omdat je in de praktijk toch nooit meer dan een tiental directe medewerkers aanstuurt.

De volgende vragenlijst kan je helpen om te bepalen in welke fase je groep medewerkers zich bevindt. Als je deze bevraging zo objectief en eerlijk mogelijk uitvoert, zullen de resultaten je toelaten in te spelen op de verwachtingen die de groep naar jou heeft om zo te kunnen doorgroeien naar de volgende fase. Als je dat niet doet dan blijft de groep hangen en kan ze zelfs terugvallen in een vorige fase. Als je wilt weten wat de groep van jou verwacht dan vind je dit op deze slides.
 
P.S.:  leidinggevenden die de groepsdynamiek miskennen hebben dikwijls te maken met conflicten binnen de groep. Wanneer conflicten niet opgelost worden gaan ze vaak een onderhuids bestaan leiden.  De groep krijgt dus nooit de kans een team te worden. 
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.