MEI 2018
In deze nieuwsbrief
  • Resultaten Nationale Studenten Enquête 2018 op 28 juni bekend
  • Extra toestemmingsvraag
  • Meer informatie
 
Resultaten Nationale Studenten Enquête 2018 op 28 juni bekend
Studiekeuze123 heeft in overleg met de deelnemende instellingen, VSNU en Vereniging Hogescholen de publicatie van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 een maand verschoven. Donderdag 28 juni worden de resultaten bekendgemaakt. Deze extra tijd was nodig om de gevolgen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te bespreken. Met ingang van de AVG gelden er strengere eisen voor de verwerking van persoonsgegevens en indirect herleidbare gegevens.
 
Extra toestemmingsvraag
Vanwege de AVG hanteert Studiekeuze123 ‘toestemming’ als grondslag voor het verwerken en terugleveren van direct en indirect tot de persoon herleidbare NSE resultaten. Daarom is in de NSE vragenlijst een toestemmingsvraag toegevoegd (zie vraag 1 van de NSE vragenlijst) die het mogelijk maakt voor studenten om anoniem mee te doen. Voor studenten met een functiebeperking bevat de NSE vragenlijst daarnaast een aanvullende toestemmingsvraag (zie vraag 34 van de NSE vragenlijst). Van de totale groep respondenten heeft 30% aangegeven anoniem mee te willen doen.
 
Meer informatie
Meer informatie over de gevolgen van de AVG op het NSE benchmarkbestand vindt u op www.studiekeuzeinformatie.nl
 
Bekijk vanaf 28 juni de resultaten op www.studiekeuze123.nl!
 
Bijeenkomsten
Bekijk alle evenementen op de
123-kalender voor studiekeuzebegeleiding
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Studiekeuze123 verzamelt objectieve en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland.