Beste/lieve geliefd kind van God,
 
De meeste van ons beginnen wel door te krijgen dat er veel meer gaande is dan corona.
Het begrijpen en inzicht hebben in wat er wereldwijd gaande is geeft innerlijke rust en vertrouwen ondanks alles wat er gebeurd.
Het geen inzicht hebben zorgt voor onnodige bezorgdheid, angst en stress, woede, frustratie en boosheid omdat leiders hun beloftes niet nakomen.
Het inzicht krijgen gaat meestal in verschillende fases. Het is een bewustwordingsproces. Iedereen neemt beslissingen vanuit het inzicht wat we op dat moment hebben. We kunnen en mogen elkaar daar niet om veroordelen. God ziet ons hart aan.
Ik zal hieronder een overzicht geven in de fases van inzicht en bewustwording.
 
Fases van bewustwording en inzicht
 1. Er is een wereldwijde pandemie gaande.
  Alle landen moeten gaan samenwerken. Er is een overkoepelend orgaan nodig (WHO) voor een gezamenlijke aanpak om deze pandemie te bestrijden.
  Door mondkapjes, afstand houden, lockdowns en vaccinaties wordt corona onder controle gehouden. Gehoorzaamheid hieraan is absoluut noodzakelijk. Om deze gehoorzaamheid te kunnen controleren is er een digitale vaccinatiepas noodzakelijk.
  (Burgers hebben niet door dat ze een slaaf zijn van een politieke agenda die hen niet dient.)
 2. De elite ook wel de cabal genoemd, rollen hun inmiddels niet meer zo verborgen agenda uit.
  Het geldsysteem is niet meer houdbaar. Er moet een nieuw digitaal wereldwijd systeem komen. Een nieuwe wereld orde die alle wereldproblemen gaat oplossen. Heel lang is het programma van 2020-2030 uiterst zorgvuldig voorbereid door de grootmachten van de aarde. De wereldbankiers, big tech, big food, big farma, big media hebben de koppen bij elkaar gestoken om dit programma met elkaar uit te rollen. Via geheime genootschappen als vrijmetselaars, bildenberggroep en illuminatie hebben mensen met grote invloed in regeringen, koningshuizen, rechters, religieuze leiders en politici de juiste mensen op de juiste plaatsen gezet. Democratie is een illusie.
  De eerstkomende al dan niet geplande pandemie gaat gebruikt worden om hun programma uit te rollen via een door hen ingestelde WHO.
  Het doel is door het zaaien van angst en paniek, lockdowns en vaccinaties de economieën van landen af te zwakken en burgers tegen elkaar op te zetten, verwarring en disinformatie te zaaien, de mensheid zo wanhopig te maken dat ze openstaan om tegen inlevering van vrijheden een digitale controle systeem te accepteren waarin alle medische en financiële gegevens van iedere wereldburger worden opgeslagen en gevolgd.
  Dit gaan ze doen via 5G en al dan niet verplichte implantatie van microchips voorafgaand een vaccinatiepas.
  Alle techniek is hiervoor al aanwezig en er is al patent op aangevraagd. ( Google maar eens patent 060606)
  Het doel is het creëren van een aan de computer gekoppelde totaal controleerbare mensheid. Het transhumanisme.
  Als je dit eenmaal begrijpt worden alle onlogische en niet wetenschappelijk onderbouwde coronamaatregelen ineens heel duidelijk en begrijpelijk. De ongevaccineerden dwarsbomen de volgende fase van hun agenda en moeten dus hard aangepakt worden.
  Politieke leiders zijn slechts poppetjes door de elite neergezet die doen wat ze wordt opgedragen.
  (Ze beseffen zelf waarschijnlijk niet dat ze als slaaf gebruikt worden door de elite.)
 3. Er is een geestelijke strijd gaande tussen licht en duisternis. Tussen God en de satan om de mensheid.
  Efeziërs 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
  Via geheime genootschappen hebben machthebbers met grote invloed hun ziel letterlijk verkocht aan de duivel via satanische rituelen en offers in zeer geheime bijeenkomsten van de hoogste ordes van deze genootschappen. Dit doen ze in ruil voor macht en geld.
  Satan heeft Jezus ook proberen te verleiden dit te doen.
  Matt 4:8  Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hoge berg. Vanaf die berg liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien, met al hun macht en rijkdom. 9  En hij zei tegen Jezus: "Dat geef ik allemaal aan U, als U voor mij neerknielt en mij aanbidt!" 10  Toen zei Jezus: "Ga weg, duivel! Er staat toch ook in de Boeken: ‘Aanbid je Heer God en dien alleen Hém.’ " 11  Toen liet de duivel Hem met rust. En er kwamen engelen om Hem te dienen.
  De satan is er op uit om de mensheid in zijn macht te krijgen en totale controle en gevangenschap uit te oefenen op de mensheid. Hij wil de mens zijn ziel ontnemen door de wil volledig over te nemen via techniek. Op die wijze kan de satan zichzelf van een lichaam voorzien en voor eeuwig leven op aarde.
  (De satan beseft echter niet dat hij gewoon onderdeel is van het plan van God)
 4. Jezus heeft al lang overwonnen en is gegeven alle macht in hemel en op aarde
  Mat 28:18  Jezus kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen.
  God heeft alles onder controle. Hij is bezig Zijn Bruid klaar te maken en Zijn plan met de mensheid te voltooien.
  Toen de satan Jezus aan het kruis nagelde dacht hij dat hij gewonnen had. Precies het tegenovergestelde was waar. De satan was gewoon een instrument in het machtig plan van God. God had in detail de kruisiging van Jezus voorbereid en alles wat voorspelt in de Schrift. De satan was slechts een poppetje in de hand van God om dit uit te voeren.
  Wat er nu wereldwijd gaande is, is een zuiveringsproces waarin God Zijn gemeente voor Zich zal stellen zonder vlek of rimpel.
  Ef 5:27  En nu kan de gemeente zonder één enkele vlek of rimpel stralend vóór Hem staan. Zo is de gemeente helemaal zuiver.
  1 Petr 4:12-17  Lieve broeders en zusters, wees er niet verbaasd over als jullie grote moeilijkheden zullen meemaken. Want dat is helemaal niet vreemd. De duivel zal proberen om jullie geloof te vernietigen.
  13  Maar jullie mogen er juist blij over zijn dat jullie net als Christus moeten lijden. Want straks zal Hij ook zijn blijdschap met jullie delen als Hij terugkomt in zijn hemelse macht en majesteit.

  De satan maakt zonder dat hij het door heeft, onderdeel uit van Gods plan. Alles komt goed.
  Jesaja 65:17 [De Heer zegt:] "Want let op, Ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles wat vroeger gebeurd is, zal vergeten zijn. Niemand zal er nog aan denken.
Wat kan ik doen in het plan van God? - wees geen voeding
Als je bovenstaande begrijpt kun je jezelf afvragen. Wat moet ik doen?
Het belangrijkste is om geen voeding te zijn voor de satan maar je oog gericht houden op Jezus.
De satan voedt zich met angst, zorgen, verdeeldheid, paniek, boosheid, haat, bezorgdheid, twist, enz. Het maakt niet uit waar je bang voor bent. Angst is de energie waar de satan zich mee voedt.
Zorg dat je niet mee doet met verdeeldheid zaaien. Ook onder christenen is er nu verdeeldheid. Kies ervoor om dat niet te laten gebeuren in je hart. Of je nu gevaccineerd bent of niet. Laat dat nooit een reden van verdeeldheid zijn. We zijn één in Christus. Dat staat los van vaccinatie.
Johannes 17:23  Ik ben één met hen en U bent één met Mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat U Mij gestuurd heeft en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.
Zorg dat je niet mee doet me uitsluiting.
Geloof niet alles maar toets alles en behoud het goede en vraag Gods Geest om leiding en waarheid.
Buig niet mee met de wereldgeesten.
Blijf in Gods liefde, blijf zegenen, bid voor je vijanden, spreek de waarheid en ontmasker de leugen.
Getuig van Jezus en wees dankbaar voor alle kleine dingen in het leven.
Zorg dat je hart zuiver is en reken af met demonen in je eigen hart.
Dit is een tijd van zuivering en reiniging van oude thema's uit ons leven.
 
Wees trouw aan jezelf en aan God.
Wij zijn niet de enige die door moeilijkheden heen gaan. God heeft ons Zijn Woord gegeven om ons te bemoedigen.
In de Bijbel staan prachtige verhalen van mensen die God en zichzelf trouw zijn gebleven in moeilijke omstandigheden waardoor ze tot grote zegen zijn geworden voor velen.
In deze video neem ik je mee in twee bemoedigende voorbeelden van Jozef en Daniel.
https://youtu.be/h4jLzJ9wvH4
 
Video verslag live healing bijeenkomst
Vorige week maandag was er weer een live healing bijeenkomst waarbij mensen via een formulier gebedsverzoeken konden inleveren.
Er waren rond de honderd gebedsverzoeken ingediend.
De maandag heb ik een dag in gebed doorgebracht om deze voor Gods troon te brengen als voorbereiding voor de healing van de avond.
Het was een heel bijzondere en intense uitzending. Ruim honderd mensen waren live aanwezig en Gods liefde en kracht was voelbaar.
Ik heb veel mooie reacties ontvangen van mensen die diep geraakt werden tijdens de uitzending.
Je kunt hele uitzending terug kijken en mee beleven via onderstaande link. Afsluitend vieren we avondmaal met elkaar. Zet je brood en wijn vast klaar. Dan kun je mee doen.
https://youtu.be/IaPdzDinnjk
 
Nieuwsbrief doorsturen?
Wil je deze nieuwsbrief doorsturen? Stuur dan niet je eigen mail door want deze is gepersonaliseerd met eigen uitschrijflink maar gebruik onderstaande link
Stuur deze email door naar een vriend
 
LIefdevolle groet en Gods zegen,
 
 
Robert van Mierlo
https://agapecoach.nl/
 
Volg me op telegram kanaal en ontvang meerdere keren per week bemoedigingen.
https://t.me/leveningod
 
broken heartBen je bemoedigd? Voor veel wat ik doe ben ik afhankelijk van giften. Je kunt mij helpen Gods liefde uit te dragen door het overmaken van een donatie. https://agapecoach.nl/doneer/