Uw feedback omgezet in nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in de Succes!Spiegel
 
De beste producten komen tot stand in nauwe samenwerking met de gebruiker.
Omdat de Succes!Spiegel een jong product is, hebben we vorig schooljaar veel waardevolle feedback verzameld van leerlingen, leraren en leidinggevenden. Die feedback ging over de inhoud van de vragenlijsten, het uitzetten van vragenlijsten, over de rapportages en de dashboards. Dankzij deze feedback hebben we grote stappen kunnen zetten in de doorontwikkeling. Van schitterend startscherm tot scherper spiegelen, op onze website leest u alles over de nieuwste ontwikkelingen!
 
Contact | www.scholenmetsucces.nl | Tel: 023-5341158