Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Januari 2017 nr. 04
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
70 Jaar IKK
 
Protestanten-test
 
Verdiep de veertigdagentijd
 
Sirkelslag Young
 
Liederen uit de wereldkerk
 
Veertig passieprenten
 
Verlies leden niet uit het oog!
 
Zondag 29 januari
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Zing van vreugde'
 
 
Voorganger:
 
Sterretjes
Ds. Gerard Kansen heeft bedankt voor het beroep.
 
We zoeken vrijwilligers voor de donderdag.
 
De foto-expositie loopt nog t/m 17 februari
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Zondag 29 januari
'Zing van vreugde' bij het jubileum van het Interkerkelijk Koor

Maandag 30 januari
Avondproject 'Weg van leven'

Dinsdag 31 januari Ontspanningsmiddag voor senioren


Donderdag 2 februari Instuif  om 10:00 met dhr. Griffioen: 'Wie verre reizen doet, kan veel verhalen.’

Vrijdag 3 februari
Sirkelslag Young

SAVE THE DATE
 
19 februari
 
 

Zondag 29 januari Matteüs 5: 1-12

Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.... 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
70 Jaar IKK
 
 
Het Interkerkelijk Koor bestaat 70 jaar. Dit jubileum wordt zondag 29 januari gevierd met een speciale dienst in de Bethlehemkerk. Het thema zal zijn 'Zing van Vreugde'.
 
Het IKK werd op 17 januari 1947 opgericht
als gereformeerd kerkkoor.
 
Op 17 maart 1987 werd besloten de naam te wijzigen in InterKerkelijk Koor Hilversum, omdat het koor in steeds wijder verband medewerking verleende in diverse kerkdiensten.
 

Protestanten-test

Doe de Nationale Protestantentest en ontdek de protestant in jezelf!
 
De protestantse traditie is veelkleurig en heeft veel bijzondere mensen voortgebracht: invloedrijk en kleurrijk. Altijd al willen weten op wie je lijkt?
 
Doe de test:
 
 
 
 
 
Verdiep de veertigdagentijd
 
 
 
 
De kalender en app voor de Veertigdagentijd bieden dagelijkse inspiratie op weg naar Pasen. Voor veel mensen is deze tijd een periode van reflectie. In het vaak jachtige leven zoeken ze in deze periode bewust verstilling.
 
De Veertigdagentijdkalender en de app van Kerk in Actie bieden inspiratie voor de periode die 1 maart begint.
 
De kalender in boekvorm bevat veel materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en bijbelteksten met uitleg. En sluit aan bij het thema van dit jaar: Sterk en Dapper
 
 
Sirkelslag Young
 
Op vrijdagavond 3 februari 2017 zit je om 19.30 uur met je eigen jeugdgroep (12 t/m 16 jaar) bij elkaar om samen Sirkelslag YOUNG te spelen. 
Je weet niet welke opdrachten jullie moeten uitvoeren. Het enige wat je weet is dat duizenden jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liederen uit de wereldkerk

  
De dienst op zondag 19 februari wordt vooral een muzikale ervaring. We gaan een aantal liederen die door de Iona Community verzameld zijn in deze dienst zingen.

De Iona gemeenschap stelt zich tot doel ‘nieuwe wegen te vinden om de harten van alle mensen te raken’. 
 
Samen met cantor Marlene Erdmann, organiste Annerose Korporaal en een koor organiseren we hopelijk een inspirerende zangdienst. 
 
 
Veertig passieprenten
 
Van Aswoensdag tot en met Pasen is er in De Morgenster een expositie van veertig passieprenten van beeldend kunstenaar Aad de Haas. Hij maakte het lijdensverhaal van Jezus op een ontroerende en indringende manier zichtbaar door een moderne context te gebruiken.
 
Deze werken zijn gratis te bezichtigen vanaf 1 maart tot Pasen. Dat kan alleen voor en na de kerkdiensten op zondag en voor en na de oecumenische vespers in de veertigdagentijd.
 
 

Verlies leden niet uit het oog!

De overheid is van plan om te stoppen met het doorgeven van wijzigingen in de gemeentelijke basisregistratie personen (GBP) aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
 
Het zal duidelijk zijn dat dit de kerken in Nederland voor grote problemen plaatst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl