Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
April 2020 nr. 28
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Geestkracht richting Pinksteren
 
Input gezocht voor Rond de Bethlehemkerk en Pinksteren
 
Vlog: Worstelen
met God
 
Met elkaar, voor elkaar vlaggen
 
 Wegwijzer 2020/2021 - kloppen gegevens nog?
 
Muzikale bijdrage aan de kerkdienst?
 
Digitaal collecteren: verschillende mogelijkheden
 
BKCP #5: Luxe en dankbaarheid
 
Kinderdienst online 
 
Weer Samen Online Koffiedrinken 17 mei
 
Viering 17 mei
'Wees niet bang'
 
Hoeveel mensen kijken online naar de dienst in de Bethlehemkerk?
 
Jaarthema ‘Het goede leven’ van de PKN
 
 
 
 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: ‘Wees niet bang!
 
 
 
Voorganger:
 ds. André de Oude
 
 
 
Sterretjes
 
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden:
hier kan uw vraag staan
---------------------------
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
 
Collecte overzicht:
[klik op de datum]
 
Hier leest u een toelichting op de collecten van afgelopen zondag en de komende zondag:
 
 
 
 
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
 
Maandag 18 mei
 
Dinsdag 19 mei
 
Woensdag 20 mei
 
Donderdag 21 mei
HEMELVAART
 
Gezamenlijke dienst met de Diependaalse Kerk en de Gereformeerde Kerk Loosdrecht met ds. Aster Abrahamsen
 
Vrijdag 22 mei
 
Zaterdag 23 mei
 
Zondag 24 mei
ds. Hillegonda Ploeger - gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk Loosdrecht
 
 
 
 
 

Zondag 17 mei

Exodus 20-21
 
Tien belangrijke regels
 
God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels.
Hij zei: ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit ​Egypte​ weggehaald, en bevrijd uit de slavernij.
Vereer geen ​andere ​goden. Vereer alleen mij. ...
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
 
"Houd moed
heb lief"
 
 
BEZOEK ONZE SITE

Geestkracht richting Pinksteren

Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 
Maar we hebben ook een oproep of vraag om uw gedachten of gevoelens over hoe u zich staande houdt in deze coronatijd met ons te delen.
 
Waar put u geestkracht uit richting Pinksteren?
 
 
Rond de Bethlehemkerk in coronatijd - inspiratie en geestkracht gezocht
 
We zijn weer bezig met het samenstellen van de Rondom de Bethlehemkerk.
 
Dit keer wordt het een speciale uitgave vanwege Pinksteren en natuurlijk ook vanwege het coronavirus. Het thema wordt: Geestkracht – rondom de Bethlehemkerk in tijden van corona.
 
Uiteraard wordt er vanuit de kerkenraad, de predikanten en vanuit de redactie het nodige aan input geleverd, maar we hebben uw ervaringsverhalen, hoopvolle anekdotes, grappige stukjes, tekeningen/afbeeldingen, foto’s en informatie nodig om deze RdB een blad te maken van en voor de gemeente van de Bethlehemkerk.
U kunt van alles bij ons insturen, liefst met betrekking tot het hierboven genoemde thema. Waar haalt u Geestkracht uit in deze tijden? Hoe ziet u de Geest aan het werk zijn?
 
Deel het met ons!
 
Graag insturen voor 18 mei naar rdb@bethlehemkerk.nl of naar  ds. Aster - Cornelis Evertsenstraat 25 - 1215 LJ Hilversum
 
Hartelijke groeten,
Piet Meindertsma, Arturo Perin en ds. Aster Abrahamsen (redactie)
Erwin Hajema (vormgever)
 
 
Vlog: Worstelen met God
 
Iedereen worstelt in zijn of haar leven wel eens met God. Ook in mijn leven was/is dit nogal eens het geval. 
 
Het verhaal in de Bijbel van Jakob bij de Jabbok is daarom voor mij belangrijk. 
 
Er zit trouwens ook humor in dit verhaal!
 
Ds. Jetty Scheurwater 
 
 
 
 
 
 

Met elkaar, voor elkaar vlaggen

 
In deze corona tijd worden vele acties op touw gezet als steunbetuiging “met elkaar, voor elkaar” , zo ook deze vlag.

Het gevoel van trots en saamhorigheid overheerst voor zoveel doelgroepen in onze maatschappij. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een speciale vlag is gefabriceerd opdat iedereen elkaar kan steunen en bemoedigen.

“Hoe mooi zou het zijn dat zij deze vlag volop aan de gevels van woningen en gebouwen zien, wanneer zij na een lange dag of nacht naar huis toe rijden? Een steuntje in de rug in deze onzekere periode voor iedereen.”

Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) produceert de vlag kostendekkend, zonder winstoogmerk. De opbrengst, een derde van de prijs, gaat geheel naar het Rode Kruis.

Ook enkele wijkgemeenten van PgH Hilversum heeft na inventarisatie de aanschaf gedaan van deze vlag ter ondersteuning en bemoediging. 
 
Wegwijzer 2020/2021 - kloppen jouw gegevens nog?
 
In de zomermaanden zullen we weer ons best doen om een nieuwe Wegwijzer voor het komende seizoen 2020/2021 samen te stellen. In de Wegwijzer staat veel informatie over alles waar we als Bethlehemkerk voor staan en wat we doen. Ook de gegevens van de taakgroepen en contactpersonen kunt u hierin vinden.
Hierbij het verzoek aan de vrijwilligers van onze gemeente: bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer en/of emailadres , wilt u dit dan – graag vóór 15 juni a.s. doorgeven? Ook wanneer u een taak heeft, maar niet meer wil dat uw gegevens of een deel ervan, in de lijst worden opgenomen, kunt u dit melden. 
 
 
 
 
 

Muzikale bijdrage aan de kerkdienst?

 
Over de Coronacrisis is al genoeg geschreven. Gelukkig beschikken we tegenwoordig over technische middelen om het leed enigszins te verzachten. Sinds half maart beleven we de kerkdienst thuis, zittend voor (meestal zegt men achter) de pc. Dat gaat goed, maar haalt het natuurlijk niet bij een dienst in de kerk. Gelukkig zijn er behalve de predikant en de organist nog een paar leden die de functie van gemeente vervullen. Ik denk natuurlijk aan Yvonne die vaak aanwezig was. Kees heb ik een aantal keren gezien, Mieke vormde met Yvonne ook een duo, en Wilma is inmiddels onze vaste diaken.  En niet te vergeten de bijdragen van Marlene en Dianne. Fijn dat zij zo nog een beetje invulling geven aan de diensten. 
 
In de loop van de afgelopen weken merkte ik ontwikkelingen op muzikaal gebied. Het begon met een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest te beluisteren.

Daarna kwam het Wilhelmus, een opname van het Concertgebouw Orkest: ter ere van Koningsdag, gevolgd door muzikale een tip die in de nieuwsbrief stond. 
 
Na al die prachtige muzikale oplossingen in coronatijd vroeg ik me af of wij met ons projectkoor ook in staat zouden zijn zoiets moois te maken en dat tijdens een kerkdienst ten gehoren te (doen) brengen. 
 
Jogchum
 
Digitaal collecteren: wat is mogelijk?
 
Nu diensten vooral online plaatsvinden, kan er niet met de fysieke collectezak worden rondgegaan. Het kan daarom zo maar gebeuren dat de collecte uit beeld raakt.
 
Maar barmhartigheid en solidariteit zijn en blijven juist ook in deze tijd essentieel voor de kerk. Hoe kun je in een periode van online diensten vorm aan geven aan de zorg, liefde voor de naaste dichtbij en ver weg of een ander goed doel dat ons na aan het hart ligt of hoe help je de kerk helpen?
 
Hieronder vind je daarvoor diverse tips en artikelen over de verschillende mogelijkheden:
 
- Bijdragen via een betaalverzoek
 
 
Lees meer... 
 

BKCP #5: Luxe en dankbaarheid

Een gastpredikant, altijd spannend. En wat waren we onder de indruk. Uiteraard hebben we nog even aandacht voor Bevrijdingsdag. Maar vrede is zoveel meer dan de afwezigheid van oorlog, zelfs als dat al 75 jaar geleden is.
 
We zien parallellen met de preken van afgelopen ‘coronazondagen’ en krijgen al pratende nieuwe inspiratie voor de toekomst (kijktip van Edgar!). Immers, liefde heeft het laatste woord.
 
 
 
 
 

Kinderdienst online

 
Hebben jullie het al gehoord? 
De kinderdienst is nu ook online!!!
Samen met de Regenboogkerk en de Morgenster is er op zondagochtend een online kinderdienst. Deze begint na het kindermoment in de dienst.
Tijdens de kinderdienst luisteren we naar het verhaal en gaan we met elkaar knutselen met het materiaal dat jullie opgestuurd hebben gekregen of dat jullie van de website hebben gehaald.
 
 
 
Weer Samen Online Koffiedrinken 17 mei
De Bethlehemkerk is deze maand gestart met een nieuwe manier van ontmoeten: online koffie-ontmoetingen. De formule is eenvoudig: met een kop koffie (of thee natuurlijk) log je in in een virtuele koffieruimte van de Bethlehemkerk. Gemeentelden bespraken daar samen onderwerpen die actueel zijn in hun leven, of gewoon elkaar zien en even bijpraten. Het zicht vanaf je balkon op Hilversum Zuid delen of foto's van (klein-)kinderen. De eerste drie ontmoetingen in april waren een succes en krijgen dan ook een vervolg!
Heeft u de eerste paar keer Samen Online Kofie drinken (SOK) gemist? Wees niet getreurd, want komende zondag 17 mei is er weer een kans! Geef u op via zoom@bethlehemkerk.nl zodat we weten wie we kunnen verwachten.
 
 
 

Viering zondag 17 mei - Wees niet bang

 
Op zondag 17 mei mag ik in de Bethlehemkerk voorgaan. Normaal zou ik zeggen: “in jullie midden.” Helaas, dat is nu anders. Maar er komen heus wel weer andere tijden. Geduld hierin zal wel ‘een schone zaak’ zijn. De tekst van deze zondag is …. jawel, de wet uit Exodus 20.
 
Het thema in deze dienst zal zijn: “Wees niet bang!” Dat klinkt niet direct een thema dat uit de 10 geboden voortvloeit, maar als je vers 20 en 21 leest, wordt het al logischer. Volgens mij is deze tekst zo toepasbaar op onze tijd. Ik ga proberen er een mooi, inspirerend en troostrijk verhaal van te maken. En hoewel op afstand kijk ik er toch ook naar uit om jullie digitaal te ontmoeten.
Ds. André de Oude
 
Hoeveel mensen kijken online naar de dienst? - Hint: veel meer dan je denkt!
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Met behulp van de Live Bethlehemkerk TV Online kunt u direct Live de viering meekijken of eerdere Bethlehemkerkdiensten terugkijken, vanuit het comfort van uw eigen woning. Dat is mogelijk met de service van Bethlehemkerkdienstgemist. Deze dienst zorgt ervoor dat u nooit meer een preek hoeft te missen. Waar u ook bent, wanneer en hoe laat u ook kijkt.
 
Meten is weten
Heeft u ons gevonden? De cijfers in het artikel op de website geven het antwoord!
 
 
 
 
 
Jaarthema ‘Het goede leven’ van de PKN
Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht, zegt scriba ds. René de Reuver.
Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving, signaleert scriba René de Reuver. “Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, maar welvaart garandeert geen goed leven. Dat zien we in deze crisis: welvaart kan verdampen, werk kan wegvallen, gezondheid kan afbrokkelen.
 
Het komende seizoen komt het jaarthema ‘Het goede leven’ op verschillende momenten terug, bijvoorbeeld in het materiaal dat wordt aangeboden rond Startzondag en de feestdagen. De Reuver hoopt dat het thema tot gesprekken aan zal zetten. “Ook in de kerk wordt ‘het goede leven’ soms allereerst geassocieerd met mindfulness en ‘je fijn voelen’. Juist nu we ervaren hoe broos en breekbaar ons bestaan is, mogen we met elkaar zoeken naar ‘het goede’ dat dieper gaat dan dat.”
Bekijk de materialen voor startzondag op de themapagina: www.protestantsekerk.nl/startzondag
 

Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl