Quote
Week 37
Jaar 2014
 
 
De moed om zekerheden los te laten is
een vereiste voor creativiteit.

 
 
Als leidinggevende wordt je soms geconfronteerd met problemen gelinkt aan tegenstrijdige doelstellingen. Om er maar eentje te noemen: meer doen met minder middelen en toch de visie van je organisatie realiseren.
 
Creatief zijn en proberen out of the box te denken zijn gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dikwijls wordt gekozen voor de meest voor de hand liggende gemakzuchtige oplossing die op korte termijn wat soelaas biedt maar op langere termijn geen structurele verbetering inhoudt.
 
Nochtans schuilt in deze tegenstrijdigheid die je moet oplossen ook de mogelijkheid om echt met iets voor de dag te komen dat innovatief is en het probleem wel degelijk duurzaam oplost. Je zal enkel moeten leren om te gaan met de creatieve spanning die de situatie met zich meebrengt.
 
Robert Fritz beschrijft in ‘De weg van de minste weerstand voor managers: over creatief leidinggeven en het ontwerpen van succesvolle organisaties’ dat je die creatieve spanning bereikt als er aan twee voorwaarden wordt voldaan: “een steeds helderder wordende visie en tegelijk een duidelijke kijk op de actuele werkelijkheid.”

Ondek de vijf beproefde stappen die je leren om op een eenvoudige manier, samen met je medewerkers, out of the box te denken. 

P.S.: Heb je ook een citaat dat je graag zou willen behandeld zien? Laat het ons weten. Wij zoeken dan voor een interessante bedenking of toepassing ter illustratie.
 
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.